Zánik povinného ručení

  • Srovnání nabídek online

  • Rychlý výsledek do 2 minut

  • Zelenou kartu obdržíte na e-mail

  • Úspora až 50 %

  • Nyní včetně výhodných balíčků
    s havarijním pojištěním

povinné ručení

Zánik povinného ručení

Povinné ručení je standardně uzavíráno na dobu určitou a to na jeden rok s automatickou prolongací (prodloužením za stejných podmínek). V momentě, kdy chcete POV ukončit, musíte dodržet smluvní podmínky, jinak vám hrozí finanční sankce. Před odesláním výpovědi se proto vyplatí znát svá práva i povinnosti.

Mezi nejčastější důvody ukončení povinného ručení patří prodej či likvidace vozu nebo změna pojišťovny. Ukončit povinné ručení ale není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Vždy je nutné dodržet podmínky výpovědi včetně výpovědní lhůty. Nejjednodušší je ukončit povinné ručení k datu výročí, na které si ale budete muset počkat. Vedle toho existují další způsoby, jak povinné ručení ukončit dříve.

Výpověď ke dni výročí

Datem výročí se myslí den, kdy došlo k podpisu a zahájení platnosti smlouvy o povinném ručení. Ta je obvykle podepisována na jeden rok. Pokud pojišťovně nedáte včas vědět, dojde k automatickému prodloužení na další rok. Nechcete-li smlouvu prodlužovat na další pojistné období, musíte písemnou výpověď poslat nejpozději 6 týdnů před datem výročí, jinak ji pojišťovna neuzná.

Výpověď dohodou

Každý smluvní vztah lze ukončit dohodou. S dohodou však musí souhlasit obě strany - pojištěný i pojišťovna. Na tento způsob ukončení povinného ručení ale smlouvy přistupují velmi nerady, spíše vůbec.

Výpověď po podpisu smlouvy

Podepsali jste novou smlouvu o povinném ručení a po pár dnech jste zjistili, že vám nové podmínky nevyhovují nebo vám jiná pojišťovna nabídla výhodnější smlouvu? Nevadí. Nově uzavřenou smlouvu lze vypovědět 2 měsíce ode dne jejího podpisu. Výpověď musí být písemná a výpovědní lhůta trvá 8 dní. Pojišťovna vám vrátí zbytkové pojistné.

Výpověď z důvodu nespokojenosti s vyřízením pojistné události

Poslední pojistnou událost pojišťovna nevyřešila k vaší spokojenosti. Pokud se vám jednání pojišťovny nelíbilo, můžete podat výpověď a přejít k jiné pojišťovna. Písemnou výpověď máte právo v tomto případě podat do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku reklamované pojistné události. Délka výpovědní lhůty činí 1 měsíc. Pojišťovna vám vrátí zbytkové pojistné.

Výpověď kvůli změně pojistného nebo změně pojistných podmínek

Pojistnou smlouvu uzavřete za podmínek, které si pojišťovna nemůže jen tak v průběhu platnosti smlouvy měnit. Pokud tak učiní, můžete pojištění ukončit bez rizika finanční sankce. To platí například pro navýšení pojistného nebo změnu pojistných podmínek, které vás znevýhodňují. Písemnou výpověď jste povinni poslat do 1 měsíce ode dne oznámení změny. Pojišťovna vám vrátí zbytkové pojistné.

Výpověď z důvodu prodeje vozidla

Pokud vozidlo prodáte, neexistuje žádný důvod, proč byste měly platit povinné ručení. To už je problém nového vlastníka. Pojišťovně stačí zaslat písemnou výpověď (oznámení o prodeji) a jako důkaz uskutečněné prodeje kopii o smlouvy. Zánik povinného ručení je v tomto případě ke dni prodeje. Pojišťovna vám vrátí zbytkové pojistné.

Výpověď z důvodů likvidace vozidla

Pokud je vozidlo nepojízdné a vy se je rozhodnete poslat do šrotu, opět je to důvod přestat platit povinné ručení. Stejně jak v předchozím případě stačí pojišťovně poslat písemnou výpověď a kopií o trvalém vyřazení vozidla z evidence.

Blog

Potřebujete poradit?


Využijte naše bezplatné poradenství. Naši specialisté jsou vám k dispozici.