Pojistné plnění z povinného ručení

 • Srovnání nabídek online

 • Rychlý výsledek do 2 minut

 • Zelenou kartu obdržíte na e-mail

 • Úspora až 50 %

 • Nyní včetně výhodných balíčků
  s havarijním pojištěním

povinné ručení

Pojistné plnění z povinného ručení

Povinné ručení je základním a zákonem vyžadovaným pojištěním motorových vozidel. Jeho hlavní funkcí je krytí škod na majetku a zdraví, které řidič způsobí při řízení pojištěného vozidla. Pojistné plnění z povinného ručení dnes ale může zahrnovat mnohem více.

Co všechno povinné ručení pokrývá?

Ve svých počátcích bylo povinné ručení velmi omezeným pojistným produktem, který řešil pouze plnění při škodách vzniklých na cizím majetku či zdraví. Jeho možnosti se ale časem značně rozšířily a dnes si v rámci povinného ručení můžete pojistit vlastní auto, převážená zavazadla či zdraví. Velmi se zlepšuje také rozsah asistenčních služeb. Povinné ručení tak dnes leze do zelí havarijnímu pojištění, které dříve bylo nutností, pokud jste se chtěli pojistit pro případ krádeže či vandalismu.

Běžné plnění z povinného ručení

Pokud máte sjednané třeba i to nejobyčejnější povinné ručení, můžete si být jisti, že pojišťovna pokryje škody, které způsobíte při provozu svého vozidla. Ať už půjde o škody na majetku či zdraví. Většina škod vzniká na silnicích, ale výjimkou nejsou ani karamboly z parkovišť. Povinné ručení platí i ve většině zahraničních zemí, kam autem běžný člověk vyráží - tedy v zemích EU a několika dalších státech v jejich blízkém okolí. Seznam zemí, do kterých s českým povinným ručením můžete vyrazit, najdete na své zelené kartě.

Co pojistné plnění z povinného ručení nekryje?

Plnění z povinného ručení má několik výjimek. Škoda nesmí vzniknout například při závodě. Pokud vás zajímají všechny zákonem stanovené výjimky, můžete si je projít - podle zákona povinné ručení nekryje:

 • újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena,

 • škodu, kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželovi/manželce nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti,

 • škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém je pojištěný povinen škodu nahradit,

 • škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škodu na věcech přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provozem jiného vozidla,

 • újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,

 • náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato újma způsobena,

 • újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou újmy způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích,

 • nebo újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí.

Zvláštním případem je pak škoda, kterou zaviníte pod vlivem alkoholu nebo drog. V těchto případech totiž pojišťovna obětem poskytne plnění, ale zaplacenou sumu z vás bude následně vymáhat. Jakákoliv vážnější nehoda se tak může stát celoživotním břemenem.

Limity plnění z povinného ručení

Nejnižším pojistným limitem, se kterým se na českém trhu setkáte, je 35 milionů korun. Tento základní limit totiž určuje zákon. Doporučujeme ale sáhnout po vyšším limitu, se kterým si budete opravdu jistí, že pokryje všechny škody i u závažnějších nehod. Rozdíl v cenách je přitom minimální. Například příplatek za 70 milionový limit bývá jen pár stovek za rok. Přes online srovnávač si povinná ručení, včetně jejich limitů, můžete během chvíle zcela nezávazně porovnat.