Podepisování papírů pro auto

Co musíte vědět o havarijním pojištění, když kupujete auto na leasing?

Když si pořídíte automobil na leasing, je vůz až do poslední splátky majetkem leasingové společnosti. I proto je záhodno sjednat si vedle povinného ručení ještě havarijní pojištění, a to nejlépe takové, které pokryje celou cenu vozidla. Vyhnete se tak nepříjemnostem v případě totálního zničení auta nebo jeho odcizení. Co byste o havarijním pojištění měli vědět? A jak funguje?

Pořízení auta na leasing je něco trochu jiného než nákup vozu za hotové nebo za vypůjčené peníze. Pokud podepíšete kupní smlouvu a za vůz zaplatíte, stává se vaším majetkem. U auta na leasing je ale situace jiná – vůz patří leasingové společnosti. A ta samozřejmě vyžaduje, aby bylo auto dobře pojištěno. Vedle povinného ručení je tak běžné (a ve většině případů i přímo vyžadované) sjednání havarijního pojištění. Zjednodušeně řečeno, havarijní pojištění začíná tam, kde povinné ručení končí, a dokáže tak pokrýt i situace, na něž běžný účastník silničního provozu většinou nemyslí.

Povinné ručení u auta na leasing

Povinné ručení je, jak už sám název napovídá, nutností. Jde o zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla. „Povinné ručení musí být sjednáno podle zákona ke každému vozu. Bez něj nemohou auta, motocykly ani další silniční vozidla vůbec do provozu, nesmějí být ani odstavena na pozemních komunikacích. Povinné ručení kryje škody na zdraví a majetku, které provozem vozidla způsobíte dalším osobám.Povinné ručení kryje škody na zdraví a majetku, které provozem vozidla způsobíte dalším osobám. Nevztahuje se na škody způsobené na vašem voze, což naopak pokrývá právě havarijní pojištění,“ vysvětluje Marie Petrová z Allianz pojišťovny.

Povinné ručení tak řeší situace, kdy řidič vozidlem způsobí škodu někomu jinému na jeho autě, zdraví nebo majetku. „Zaplatí náklady poškozeného na právní zastupování, ušlý zisk a další výdaje, které při nehodě vzniknou. Proto se u povinného ručení určují limity. U nás máme nejvyšší možný limit na trhu, a to 250 milionů korun. Díky tomu mají řidiči jistotu, že jsou opravdu krytí,“ uvádí Nela Maťašeje ze společnosti Direct.

Sjednání povinného ručení se nevyhne žádný řidič, který kupuje auto na leasing. Leasingové společnosti většinou spolupracují přímo s pojišťovnami a mají připravenou nabídku. Tu si zákazník může porovnat s dalšími možnostmi pojištění. Pokud by se majitel nového vozu chtěl povinnému ručení vyhnout, vystavuje se pokutě, a to za porušení zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla číslo 168/1999 Sb.

Za porušení zákona pak hrozí sankce, v současné době mohou být řidiči pokutováni 5 až 40 tisíci korunami. Pokud je navíc vozidlo nepojištěné déle než 14 dní, je vyřazeno z registru vozidel, a tudíž již nesmí být provozováno na pozemních komunikacích. A protože za škody, které způsobí nepojištěné vozidlo, plně zodpovídá jeho vlastník, musí v případě nehody uhradit způsobenou škodu v plné výši. Poškozenému ji sice nejprve vyplatí Česká kancelář pojistitelů z takzvaného Garančního fondu, ta ji ovšem následně vymáhá po viníkovi.

Že má řidič sjednané povinné ručení, dokládá takzvaná zelená karta. Tu by měl řidič vždy vozit s sebou, protože pokud ji při silniční kontrole nepředloží, hrozí mu bloková pokuta na místě nebo ve správním řízení. Za zapomnětlivost může zaplatit 1 500 až 3 000 korun. Až 20 tisíc korun pak hrozí řidiči, jenž vlastní neprovozované vozidlo, neplatí povinné ručení, ale zároveň neodevzdá registrační značky do depozitu.

Havarijní pojištění je dobrovolné, ale…

Zda si u nového vozidla uzavřete havarijní pojištění, záleží jen na vás. U vozidel na leasing by ale mělo být samozřejmostí. Pokud totiž dojde k pojistné události a auto například nabouráte, půjdou škody za vámi. Jednání s leasingovou společností, které vozidlo patří, pak nemusí být vůbec příjemné. „I proto leasingové společnostileasingové společnosti havarijní pojištění vyžadujíhavarijní pojištění vyžadují. Zpravidla si smlouvy uzavírají samy, protože například u finančního leasingu se jedná o jejich majetek. Spolupracují většinou s různými pojišťovnami a po ukončení leasingu je už na samotném majiteli vozu, zda si havarijní pojištění sjedná, nebo ne,“ říká Marie Petrová.

Při pořízení vozidla formou leasingu se tedy havarijnímu pojištění v podstatě nelze vyhnout, protože leasingové společnosti si tak chrání svůj majetek, a proto bývá nezbytnou podmínkou uzavření leasingové smlouvy. Odborníci pak doporučují sjednat si havarijní pojištění nejen u aut na leasing, ale u nových aut obecně.Hodnota vozidla často představuje nemalou částku a jeho oprava v případě poškození nebo pořízení jiného vozidla kvůli zničení či odcizení je zpravidla citelným zásahem do rodinného rozpočtu. Pokud je vozidlo havarijně pojištěno, jsou příslušné náklady na opravu nebo znovupořízení auta zcela nebo z velké části pokryty plněním z havarijního pojištěníPokud je vozidlo havarijně pojištěno, jsou příslušné náklady na opravu nebo znovupořízení auta zcela nebo z velké části pokryty plněním z havarijního pojištění,“ vysvětluje Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny.

Havarijní pojištění pak – podle toho, jak bylo nastaveno – kryje různé situace, například poškození či zničení vozu při dopravní nehodě, poničení při krupobití nebo při vandalismu. Pokrýt může také odcizení automobilu. „Účelem havarijního pojištění je tak náhrada škody vzniklé na pojištěném vozidle sjednaným pojistným nebezpečím, což je například havárie, odcizení, přírodní živel či vandalismus. Pokud je vozidlo poškozeno při havárii provozem jiného vozidla a je-li viník zjištěn a způsobení škody je prokázáno, pak je poškozený oprávněn uplatnit právo na náhradu škody na vlastním vozidle z povinného ručení viníka. Ve všech ostatních případech poškození nebo zničení vozidla havárií nebo jiným pojistným nebezpečím či odcizením je jediným zdrojem náhrady vzniklé škody pojistné plnění z havarijního pojištění,“ dodává Milan Káňa.

Konkrétně je možné vztáhnout havarijní pojištění jak na samotnou bouračku s jiným autem nebo překážkou, tak na různá jiná poškození. Příkladem je poničení vozu při požáru nebo poryvech větru, při výbuchu či při srážce se zvěří a podobně.


Odstavené auto s kouřícím motorem

Jak vybrat havarijní pojištění

Leasingové společnosti vám většinou připraví několik nabídek havarijního pojištění, z nichž můžete vybírat. Vedle toho neuškodí udělat si vlastní průzkum a provést srovnání havarijního pojištění. Už proto, že nabídky se mohou lišit výší plnění a konkrétními podmínkami, kdy vám pojišťovna plnění uzná. Výši havarijního pojištění ovlivňují dva zásadní faktory:

 • stáří vozidla,

 • hodnota vozidla.

K dalším proměnným patří frekvence používání, hustota provozu, v němž řidič nejčastěji jezdí, zkušenosti majitele vozu nebo místa, kde se s autem nejčastěji parkuje, protože například v soukromé garáži existuje nižší riziko poničení vozu než na velkém parkovišti před panelákovým sídlištěm. „Záleží pak na každém, jak vnímá škálu možného rizika. Není nutné si sjednat komplexní havarijní pojištění, ale rozhodnout se například jen pro některá rizika. Tomu pak odpovídá i výše pojistného,“ dodává Marie Petrová.

Rozhodující pro výběr havarijního pojištění tedy může být nabídka různých variant spoluúčastí, dále pak samotná výše pojistného nebo to, zda pojišťovna nabízí asistenční služby a v jakém rozsahu, jakou garantuje rychlost a kvalitu likvidace vozu, jaké má podmínky ohledně opravy auta ve značkovém, smluvním nebo neznačkovém servisu a podobně.

Jak vybrat havarijní pojištění:

Každý zájemce o pojištění by měl věnovat pozornost rozsahu havarijního pojištění, který vyplývá z pojistné smlouvy a z pojistných podmínek. Konkrétně se zajímejte o následující:

 • sjednávaná pojistná nebezpečí, která mohou být příčinou vzniku pojistné události (například havárie, odcizení, živel, vandalismus);

 • území platnosti, tedy území, na kterém je pojištění účinné;

 • hranice pojistného plnění, která určuje maximální rozsah pojistného plnění pojišťovny;

 • spoluúčast, která vymezuje část škody, již nese pojištěný sám a která není předmětem pojistného plnění;

 • výluky, které popisují situace, za kterých pojišťovna neposkytne pojistné plnění;

 • doplňková pojištění, jež pojišťovna k havarijnímu pojištění nabízí.

  Havarijní pojištění se vyplatí všem

  I ti nejzdatnější řidiči se někdy mohou dostat do potíží. Sjednejte si havarijní pojištění dříve, než bude pozdě. Naši specialisté vám pomohou s výběrem i sjednáním.

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • dopravni_nehoda_hadajici_se_muzi
  13. června 2024|Jana Březinová
  Výluky v pojištění – přehled situací, na které se pojistka nevztahuje

  Pojistné podmínky mívají desítky stran, a tak se je nikomu nechce číst. To je ale chyba. Ve výlukách totiž zjistíte, na co se pojištění nevztahuje. Ignorace těchto výjimek vás může stát miliony korun. Abyste o výlukách získali lepší představu, připravili jsme pro vás jejich přehled u různých typů pojištění. Na konci článku najdete ty vůbec nejabsurdnější záludnosti pojistných podmínek.

 • technická kontrola vozu
  26. dubna 2024|Petr Pohůdka
  Vše, co potřebujete vědět o STK

  Pravidelné návštěvě STK se nevyhne žádný majitel vozidla. Kdy musíte na STK vyrazit, jaká je cena technické kontroly, na co se technici zaměřují a co dělat, když vaše auto na STK neprojde? Shrnuli jsme pro vás všechny důležité informace o STK včetně změn platných od roku 2024.

 • motorka vedle auta
  26. dubna 2024|Jana Březinová
  Když se potká auto a motorka: Nejčastější příčiny problémů a jak je řešit

  Většinu problémů mezi motorkáři a řidiči aut by vyřešilo, kdyby se jedna skupina dokázala vžít do té druhé. Jenomže velká část řidičů za řídítky motorky nikdy neseděla, a tak nedokáže posoudit, jak se její jízdní vlastnosti liší. Motorkáři zase zapomínají, že oni sice většinou vyjíždí pro radost, ale na silnicích potkávají řidiče, kteří třeba vystresovaní spěchají do práce.

 • Muž pije pivo při řízení auta
  15. dubna 2024|Petr Pohůdka
  Bodový systém a pokuty 2024

  Od ledna roku 2024 platí v České republice nový bodový systém. Pro řidiče by měl být přehlednější. Vážné přestupky jsou postihovány přísněji, u banálních provinění se tresty naopak zmírnily. Jaké jsou hlavní změny a kde najdete bodový stav řidiče?

 • Koupě ojetého auta
  08. dubna 2024|Petr Pohůdka
  Jak dovézt auto z Německa: Vše, co potřebujete vědět

  Německý trh s ojetinami je v mnoha ohledech lákavější než ten český. Za západními hranicemi se dají pořídit modely, které v tuzemsku často chybí. Jak koupit auto v Německu a co je potřeba k přihlášení vozidla ze zahraničí? Připravili jsme pro vás průvodce nákupem auta v Německu.

 • servis a kontrola motorky
  31. března 2024|Jana Březinová
  Jak připravit motorku před sezónou?

  Většina motorkářů svůj stroj ukládá k zimnímu spánku. Dlouhé stání mu ale neprospívá, proto k přípravě motorky na sezónu přistupujte svědomitě. Snížíte tím riziko poruch i nehod.

 • Žena telefonuje kvůli prasklému čelnímu sklu
  30. března 2024|Jana Březinová
  Jak řešit prasklé čelní sklo

  Jeden odražený kamínek dokáže napáchat škodu za desítky tisíc. Není divu, že připojištění skel patří k nejoblíbenějším doplňkovým pojištěním. Sjednává si ho každý čtvrtý řidič. Která pojišťovna vám nabídne nejvýhodnější podmínky a jak prasklé sklo řešit?

 • 24. března 2024|Jana Březinová
  Jak řešit nabourané auto na parkovišti

  Podle statistik pojišťoven se s odřeným autem na parkovišti setkalo 9 z 10 řidičů. Jak si s nehodou poradit, ať už jste ji zavinili vy, nebo jiný řidič? A co dělat, když viník od nehody ujede?

 • Zdražení povinného ručení 2022 - Kalkulačka, model auta, mince a smlouvy o pojistce
  19. března 2024|Petr Pohůdka
  Zdražení povinného ručení a havarijního pojištění v roce 2024

  I v letošním roce se provoz vozidla nejspíš prodraží. Připlatíme si nejen za pojištění, ale i autoservisní práce a součástky. Nicméně inflace konečně klesá, a tak by nárůst cenové hladiny neměl být tak výrazný – u povinného ručení a havarijního pojištění experti očekávají nárůst v jednotkách procent. Jak se s případným zvyšováním pojistného poprat?

 • Předávání klíče k autu
  11. března 2024|Petr Pohůdka
  Kupní smlouva na auto a přepis vozu. Co všechno je potřeba?

  Budete kupovat vozidlo nebo se naopak snažíte prodat to své? V obou případech si dejte pozor na správné vypořádání dokumentů. Vždy byste měli uzavřít písemnou kupní smlouvu a včas vůz přepsat na nového majitele, jinak hrozí dokonce pokuty.