bazen nebo altan

Kdo bydlí v rodinném domě, tem má velmi často také zahradu. Pokud je to i váš případ, potom byste neměli zapomínat na fakt spojený s tím, že i tu je třeba mít pojištěnu. Konkrétně tedy prvky na ní. Podívejme se společně na hlavní cesty, jak pojistit zahradní bazén nebo altán. Právě to jsou nejčastější věci, které na naší zahradě máme a u kterých nám samozřejmě záleží na tom, aby se jim v převedeném slova smyslu nic nestalo.

Existují různé druhy pojistek


Říci musíme, že dnes pojišťovny nabízejí hned několik pojistek, které můžeme za tímto účelem zvolit. Každá z nich však může mít svou nabídku koncipovánu jinak. Na to je logicky dobré také myslet, pokud chceme altán nebo bazén pojistit. Nejjistější cestou je samotné pojištění zahrady, které se vztahuje právě na váš ohraničený pozemek a na všechny věci a veškeré vybavení, které se zde nacházejí. Podobně to může být i v případě pojištění nemovitosti. Zde ale nezapomínejte na to, že rozsah plnění je třeba rozšířit právě i o oblast vaší zahrady. Máte-li pojištěno i toto místo, je váš majetek ochráněn. A když o majetku hovoříme, i pojistka označovaná jako pojištění domácnosti může být cestou, jak věci na vaší zahradě poměrně snadno a poměrně jednoduše pojistit.

Jaké škody jsou hrazeny?


O jakou pojistku bychom se měli zajímat, to již víme. Nyní je dobré podívat se také na rozsah pojistného krytí. Tedy na situace, při kterých může vzniknout pojistná událost. Logicky je to jakékoliv poškození, ať už vlivem přírodního živlu, nehody, nebo kvůli vandalovi. Stejně tak to mohou být i různé krádeže, třeba jednotlivých součástí - viz filtrace u bazénu nebo nábytek v altánu. Stejně tak ale může vzniknout i řada dalších rizik. Kde se o nich informovat primárně? Samozřejmě v pojistných podmínkách každé pojišťovny a následně také v každé pojistné smlouvě, která je za tímto účelem sjednávána.