Cestovní pojištění – srovnání cen

COVID půjčka, půjčka kvůli koronavirusu

Aktuální situace v souvislosti s celosvětově se rozšiřující epidemií koronaviru je maximálně vážná. Kromě vážného ohrožení zdraví a životů přinese dalekosáhlé ekonomické důsledky. Nejvíce budou zasaženi menší a střední podnikatelé, pro které může být byť jen dočasné přerušení vykonávání živnosti doslova likvidační.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se proto rozhodla v této kritické době pro povzbuzující nabídku na bezúročnou půjčku určenou pro menší a střední podnikatele za účelem udržení jejich podnikání alespoň v základním provozu.

Kde se vzala ČMZRB?

Tato banka není všeobecně příliš známá. ČMZRB znamená Českomoravská záruční a rozvojová banka a jejím hlavním akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj.  

Hlavním cílem existence a činnosti Českomoravské záruční a rozvojové banky je podpora hospodářského a sociálního rozvoje zejména v oblasti malého a středního podnikání a to nejen v dobách krize, jako je právě tato.

Půjčku mohou využít pouze podnikatele v ohrožení

Bezúročná bankovní půjčka poskytovaná Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou je určená pouze pro malé a střední podnikatele a podniky, jejichž podnikání bylo zasaženo přímo či nepřímo zasaženo koronavirem. Využít ji lze pouze na provozní financování, nikoliv na investice a další rozvoj firmy.

Jedná se tedy o podnikatele, kteří ze zdravotních důvodů nemohou dál vykonávat živnost, nebo v důsledku vládou nařízených opatření, jejichž cílem je zabránění šíření viru, došlo například k uzavření zařízení, výrobny, provozovny, obchodů nebo k opoždění, pozastavení či úplnému zrušení plnění.

Podnikatelé si mohou půjčit 500 tisíc až 15 milionů korun a to až do maximální výše 90 % způsobilých výdajů podniků. Půjčku je možné splácet až 2 roky a to odkladem splatnosti až od 12 měsíců. Je logické, že za současné situace by podnikatelé nebyli schopni půjčku splácet i přes její nesporné výhody.

COVID půjčka bez úroků

Za půjčku COVID podnikatelé nezaplatí ani korunu navíc 

Půjčka COVID je nabídka určena pro menší a střední podnikatele v nouzi a jejím cílem je pomoci, nikoliv vydělat. Proto je tato půjčka zcela bezplatná. Nejsou s ní spojené žádné poplatky za poskytnutí, vyřízení či vedené úvěrového účty, ani tradiční úrok.   

Půjčku lze s ohledem na stávající situaci a opatření proti šíření koronaviru vyřídit pouze online prostřednictvím aplikace ePodatelna. Výhodné jsou také další podmínky související se splácením půjčky. Podnikatelé ji mohou začít splácet až s odkladem dalších 12 měsíců.

Podnikatelskou půjčku COVID lze vyřídit pouze online

Bezúročná půjčka COVID je výjimečný program určený pro malé a střední podnikatele, který vyžaduje lehce nestandardní postup poskytnutí a vyřízení půjčky, zejména co se obsahu žádosti o bezúročnou půjčku COVID týče. 

Podnikatele je povinnen uchovávat veškeré doklady, účty a faktury ode všech výdajů, které z půjčky uhradí pro případnou pozdější kontrolu. Cílem je zabránit možného zneužití této výhodné bezúročné půjčky.

Jak získat půjčku COVID bez úroku krok za krokem:

Podnikatel vyplní žádost o půjčku, kterou stáhne na stránkách ČMZRB. Žádost musí obsahovat všechny podrobnosti a vyčíslení újmy vzniklé na základě nařízených opatření proti šíření viru. Jedná se například o nájmy, mzdové náklady, ušlé tržby, výši průměrných tržeb, zrušené aktivity, zásoby apod.

K žádosti podnikatel přiloží požadované doklady, jako je živnostenský list, finanční výkazy, ekonomickou predikci a další. Vyplněnou žádost včetně příloh podá prostřednictvím aplikace ePodatelna. Žádost následně v co nejkratší možné lhůtě vyhodnotí ČMZRB a MPO.


Je-li žádost schválena, úřad připraví smlouvu o zvýhodněném úvěru. Ve smlouvě budou přesně stanoveny všechny druhy způsobilých výdajů, na které může být půjčka použita. Po oboustranném podpis jsou peníze převedeny na bankovní účet podnikatele.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2