alkohol za volantem, pojistné plnění

V souvislosti s plněním pojišťoven, tedy v souvislosti s proplácenými částkami, je stále mnoho otazníků, které lidé mají. Jedním z nich je také to, zda může pojišťovna odmítnout pojistné plnění, a to kvůli alkoholu.

V tomto ohledu je třeba zaměřit se hlavně na konkrétní pojistný produkt. Pokud mluvíme o úrazovém pojištění, tak v tomto případě pojišťovna nemůže odmítnout plnění. Na druhou stranu je jí ale dovoleno výši dané částky snížit, a to s ohledem na to, jaký měl právě alkohol podíl na zranění, případně také smrti. Úprava je zahrnuta v novém občanském zákoníku:

Pojišťovna má právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, došlo-li k úrazu následkem toho, že poškozený požil alkohol nebo požil návykovou látku nebo přípravek takovou látku obsahující, odůvodňují-li to okolnosti, za nichž k úrazu došlo. Měl-li však takový úraz za následek smrt poškozeného, má pojišťovna právo snížit pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k úrazu v souvislosti s činem poškozeného, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

porovnání povinného ručení

Zákon tedy dává pojišťovnám možnost snížit pojistné plnění v případě smrti pojištěného, když pojištěný zároveň způsobil jiné osobě těžkou újmu na zdraví nebo smrt. V případě životního pojištění však tato klauzule neplatí. Záleží tak na konkrétní pojišťovně – varianty jsou samozřejmě tři. Jak standardní plnění, tak ponížení částky, nebo také nevyplacení žádných peněz.

Jak je to s alkoholem v případě pojištění auta?

Řízení pod vlivem alkoholu je v České republice výslovně zakázáno a podle toho se také řídí pojišťovny ve svých podmínkách. Na škodu způsobenou pod vlivem alkoholu vám pojišťovna plnění neposkytne. Respektive obvykle nastane situace, že sice pojišťovna vyplatí plnění poškozenému z vašeho povinného ručení, ale pak po vás bude částku vymáhat zpět. V případě velmi vysokých škod se tak může jednat i o doživotní splácení jedné jízdy.

Také u havarijního pojištění je alkohol ve výlukách. Alkohol za volant zkrátka nepatří a u pojistné události se vám jízda pod vlivem opravdu nemusí vyplatit.

Cestovní pojištění a alkohol

V případě cestovního pojištění si každá pojišťovna určuje podmínky individuálně. V drtivé většině případů najdete úrazy vzniklé pod vlivem alkoholu nebo omamných látek ve výlukách z cestovního pojištění. Některé pojišťovny však nabízí speciální připojištění, kdy se vám cestovní pojištění na události pod vlivem alkoholu vztahuje. Vždy je ale určena konkrétní hladina alkoholu v krvi (např. půl promile), do které se připojištění na danou událost ještě vztahuje.

Odmítnutí plnění kvůli alkoholu je běžné

Ať vezmeme v úvahu téměř jakékoliv pojištění, vliv alkoholu je obvykle zahrnut ve výlukách. Pojistné produkty teda rozhodně mají řadu výhod, ale v souvislosti s konzumací alkoholu, který dokáže ovlivnit naše myšlení a schopnosti, je třeba počítat s tím, že ne vždy dostanete to, na co jste pojištěni.