Blog
Půjčky a úvěry
Jednání o úvěru

Jaké jsou úvěry pro právnické osoby?

15. května 2020|Monika Šaríková|

Úvěry využívají nejen soukromé, nepodnikající fyzické osoby, ale také podnikatelé a firmy se statusem právnické osoby. Nabídka půjček určených právnickým osobám je velmi pestrá, podmínky různorodé. Obvykle záleží nejen na výši půjčky a poskytovateli, ale také jejím účelu a samozřejmě na finanční situaci žádající právnické osoby.

Podnikatelé vedle občanů představují další významný klientský segment, o který mají finanční společnosti enormní zájem. Největší zisky jim přitom plynou právě z poskytnutých úvěrů, a proto pro ně mají neustále připravené výhodné úvěrové nabídky. Jaké jsou hlavní typy úvěrů pro podnikatele?

Účelové versus neúčelové podnikatelské úvěry

Základní typ podnikatelské půjčky představují neúčelové a účelové úvěry. V obou případech musí podnikatel splňovat požadavky kladené na příjmy a výdaje. Jedná se o bonitu, která rozhoduje o tom, zda podnikatel půjčku získá či nikoliv.

Neúčelové podnikatelské úvěry mají tu výhodou, že je lze použít na libovolný účel. Právnické osoby je tedy mohou použít například při investování do nového podnikání, do dalšího vývoje zavedené firmy či její expanze na další trhy nebo k nákupu nezbytného zařízení a vybavení.

Účelové podnikatelské úvěry lze použít pouze na konkrétní předem určený účel, který je právnická osoba povinna doložit (faktury, účtenky apod.). Účelové půjčky se nejčastěji používají při nákupu nemovitostí, automobilů či strojů a jiného zařízení.

Provozní úvěry pro právnické osoby

Tento druh podnikatelského úvěru patří mezi hodně oblíbené a jsou určené primárně k financování věcí souvisejících s provozem firmy. Půjčku lze použít například na nákup materiálu potřebného pro výrobu produktů či zboží určeného na sklad a následně k dalšímu přeprodeji. Provozní úvěry nejčastěji využívají začínající podnikatelé, aby mohli bez problémů financovat narůstající množství zakázek.

Začínající podnikatelé

Leasing pro podnikatele

Leasing je typ úvěru, který mnohem častěji využívají podnikatelé než běžní občané. Klasický finanční leasing se používá především k financování strojů, zařízení, jiného vybavení a vozového parku, který zahrnuje jak osobní, tak i užitková a nákladní vozidla.

Největší tři výhody finančního leasingu představují snadná dostupnost, příznivé podmínky a možnost daňových úlev. Finanční leasing charakterizuje fakt, že daná věc přechází do majetku právnické osoby až v momentě uhrazení poslední splátky. Do té doby je majetkem leasingové firmy.

Kreditní karty a kontokorentní úvěry pro právnické osoby

Kreditní karty a kontokorenty rovněž patří k úvěrovým produktům, které využívají jak běžní občané, tak i právnické subjekty. Víceméně fungují stejným způsobem, rozdíl bývá ve výši částky. Zatímco u občanů se jedná o tisíce až desítky tisíc, u podnikatelů se jedná o částky v řádech stovek tisíc.

Kontokorentní úvěry umožňují podnikatelům v případě potřeby čerpat bankovní účet do mínusu a to až do stanovené výše. Zpravidla je kontokorent používán jako finanční rezerva nebo slouží podobně jako provozní úvěr k nákupu zboží či služeb.

Kreditní karty slouží rovněž jako rezerva nebo provozní úvěr s tím, že mají jednu důležitou výhodu. Tou je bezúročné období. V případě, že podnikatel čerpané finance uhradí v rámci bezúročné lhůty, nezaplatí žádný úrok za poskytnutí půjčky.

Investiční podnikatelské úvěry

Tento typ úvěru právnické osoby používají k dalšímu rozvoji a rozšíření podnikání, jako je například nákup dalšího zařízení a vybavení, stavbu větší provozovny, zakládání dalších provozoven a poboček apod. Investiční úvěry jsou určené především pro zavedené firmy s jistými příjmy a rostoucím objemem zakázek.

Něco jako investiční půjčku pro právnické osoby nabízí také Evropský investiční fond a to zejména pro menší a střední podniky s počtem zaměstnanců nižším než 250. Ti mohou využít finance z Evropského investičního fondu na rozvoj firmy.

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).