Cestovní pojištění – srovnání cen

alkohol za volantem, pojistné plnění

Pití alkoholu s sebou přináší zvýšená rizika při všech činnostech. Alkohol figuruje např. až u jedné třetiny dopravních nehod. Významně se podílí na úrazech v domácnosti, při rekreaci a v pracovním procesu. Souvislost s alkoholem se odhaduje u zhruba 6 % úmrtí.

Jak upravuje povinnost pojišťoven nový občanský zákoník u úrazových a životních pojistek

Jakékoliv pojištění má vždy výjimky (tzv. výluky). A jednou z těch zásadních je konzumace alkoholu (a také dalších omamných látek). Pokud pojišťovna při vyšetřování zjistí, že pojištěný byl pod vlivem alkoholu, má právo pojistné plnění zkrátit nebo dokonce odmítnout vyplatit.

úrazového pojištění pojišťovna nemůže odmítnout plnění. Na druhou stranu je jí ale dovoleno výši dané částky snížit s ohledem na to, jaký měl právě alkohol podíl na zranění, případně také smrti. 

Nový občanský zákoník uvádí:

Pojišťovna má právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, došlo-li k úrazu následkem toho, že poškozený požil alkohol nebo požil návykovou látku nebo přípravek takovou látku obsahující, odůvodňují-li to okolnosti, za nichž k úrazu došlo. Měl-li však takový úraz za následek smrt poškozeného, má pojišťovna právo snížit pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k úrazu v souvislosti s činem poškozeného, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Zákon tedy dává pojišťovnám možnost snížit pojistné plnění v případě smrti pojištěného a chrání pozůstalé osoby, když pojištěný zároveň způsobil jiné osobě těžkou újmu na zdraví nebo smrt. Pokud tedy pojištěný zemřel v souvislosti s požitím alkoholu, ale nikomu jinému se „nic zlého“ nestalo, nemá pojišťovna právo snižovat pojistné plnění. 

Na životní pojištění (úmrtí nejen úrazem, ale i nemocí) se znění nového občanského zákoníku nevztahuje. Záleží na konkrétní pojišťovně a varianty jsou tři: standardní plnění, snížení částky, nebo také nevyplacení žádných peněz

V praxi k posouzení, zda a v jaké výši má být uplatněno snížení plnění, likvidátor pojišťovny zjišťuje stupeň opilosti. Také posuzuje, zda k události došlo v důsledku požití alkoholu, případně zda by pojištěný úraz utrpěl i ve střízlivém stavu. A jestli existuje příčinná souvislost mezi požitím alkoholu a smrtí pojištěného. Záleží také na stupni společenské závažnosti požití alkoholu. Například bez ohrožení veřejnosti může být krácení plnění nižší.

Jak je to s alkoholem v případě autonehody

Řízení pod vlivem alkoholu je v České republice zakázáno zákonem. Tím se také řídí pojišťovny ve svých pojistných podmínkách. Alkohol je ve výlukách jak pro povinné ručení, tak i pro havarijní pojištění. Za škodu způsobenou pod vlivem alkoholu vám pojišťovna nic nedá. Respektive obvykle sice pojišťovna vyplatí plnění poškozenému z vašeho povinného ručení, ale pak po vás bude částku vymáhat zpět. V případě velmi vysokých škod se tak může jednat i o doživotní splácení jedné jízdy. 

Alkohol za volant zkrátka nepatří a u pojistné události se vám jízda pod vlivem opravdu nevyplatí.

Cestovní pojištění a alkohol

V případě cestovního pojištění si každá pojišťovna určuje podmínky individuálně. V drtivé většině případů najdete úrazy vzniklé pod vlivem alkoholu nebo omamných látek ve výlukách z cestovního pojištění

Pokud například v Rakousku dojde ke srážce na sjezdovce, většinou ji prošetřuje místní policie. Zjišťuje se samozřejmě také alkohol v krvi. Pokud je potvrzen, viník má vážné problémy. Náklady na odškodnění poškozeného lyžaře za jeho zranění, za ztrátu výdělku včetně bolestného se mohou vyšplhat do milionových částek a pojišťovna může jejich krytí odmítnout.

Vliv alkoholu na vylácení pojistného - Záchranná akce na lyžařské sjezdovce

Na jaké další pojistky si dát pozor

V podstatě všechny odpovědnostní pojistky vylučují přítomnost alkoholu – např. odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli nebo třetím osobám (pojistka na blbost).

Odmítnutí plnění kvůli alkoholu je běžné

Ať vezmeme v úvahu téměř jakékoliv pojištění, vliv alkoholu je obvykle zahrnut ve výlukách. V souvislosti s konzumací alkoholu, který dokáže ovlivnit naše myšlení a schopnosti, je třeba počítat s tím, že málokdy dostanete to, na co jste pojištěni.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2