Cestovní pojištění – srovnání cen

půjčka na bydlení od státu

V minulém článku jsme si přiblížili, jaké varianty úvěru vám nabízí stát prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení. Nyní si přiblížíme, co pro poskytnutí musíte splňovat.

Vlastníte už jinou nemovitost? Pak máte možná smůlu

Další podmínka, kterou musíte splnit, se týká vlastnictví nemovitosti. Pokud vlastníte nebo jste spoluvlastníkem nějakého obydlí, můžete zažádat jen o hypotéku na modernizaci obydlí, ale ne o hypotéku na jeho výstavbu či koupi. Totéž platí, pokud jste nájemníkem družstevního bytu.

Tuto podmínku musí splnit oba manželé či registrovaní partneři. Pokud jeden z vás nemovitost vlastní nebo je nájemcem družstevního bytu, budete z programu vyřazeni.

Jiná situace nastává v případě, že vlastníte například chatu či chalupu, která není určena k bydlení, typicky nemá například ani číslo popisné. Řada chat pak ani není hodnocena jako nemovitost, ale jako movitost, protože je možné ji přemístit na jiné místo. V takovém případě vlastnictví těchto objektů nebrání žádosti o hypotéku od státu.
Jak velkou nemovitost chcete koupit?

V rámci “Programu pro mladé” nemůžete žádat o hypotéku na jakoukoli nemovitost. Pokud budete z peněz chtít financovat nákup nebo výstavbu rodinného domu, musí být podlahová plocha do 140 m2 včetně. V případě nákupu bytu musí mít byt podlahovou plochu do 75 m2 včetně.

Čím budete ručit?

Další otázka, kterou je potřeba vyřešit, je otázka ručení.

V případě úvěru na modernizaci bydlení je možnost ručit jedním ze dvou způsobů. První variantou je vypracovat ručitelské prohlášení, kdy ručitelem bude osoba do 55 let s průměrným měsíčním příjmem nad 15 000 Kč. Tento průměrný měsíční příjem se bude hodnotit za poslední tři měsíce. Druhou variantou je ručení zástavou nemovitosti ve prospěch Fondu a vinkulací pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti.

Pokud si pořizujete úvěr na pořízení bydlení nad 500 000 Kč, v první řadě po vás bude Fond chtít ručit zástavním právem nemovitosti a vinkulací pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti. Při výši úvěru do 500 000 Kč je možné zajistit úvěr ručitelským prohlášením za stejných podmínek, jako výše.

úvěr na bydlení od státu

Jak hypotéku získat?

Pro získání hypotéky od státu stačí splňovat uvedené podmínky. Dobře si proto přečtěte, jestli jste je splnili a pak vyplňte žádost.

S tou se pojí i řada dokumentů. Při úvěru na pořízení bydlení budete dokládat zástavní právo k pozemku a pořizované nemovitosti a vinkulaci pojistného plnění ze stavebně montážního pojištění. Po dokončení stavby pak i vinkulaci k živelnímu pojištění.

Při žádosti o úvěr na modernizaci bydlení budete dokládat dohodu o ručení, kde uvedete ručitele ve věku do 55 let s průměrným měsíčním příjmem nad 15 000 Kč za poslední 3 měsíce. Jako zaměstnanec doložíte příjem pomocí potvrzení o výši příjmu, které vám vydá váš zaměstnavatel. Pokud jste OSVČ, předložíte daňové přiznání. Toto potvrzení budete podávat oba dva.

Při žádosti o úvěr za účelem koupě nemovitosti už musíte mít konkrétní nemovitost vybranou a společně s žádostí předložit i odhad ceny této nemovitosti. Stejně tak musíte k žádosti přiložit i projektovou dokumentaci.

Pokud si nebudete jisti, že máte veškeré dokumenty, které k žádosti patří, nebojte se na Fond obrátit s žádostí o radu.

Kam a jak žádost zaslat

Žádost o úvěr pak můžete podat několik způsoby. Buď osobně, nebo poštou, případně datovou schránkou.

Pokud budete podávat žádost osobně, je potřeba se dostavit na jedno z pracovišť Státního fondu rozvoje bydlení:

  • Praha - Vinohradská 1869/46, Praha 2,
  • Olomouc - Dolní náměstí 192/9.

V případě zasílání poštou zašlete veškeré dokumenty na jedno z uvedených pracovišť. Obálku je potřeba označit nápisem “Program pro mladé”.

Případně můžete podání vyřešit přes datovou schránku. Tady je potřeba, aby dokumenty, u kterých Státní fond vyžaduje notářské ověření, prošly autorizovanou konverzí. Totéž platí o dokumentech, u kterých vyžaduje originál.

Autorizovaná konverze znamená, že dojde k převedení dokumentu z listinné do elektronické podoby či naopak. Díky autorizaci má stejné právní účinky, jako originál dokumentu. Tuto službu nabízí za malý poplatek například Česká pošta.

Po podání úvěru pak čekáte, jak se Fond vyjádří. U žádosti o úvěr na pořízení bydlení má Fond na vyřízení 60 dní. Pokud žádáte o peníze na modernizaci bydlení, má Fond na rozhodnutí 30 dní.

Úvěr vám schválili, jak čerpat?

Fond dále upravuje i to, jakým způsobem můžete peníze čerpat.

Při úvěru na modernizaci bydlení můžete úvěr čerpat jednorázově i postupně, a to na základě předložených dokladů. Čerpání ale musí být ukončeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

Pokud vám byl schválen úvěr na výstavbu bydlení, opět jej můžete čerpat postupně i jednorázově, a to na základě předložených dokladů. V tomto případě ale musíte čerpání zahájit do 1 roku od podpisu smlouvy a ukončit do 3 let od podpisu smlouvy. I samotná výstavba rodinného domu musí být dokončena do 3 let od podpisu smlouvy. Leda by vám Fond na vaši žádost tuto lhůtu prodloužil.

Při poskytnutí úvěru na koupi nemovitosti jsou podmínky jiné. Úvěr čerpáte jednorázově, a to do 1 roku od podpisu smlouvy. Jednoduše předložíte doklady, které prokazují účel vynaložení úvěru.

Rada na závěr

Podání žádosti a vyplnění všech formulářů může být pro někoho náročné. Pokud některým pojmům nerozumíte, nejste si jisti, jestli postupujete správně, nebo jaký má být váš další krok, nebojte se oslovit Státní fond rozvoje bydlenía zeptat se na další postup. Případně požádejte o vysvětlení nebo radu. Konzultace a asistence jsou bezplatné.

A i pokud se vám nepovede vše podle plánu, nebojte. Fond vás jednoduše vyzve k doplnění dokumentů, které jste třeba zapomněli dodat, nebo k opravě těch, které jste nedodali ve správné formě. Z programu vás kvůli tomu nevyloučí. Jen se může protáhnout doba, po kterou bude Fond vaši žádost schvalovat.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2