Cestovní pojištění – srovnání cen

Pojištění nemovitosti

Neexistuje žádná obytná budova, ať už bytový nebo rodinný dům, která by dokázala odolat všem rizikům v podobě živelných událostí či zamezit vstup zlodějům. Účelem pojištění nemovitosti není těmto rizikům předejít či zabránit, to není princip žádného pojištění, ale eliminovat finanční škody vzniklé v důsledku pojistné události.

Na co se pojištění nemovitosti vztahuje?

Pojištění nemovitosti se vztahuje na stavbu a stavební součásti, což jsou zdi, střecha, podlahy, okna, dveře, omítky, okapy, schody, stěny, oplocení, chodník. Součástí pojištění mohou být také vedlejší stavby jako garáž, kůlna, zahradní domek i bazén. 

Předmětem pojištění mohou být různé typy staveb:

• bytový dům

• činžovní dům

• rodinný dům

• byt v osobním vlastnictví

• rekreační objekt

• chata či chalupa

• půdní vestavba

• garáž, kůlna

• zahradní domek, skleník

• bazén

• studna

• nově zahájená stavba

• stavební materiál, nářadí a stroje

• hřbitovní stavba (pomník, hrob)

Jaká rizika kryje pojištění nemovitosti?

Přesný výčet rizik je popsán v pojistné smlouvě. Zvolená rizika by měla odpovídat rizikům, která pojišťované stavbě mohou opravdu hrozit. Nemá smysl pojišťovat například povodeň, pokud nemovitost stojí na kopci a povodeň ji nemá šanci ohrozit. Opačný případ představují nemovitosti v povodňových oblastech, které pojišťovny odmítají na toto riziko pojistit.

Seznam rizik, na která lze pojistit nemovitost:

• požár, výbuch, úder blesku či zřícení letadla

• vichřice, krupobití

• povodeň, záplava

• náhlý sesuv hornin, zemin, zřícení lavin

• tíha sněhu

• pád stromů, stožárů či jiných předmětů

• voda z vodovodního zařízení

• vystoupení vody z odpadního potrubí

• náraz vozidla či jeho nákladu

• zemětřesení

• mráz na topném systému a vodovodním zařízení

• kouř

• rázová vlna způsobená nadzvukovými letadly

• rozbití skla z jiné příčiny

• krádež, vloupání, loupež

• vandalismus

Jak se stanovuje pojistná částka

Existují čtyři způsoby výpočtu pojistné částky.

1) Výpočet provede pojišťovna na základě typu nemovitosti a zvolené časové nebo nové ceny a na hodnotě na 1 m2 plochy pojištěné nemovitosti.

2) Pojistnou částku stanoví sám pojištěný.

3) Kombinací výpočtu pojišťovny a částky stanovené pojištěným.

4) Odhadní cenou, kterou určí znalec.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2