Blog
Energie
Kdy začíná topná sezona? Nezáleží jen na datu, ale i teplotě

Kdy začíná topná sezona? Nezáleží jen na datu, ale i teplotě

23. září 2020|Jana Březinová|

Topná sezóna začíná 1. září a končí 31. května, ale kromě tohoto časového vymezení musí být splněna ještě podmínka teplotní. Když teplota v lokalitě poklesne alespoň dva po sobě jdoucí dny pod 13 °C, může se topná sezona zahájit. Co dalšího byste měli vědět?

Topná sezona je určena vyhláškou MPO

Pravidla pro vytápění upravuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č.194/2007 Sb. Podle ní začíná topná sezona (neboli otopné období) 1. září a končí 31. května následujícího roku. Reálný termín, kdy teplo doputuje až do vašich radiátorů, ale závisí ještě na teplotní podmínce. Dodávky tepla se spouštějí ve chvíli, kdy v dané lokalitě poklesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia po dva po sobě jdoucí dny a ani v následující den se neočekává oteplení.

Podle tohoto pravidla je možné i během topné sezony dodávky tepla na několik dní přerušit. Vytápění bytů se může omezit nebo přerušit v období, kdy průměrná denní teplota venkovního vzduchu přesáhne 13 °C dva po sobě následující dny a nelze očekávat pokles teplot ani další den. Omezení během topné sezony se provádí s ohledem na tepelnou stabilitu místností. Při opětovném poklesu teplot pod 13 stupňů se centrální dodávky tepla opět spustí. Teplárny obvykle disponují automatickou regulací, která se stará o omezení vytápění tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání energií.

Jak se vypočítá průměrná denní teplota?

Ukazatel průměrné denní teploty venkovního vzduchu se stanovuje jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. Měření se provádí v 7 hodin, ve 14 hodin a ve 21 hodin, přičemž teplota naměřená ve 21:00 se počítá dvakrát.

Chci výhodnější energie

Horký radiátor jen od 6 do 22 hodin

Otočili jste kohoutkem radiátoru v nočních hodinách, ale tepla jste se nedočkali? Pokud máte v bytě centrální vytápění, nejspíš jste si všimli, že není regulovaný jen začátek topné sezony, ale také denní doba, po kterou jsou dodávky tepla realizovány. Byty i nebytové prostory jsou během topné sezony vytápěny mezi 6:00 až 22:00.

S dodavatelem tepla je možná domluva na jiný časový interval, po který je topení tlumeno, nebo dokonce jeho úplné zrušení. Stejně tak se lze domluvit na vytápění mimo topnou sezonu, pokud se na tom shodne většina spotřebitelů a počasí to vyžaduje. V praxi však podobné úpravy naráží na obtížnou realizovatelnost –⁠ individuální regulace v bytech není možná, většinou je prostředníkem Společenství vlastníků jednotek. Obvykle se tak zkrátka musíte smířit s tím, kdy začíná topná sezona a kdy opět končí, bez ohledu na vaše individuální potřeby.

Jak se připravit na topnou sezonu v bytovém domě?

O dodávky tepla se vám stará teplárna, a tak vám odpadají povinnosti ve formě revizí kotlů nebo čištění komínů –⁠ stačí otočit hlavici na radiátoru a máte zatopeno. Na druhou stranu by bylo mylné se domnívat, že můžete nechat začátek topné sezony zcela bez povšimnutí. Ještě v létě byste měli zkontrolovat těsnost radiátorů a případně je nechat opravit. Aby vám topení dobře sloužilo, je důležité rovněž ověřit funkčnost termostatických hlavic. Měly by se plynule točit, ale jejich pohyb nesmí být až příliš volný.

Zapomínat byste neměli ani na odvzdušnění radiátorů. To lze v bytových domech zpravidla provádět pouze v nejvyšším patře, kde jsou na topných tělesech umístěny odvzdušňovací ventily. Obyvatelé domu by se však měli domluvit na součinnosti a v nižších patrech před odvzdušněním otevřít termoventily naplno, aby se do oběhu uvolnil všechen vzduch. Jelikož ne vždy je možná domluva, přistupuje se v poslední době k instalaci automatických odvzdušňovacích ventilů v nejvyšších patrech, které se postarají o průběžné odvzdušnění.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).