Půjčky a úvěry
COVID půjčka

Česká národní rozvojová banka nabízí bezúročnou půjčku firmám zasaženým koronavirem

13. března 2020|Monika Šaríková|

Aktuální situace v souvislosti s celosvětově se rozšiřující epidemií koronaviru je maximálně vážná. Kromě vážného ohrožení zdraví a životů přinese dalekosáhlé ekonomické důsledky. Nejvíce budou zasaženi menší a střední podnikatelé, pro které může být byť jen dočasné přerušení vykonávání živnosti doslova likvidační.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se proto rozhodla v této kritické době pro povzbuzující nabídku na bezúročnou půjčku určenou pro menší a střední podnikatele za účelem udržení jejich podnikání alespoň v základním provozu.

Kde se vzala ČMZRB?

Tato banka není všeobecně příliš známá. ČMZRB znamená Českomoravská záruční a rozvojová banka a jejím hlavním akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Hlavním cílem existence a činnosti Českomoravské záruční a rozvojové banky je podpora hospodářského a sociálního rozvoje zejména v oblasti malého a středního podnikání a to nejen v dobách krize, jako je právě tato.

Půjčku mohou využít pouze podnikatele v ohrožení

Bezúročná bankovní půjčka poskytovaná Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou je určená pouze pro malé a střední podnikatele a podniky, jejichž podnikání bylo zasaženo přímo či nepřímo zasaženo koronavirem. Využít ji lze pouze na provozní financování, nikoliv na investice a další rozvoj firmy.

Jedná se tedy o podnikatele, kteří ze zdravotních důvodů nemohou dál vykonávat živnost, nebo v důsledku vládou nařízených opatření, jejichž cílem je zabránění šíření viru, došlo například k uzavření zařízení, výrobny, provozovny, obchodů nebo k opoždění, pozastavení či úplnému zrušení plnění.

Podnikatelé si mohou půjčit 500 tisíc až 15 milionů korun a to až do maximální výše 90 % způsobilých výdajů podniků. Půjčku je možné splácet až 2 roky a to odkladem splatnosti až od 12 měsíců. Je logické, že za současné situace by podnikatelé nebyli schopni půjčku splácet i přes její nesporné výhody.

COVID půjčka

Za půjčku COVID podnikatelé nezaplatí ani korunu navíc

Půjčka COVID je nabídka určena pro menší a střední podnikatele v nouzi a jejím cílem je pomoci, nikoliv vydělat. Proto je tato půjčka zcela bezplatná. Nejsou s ní spojené žádné poplatky za poskytnutí, vyřízení či vedené úvěrového účty, ani tradiční úrok.

Půjčku lze s ohledem na stávající situaci a opatření proti šíření koronaviru vyřídit pouze online prostřednictvím aplikace ePodatelna. Výhodné jsou také další podmínky související se splácením půjčky. Podnikatelé ji mohou začít splácet až s odkladem dalších 12 měsíců.

Podnikatelskou půjčku COVID lze vyřídit pouze online

Bezúročná půjčka COVID je výjimečný program určený pro malé a střední podnikatele, který vyžaduje lehce nestandardní postup poskytnutí a vyřízení půjčky, zejména co se obsahu žádosti o bezúročnou půjčku COVID týče.

Podnikatele je povinnen uchovávat veškeré doklady, účty a faktury ode všech výdajů, které z půjčky uhradí pro případnou pozdější kontrolu. Cílem je zabránit možného zneužití této výhodné bezúročné půjčky.

Jak získat půjčku COVID bez úroku krok za krokem:

Podnikatel vyplní žádost o půjčku, kterou stáhne na stránkách ČMZRB. Žádost musí obsahovat všechny podrobnosti a vyčíslení újmy vzniklé na základě nařízených opatření proti šíření viru. Jedná se například o nájmy, mzdové náklady, ušlé tržby, výši průměrných tržeb, zrušené aktivity, zásoby apod.

K žádosti podnikatel přiloží požadované doklady, jako je živnostenský list, finanční výkazy, ekonomickou predikci a další. Vyplněnou žádost včetně příloh podá prostřednictvím aplikace ePodatelna. Žádost následně v co nejkratší možné lhůtě vyhodnotí ČMZRB a MPO.


Je-li žádost schválena, úřad připraví smlouvu o zvýhodněném úvěru. Ve smlouvě budou přesně stanoveny všechny druhy způsobilých výdajů, na které může být půjčka použita. Po oboustranném podpis jsou peníze převedeny na bankovní účet podnikatele.

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).