Cestovní pojištění – srovnání cen

Havarijní pojištění auta na leasing - Podepisování pojištění

Když si pořídíte automobil na leasing, je vůz až do poslední splátky majetkem leasingové společnosti. I proto je záhodno sjednat si vedle povinného ručení ještě havarijní pojištění, a to nejlépe takové, které pokryje celou cenu vozidla. Vyhnete se tak nepříjemnostem v případě totálního zničení auta nebo jeho odcizení. Co byste o havarijním pojištění měli vědět? A jak funguje?

Pořízení auta na leasing je něco trochu jiného než nákup vozu za hotové nebo za vypůjčené peníze. Pokud podepíšete kupní smlouvu a za vůz zaplatíte, stává se vaším majetkem. U auta na leasing je ale situace jiná – vůz patří leasingové společnosti. A ta samozřejmě vyžaduje, aby bylo auto dobře pojištěno. Vedle povinného ručení je tak běžné (a ve většině případů i přímo vyžadované) sjednání havarijního pojištění. Zjednodušeně řečeno, havarijní pojištění začíná tam, kde povinné ručení končí, a dokáže tak pokrýt i situace, na něž běžný účastník silničního provozu většinou nemyslí. 

porovnání povinného ručení

Povinné ručení u auta na leasing 

Povinné ručení je, jak už sám název napovídá, nutností. Jde o zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla. „Povinné ručení musí být sjednáno podle zákona ke každému vozu. Bez něj nemohou auta, motocykly ani další silniční vozidla vůbec do provozu, nesmějí být ani odstavena na pozemních komunikacích. Povinné ručení kryje škody na zdraví a majetku, které provozem vozidla způsobíte dalším osobám. Nevztahuje se na škody způsobené na vašem voze, což naopak pokrývá právě havarijní pojištění,“ vysvětluje Marie Petrová z Allianz pojišťovny. 

Povinné ručení tak řeší situace, kdy řidič vozidlem způsobí škodu někomu jinému na jeho autě, zdraví nebo majetku. „Zaplatí náklady poškozeného na právní zastupování, ušlý zisk a další výdaje, které při nehodě vzniknou. Proto se u povinného ručení určují limity. U nás máme nejvyšší možný limit na trhu, a to 250 milionů korun. Díky tomu mají řidiči jistotu, že jsou opravdu krytí,“ uvádí Nela Maťašeje ze společnosti Direct. 

Sjednání povinného ručení se nevyhne žádný řidič, který kupuje auto na leasing. Leasingové společnosti většinou spolupracují přímo s pojišťovnami a mají připravenou nabídku. Tu si zákazník může porovnat s dalšími možnostmi pojištění. Pokud by se majitel nového vozu chtěl povinnému ručení vyhnout, vystavuje se pokutě, a to za porušení zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla číslo 168/1999 Sb. 

Za porušení zákona pak hrozí sankce, v současné době mohou být řidiči pokutováni 5 až 40 tisíci korunami. Pokud je navíc vozidlo nepojištěné déle než 14 dní, je vyřazeno z registru vozidel, a tudíž již nesmí být provozováno na pozemních komunikacích. A protože za škody, které způsobí nepojištěné vozidlo, plně zodpovídá jeho vlastník, musí v případě nehody uhradit způsobenou škodu v plné výši. Poškozenému ji sice nejprve vyplatí Česká kancelář pojistitelů z takzvaného Garančního fondu, ta ji ovšem následně vymáhá po viníkovi. 

Že má řidič sjednané povinné ručení, dokládá takzvaná zelená karta. Tu by měl řidič vždy vozit s sebou, protože pokud ji při silniční kontrole nepředloží, hrozí mu bloková pokuta na místě nebo ve správním řízení. Za zapomnětlivost může zaplatit 1 500 až 3 000 korun. Až 20 tisíc korun pak hrozí řidiči, jenž vlastní neprovozované vozidlo, neplatí povinné ručení, ale zároveň neodevzdá registrační značky do depozitu. 

Havarijní pojištění je dobrovolné, ale… 

Zda si u nového vozidla uzavřete havarijní pojištění, záleží jen na vás. U vozidel na leasing by ale mělo být samozřejmostí. Pokud totiž dojde k pojistné události a auto například nabouráte, půjdou škody za vámi. Jednání s leasingovou společností, které vozidlo patří, pak nemusí být vůbec příjemné. „I proto leasingové společnosti havarijní pojištění vyžadují. Zpravidla si smlouvy uzavírají samy, protože například u finančního leasingu se jedná o jejich majetek. Spolupracují většinou s různými pojišťovnami a po ukončení leasingu je už na samotném majiteli vozu, zda si havarijní pojištění sjedná, nebo ne,“ říká Marie Petrová. 

Při pořízení vozidla formou leasingu se tedy havarijnímu pojištění v podstatě nelze vyhnout, protože leasingové společnosti si tak chrání svůj majetek, a proto bývá nezbytnou podmínkou uzavření leasingové smlouvy. Odborníci pak doporučují sjednat si havarijní pojištění nejen u aut na leasing, ale u nových aut obecně.Hodnota vozidla často představuje nemalou částku a jeho oprava v případě poškození nebo pořízení jiného vozidla kvůli zničení či odcizení je zpravidla citelným zásahem do rodinného rozpočtu. Pokud je vozidlo havarijně pojištěno, jsou příslušné náklady na opravu nebo znovupořízení auta zcela nebo z velké části pokryty plněním z havarijního pojištění,“ vysvětluje Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny. 

Havarijní pojištění pak – podle toho, jak bylo nastaveno – kryje různé situace, například poškození či zničení vozu při dopravní nehodě, poničení při krupobití nebo při vandalismu. Pokrýt může také odcizení automobilu. „Účelem havarijního pojištění je tak náhrada škody vzniklé na pojištěném vozidle sjednaným pojistným nebezpečím, což je například havárie, odcizení, přírodní živel či vandalismus. Pokud je vozidlo poškozeno při havárii provozem jiného vozidla a je-li viník zjištěn a způsobení škody je prokázáno, pak je poškozený oprávněn uplatnit právo na náhradu škody na vlastním vozidle z povinného ručení viníka. Ve všech ostatních případech poškození nebo zničení vozidla havárií nebo jiným pojistným nebezpečím či odcizením je jediným zdrojem náhrady vzniklé škody pojistné plnění z havarijního pojištění,“ dodává Milan Káňa. 

Konkrétně je možné vztáhnout havarijní pojištění jak na samotnou bouračku s jiným autem nebo překážkou, tak na různá jiná poškození. Příkladem je poničení vozu při požáru nebo poryvech větru, při výbuchu či při srážce se zvěří a podobně. 

Havarijní pojištění auta na leasing - Odstavenému autu se kouří z motoru

Jak vybrat havarijní pojištění 

Leasingové společnosti vám většinou připraví několik nabídek havarijního pojištění, z nichž můžete vybírat. Vedle toho neuškodí udělat si vlastní průzkum a provést srovnání havarijního pojištění. Už proto, že nabídky se mohou lišit výší plnění a konkrétními podmínkami, kdy vám pojišťovna plnění uzná. Výši havarijního pojištění ovlivňují dva zásadní faktory

  • stáří vozidla, 
  • hodnota vozidla. 

K dalším proměnným patří frekvence používání, hustota provozu, v němž řidič nejčastěji jezdí, zkušenosti majitele vozu nebo místa, kde se s autem nejčastěji parkuje, protože například v soukromé garáži existuje nižší riziko poničení vozu než na velkém parkovišti před panelákovým sídlištěm. „Záleží pak na každém, jak vnímá škálu možného rizika. Není nutné si sjednat komplexní havarijní pojištění, ale rozhodnout se například jen pro některá rizika. Tomu pak odpovídá i výše pojistného,“ dodává Marie Petrová. 

Rozhodující pro výběr havarijního pojištění tedy může být nabídka různých variant spoluúčastí, dále pak samotná výše pojistného nebo to, zda pojišťovna nabízí asistenční služby a v jakém rozsahu, jakou garantuje rychlost a kvalitu likvidace vozu, jaké má podmínky ohledně opravy auta ve značkovém, smluvním nebo neznačkovém servisu a podobně. 

Jak vybrat havarijní pojištění:

Každý zájemce o pojištění by měl věnovat pozornost rozsahu havarijního pojištění, který vyplývá z pojistné smlouvy a z pojistných podmínek. Konkrétně se zajímejte o následující: 

  • sjednávaná pojistná nebezpečí, která mohou být příčinou vzniku pojistné události (například havárie, odcizení, živel, vandalismus); 
  • území platnosti, tedy území, na kterém je pojištění účinné; 
  • hranice pojistného plnění, která určuje maximální rozsah pojistného plnění pojišťovny; 
  • spoluúčast, která vymezuje část škody, již nese pojištěný sám a která není předmětem pojistného plnění; 
  • výluky, které popisují situace, za kterých pojišťovna neposkytne pojistné plnění;  
  • doplňková pojištění, jež pojišťovna k havarijnímu pojištění nabízí. 

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2