Blog
Osobní finance
Revize komínů

Revize komínů: Kdy je potřebná a kolik vás bude stát?

07. září 2020|Vendula Flassig Vrablová|

Před topnou sezónou byste měli uvést komín do perfektního stavu – to znamená nechat ho vyčistit a zkontrolovat. Problém ale může nastat při objednávání kominíka. Potřebujete revizi nebo postačí kontrola spalinových cest? Pojďte si s námi ujasnit pojmy a zjistěte, na kolik vás revize komína vyjde.

Revize nebo kontrola? V pojmech jsou zmatky

Čištění, kontroly a revize komínů a spalinových cest jsou stanoveny zákonem. Ne vždy je ale běžnému uživateli jasné, jaký je vlastně rozdíl mezi revizí a běžnou kontrolou.

Revizi komína musíte nechat provést v následujících situacích:

  • Uvádíte do provozu nový zdroj vytápění.

  • Prováděli jste stavební úpravy komína nebo spalinových cest.

  • Změnili jste druh paliva pro vytápění.

  • Opětovně jste připojili nepoužívané spalinové cesty.

  • Chcete vyměnit zdroj vytápění.

  • V komíně vznikl požár, trhlina nebo bylo podezření na trhlinu ve spalinové cestě.

Pouze v těchto situacích je nutné nechat udělat revizi komína. Obecně řečeno se jedná o jednorázový úkon, který je potřeba provést na začátku užívání kotle nebo komína, případně po nějaké zásadní změně nebo problému. Při dalším používání spalinových cest vám stačí provádět už pouze pravidelné čištění a kontroly. Za revizi byste platili zbytečně navíc.

Srovnat ceny energií

Jak často probíhá čištění a kontrola komína?

Před pravidelnou kontrolou komína by mělo proběhnout jeho vyčištění. To si můžete objednat přímo u kominíka, ale provést ho můžete také svépomocí. Lhůty pro čištění a kontrolu komínů se liší podle používaného paliva, výkonu připojeného kotle a závisí i na tom, zda se topí po celou sezónu nebo jen po její část. Nejčastěji je nutné čistit komíny připojené na kotle na tuhá paliva, protože z nich vzniká velké množství sazí a popílku.

Alespoň jednou ročně musí kominík udělat kontrolu všech komínů. Během ní zjišťuje, zda technický stav komína odpovídá bezpečnostním požadavkům, komín správně táhne a odvádí všechny spaliny. Dále se pomocí sondy ověřuje, jestli ve spalinových cestách nevznikly trhliny. V rámci kontroly kominík rovněž sleduje, zda nejsou v blízkosti komína hořlavé materiály nebo nedošlo na spalinových cestách ke stavebním úpravám.

V tabulce najdete přehled lhůt pro čištění a kontroly komínů podle konkrétního zdroje vytápění.

Výkon připojeného spotřebiče palivČinnostPevné palivo - Celoroční provozPevné palivo - Sezónní provozKapalné palivo - Celoroční provozKapalné palivo - Sezónní provozPlynné

do 50 kW včetně


Čištění spalinové cesty


3× za rok


2× za rok


2x za rok1× za rok


1× za rok


do 50 kW včetně


Kontrola spalinové cesty


1× za rok


1× za rok


1× za rok


1x za rok

1x za rok

nad 50 kW


Čištění a kontrola spalinové cesty


2× za rok


1× za rok


1× za rok


1x za rok

1x za rok

Kolik stojí revize komínů a kontrola komínů?

Jednorázová revize komínů vyjde přibližně na 1500–2500 Kč plus dopravné. Kontroly, které je nutné provádět alespoň jednou ročně, stojí asi 500–1000 Kč. K této ceně si musíte připočíst ještě náklady na čištění komína, které vyjde na několik set korun, pokud ho nebudete provádět svépomocí. I ke kontrolám komínů si kominíci účtují ještě kilometrovné.

Při provádění revize nebo kontroly komína si dávejte pozor na správný výběr kominíka. O provedených úkonech by vám měl vystavit doklad, který slouží například jako důkaz pro pojišťovnu v případech, že dojde k požáru.

Čištění a kontrolu komínů nezanedbávejte. Jde o život

Předepsané revize komínů a kontroly spalinových cest jsou povinné ze zákona, proto vám při nedodržení stanovených lhůt hrozí pokuta. Jestliže nebudete mít k dispozici doklady o provedených kontrolách a dojde k požáru, také pojišťovna vám nic neproplatí a kvůli ušetřeným pár tisícům vám může vzniknout škoda za miliony.

V první řadě ale myslete na své zdraví. Špatný tah komína a neprůchodné spalinové cesty mohou vést nejen k požáru, ale rovněž k nebezpečné otravě oxidem uhelnatým, která končí smrtí ve stovkách případů ročně.

Kominíka na kontrolu spalinových cest objednávejte včas. Před začátkem topné sezóny jsou plně vytížení, a tak není jednoduché najít volný termín.

Vendula Flassig Vrablová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).