Blog
Pojištění vozu
Kolize auta s cyklistou

Kolize auta s cyklistou. Zaplatí odškodné řidič, cyklista, nebo pojišťovna?

20. června 2021|Jana Poncarová|

Když začne hezké počasí, silnice se hemží nejen výletníky v autech, ale také cyklisty. Kromě klasických kol si Češi v poslední době oblíbili elektrokola. A pojišťovny přiznávají, že nehod cyklistů s automobilisty přibývá. Kdo zaplatí odškodné, když dojde ke střetu? Jak se při nehodě chovat a na co nezapomenout?

Porovnat povinné ručení

Omezení cestování kvůli koronaviru, rozrůstající se infastruktura cyklostezek, cenově dostupnější klasická kola i elektrokola. To vše jsou důvody, proč přibývá bicyklů v běžném provozu. Lidé vyrážejí na výlety a někdo na kole jezdí také do práce nebo do školy. Každý, kdo na kole vyjede, by si měl být vědomý pravidel silničního provozu, svých práv i povinností. Současně se vyplatí zvážit i pojištění, které chrání cyklistu a jeho kolo.

Pravidla platí pro auta i bicykly

Stejně jako řidič automobilu je i cyklista účastníkem silničního provozu a musí se řídit jeho pravidly. „Pokud dojde ke kolizi, jako pojišťovna zjišťujeme příčinu a míru zavinění jednotlivých účastníků nehody. Pokud cyklista způsobí kolizi a poškodí vůz, pak se na tyto situace vztahuje pojištění odpovědnostipojištění odpovědnosti, s výjimkou situací, které jsou ve výlukách z pojištění – například škody vzniklé pod vlivem návykové látky nebo alkoholu. Cyklistům také doporučujeme, aby si pořídili úrazové pojištěníúrazové pojištění,“ říká Marie Petrovová z Allianz pojišťovny.

V případě sjednání pojištění je nutné vědět, co konkrétně kryje a co nikoli, týká se to i cyklistiky. „Pojištění odpovědnosti cyklisty nekryje všechny situace, samozřejmostí je správná prevence vzniku škody, nesmí být požitý alkohol nebo drogy, provoz bicyklu by měl být v souladu se všemi pravidly provozu v daném místě, technický stav musí být bezvadný a tak dále. Pojištění odpovědnosti také nepokrývá škodu, která v tu chvíli vznikne na vlastním majetku nebo zdraví viníka, případně osob ve voze, nejsou-li v rámci povinného ručení připojištěny,“ vysvětluje Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.

Kdy ke kolizi vozu a cyklisty volat policii

Ve chvíli, kdy způsobí nehodu řidič auta, jsou náklady, tedy odškodné, hrazeny z jeho povinného ručení. „Z povinného ručení se hradí jak majetková škoda, tak i případná újma na zdraví cyklistyhradí jak majetková škoda, tak i případná újma na zdraví cyklisty. Vždy, když dojde ke zranění, je třeba přivolat policii ČR, která provede i zkoušku na alkohol u obou účastníků nehody. Vzhledem k větší zranitelnosti cyklisty, kdy se může újma projevit i s odstupem, doporučujeme přivolat policisty k nehodě vždy,“ dodává Eva Svobodová.

Ať je viníkem ta či ona strana, je důležité, aby účastníci nehody co nejrychleji kontaktovali svoji pojišťovnu, případně i policii. „Když se jedná o újmu na zdraví nebo věcnou škodu, za které odpovídá cyklista, je třeba dopravní nehodu vždy neprodleně ohlásit policistovi. Pokud se jedná o újmu na zdraví nebo věcnou škodu, za které odpovídá řidič auta, musí tak v případě věcné škody účastníci nehody učinit pouze v případě, že na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí dojde ke škodě zřejmě převyšující částku 100 tisíc korun,“ připomíná Marie Petrovová.

Ještě před příjezdem policistů si účastníci kolize mohou navzájem vyměnit kontaktní údaje, sdělit si svoji totožnost, případně zajistit svědky, pokud jsou. Jestliže se nehoda stane v zahraničí, je vhodné co nejrychleji zkontaktovat asistenční službu a požádat operátory o pokyny, jak dále postupovat.

Návod, jak situaci řešit: Viníkem kolize je řidič

Cyklisté jsou zranitelnějšími účastníky silničního provozu. Podle statistiky je podíl zavinění nehod ze strany cyklisty méně než poloviční, jde o zhruba 40 procent. „Cyklisté si ale z kolizí s motorovými vozidly odnášejí drtivou většinu těžkých následků,“ varuje dopravní specialista Vratislav Fillera. I to byl jeden z důvodů, proč poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Řidiči musí dodržet od cyklisty při předjíždění odstup jedna a půl metru nebo jeden metr v místech, kde je maximální povolená rychlost 30 kilometrů za hodinu.

Dostatečný boční odstup při předjíždění cyklisty je klíčovým prvkem bezpečnosti. K nehodě ale může dojít i jinak, například při odbočování nebo přehlédnutí cyklisty na křižovatce. Kolize vozu s cyklistou může vést ke zranění cyklisty, zatímco hmotné škody bývají menší – i proto se často nehlásí, zejména když se obě zúčastněné stran dohodnou na řešení.

Řidič, který je účastníkem nehody s cyklistou, by se měl nejdříve přesvědčit, jak velká zranění cyklistovi způsobil, případně ihned volat záchranku (linka 155). Pokud je jasným viníkem dopravní nehody řidič, je třeba volat policii jen v případě, že na vozidle či na některé z přepravovaných věcí vznikla škoda převyšující 100 tisíc korun. A samozřejmě ve chvíli, kdy má cyklista zranění. Jinak lze situaci řešit vzájemnou výměnou kontaktů a dohodou.

Jestliže je viníkem kolize řidič, mělo by být odškodné hrazeno z jeho povinného ručení. Vhodné je vše pro pojišťovnu nafotit, případně zajistit svědky a neprodleně pojišťovnu kontaktovat.

Pár rad pro cyklistu

Postavení cyklisty je výhodné v tom, že může své nároky na odškodné uplatnit v přestupkovém nebo trestním řízení. Řidič však odpovídá jen za zavinění při porušení pravidel silničního provozu. Nelze na něm proto vymáhat odškodné, pokud byla nehoda způsobena například kvůli poruše na vozu. Řidič za škodu také neodpovídá, jestliže dopravní nehodu způsobil jako zaměstnanec. V takovém případě musíte škodu uplatňovat vůči jeho zaměstnavateli.

Návod, jak situaci řešit: Viníkem kolize je cyklista

Ačkoli je cyklista obecně chápán jako ten zranitelnější účastník silničního provozu, ani on nemusí být zcela bez viny. Naopak. S přibývající bezohledností cyklistů na silnicích se zvyšuje i počet nehod, jež mohou jít takzvaně na triko cyklisty. Třeba proto, že cyklista nedal řidiči automobilu přednost a střemhlavě vjel do křižovatky. Řidič se mu vyhýbal – a naboural. I cyklista má nejen práva, ale i povinnosti. Kromě dodržování pravidel silničního provozu k nim patří i povinnost nahradit škodu, pokud ji způsobil. Může jít například o poškrábaný lak vozu, o promáčknutí karoserie nebo ulomené zrcátko.

Z právního hlediska pak vzniká při jakékoli nehodě odpovědní vztah. Jestliže cyklista při kolizi poškodil majetek, nebo dokonce někoho zranil (třeba chodce, jenž se k nehodě přimotal), porušil tím svou právní povinnost a vzniklou škodu musí uhradit.

Opět platí, že pokud je nehoda se zraněním, měla by být neprodleně zavolána nejen záchranka, ale i policie. Ostatně, jak uvádí ve svých návodech pojišťovny, k nehodě zaviněné cyklistou by měla být přivolána dopravní policie vždy. Současně je vhodné, aby si i účastníci nehody vše nafotili a zdokumentovali. Pokud jsou v místě kolize svědci, je dobré je požádat o součinnost.

Není výjimkou, že cyklista (vědomý si své viny) se může pokusit z místa nehody ujet. V takovém případě se budou hodit svědci, kteří mohou potvrdit takzvanou skutkovou verzi nehody a potvrdit nebo vyvrátit zavinění.

Pokud je prokázána vina cyklisty, musí škodu uhradit motoristovi on. Pro tento účel lze použít například pojištění odpovědnosti z pojištění domácnosti nebo z pojištění občanské odpovědnosti (lidově se mu říká „pojistka na blbost“). Pokud se nehoda stala v cizině, lze hradit podle okolností škody způsobené během pobytu i z kompletního cestovního pojištění, jehož součástí je i pojištění odpovědnosti. Vždy je ale zapotřebí záznam od lokální policie s popisem děje a výsledkem zkoušky na alkohol. Důležitá je také dostatečná pojistná částka, aby kryla celou vzniklou škodu nebo újmu.

Ve hře jsou i elektrokola

Specifickou kapitolou silničního provozu jsou elektrokola. Ta jsou mnohem těžší a mají jiné jízdní vlastnosti než běžná kola. Ve vyšší rychlosti jsou hůře zvladatelná, zejména pak pro osoby bez zkušeností nebo s chabou fyzickou kondicí. Podle Centra dopravního výzkumu jde počet smrtelných obětí elektrokol za poslední tři roky už do několika desítek. Stojí za nimi nezvládnutá rychlost a jezdecké chyby, ale i alkohol.

Problémem také je, že čeští cyklisté, zejména ti starší, nenosí za jízdy na hlavě přilbu, která je schopná při nárazu zabránit až 80 % závažných poranění hlavy. Je-li úraz těžký a spojený s následky, jsou náklady pojišťovny často v řádu milionů korun. Dalšími velmi častými úrazy jsou zlomeniny rukou a nohou. Někdy si přitom jezdci dokonce zlomí obě horní nebo obě dolní končetiny najednou.

Samozřejmě i u elektrokola platí, že cyklista může škodu nejen utrpět, ale také způsobit. I pro tento účel je dobré mít sjednané pojištění odpovědnosti – buď samostatné, nebo v rámci pojištění domácnosti jako její příslušník. V případě neúmyslné škody, kde se neprokáže přítomnost alkoholu, návykových látek či nepovolené úpravy elektrokola, může pojišťovna s úhradou vzniklé škody pomoci. Pojistná ochrana platí i v zahraničí a pro cesty do ciziny lze také sjednat pojištění odpovědnosti i v rámci cestovního pojištění.

© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).