Cestovní pojištění – srovnání cen

Kontrola auta před dovolenou

V předchozích dvou článcích jsme informovali o tom, co je dobré na voze zkontrolovat, než vyrazíte na zahraniční dovolenou. V následujícím článku uvedeme další body, na které je dobré se před cestou zaměřit.

porovnání povinného ručení

Připravte si krizový plán

Spousta lidí v krizové situaci není schopna racionálně a bez emocí přemýšlet a v klidu se rozhodnout, jaké kroky podniknout a v jakém pořadí. Pokud víte, že patříte mezi ně, nebo si nejste jisti, připravte si a sepište tzv. krizový plán, podle kterého budete v případě nehody postupovat.

Ten si můžete i vytisknout a založit v autě do přihrádky. Až by nastala krize, budete vědět, kam sáhnout a pak už budete postupovat podle „návodu“.

Máte k vozu všechny papíry?

Kontrolou by mělo projít nejen samotné vozidlo, ale i dokumenty, které možná v zahraničí budete potřebovat. 

Prvním dokladem, který je potřeba s sebou vozit, je pochopitelně řidičský průkaz. Ten vám vystačí pro cesty v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Mezi státy EU a EHP patří: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Norsko, Lichtenštejnsko, Island.

Pokud jedete dále, je potřeba si zažádat o mezinárodní verzi řidičského průkazu. Tu budete potřebovat například při cestě do Švýcarska.

Jak vyřídit mezinárodní řidičský průkaz?

Mezinárodní řidičské průkazy vydává Registr řidičů odboru dopravněsprávních činnosti Magistrátu hlavního města Prahy. Žádost a následné převzetí průkazu musíte udělat vy osobně, není možné k tomu někoho zplnomocnit.

Mezinárodní řidičský průkaz je pouze doplňkový doklad k vašemu standardnímu řidičskému průkazu. Vydává se ve 2 variantách:

  • vzor podle Vídeňské úmluvy – platnost 3 roky

  • vzor podle Ženevské úmluvy, platnost 1 rok

Mějte také na paměti, že mezinárodní řidičský průkaz vás neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky. A to i když vám jej Česká republika vydala. Zde musíte jezdit s českou verzí řidičského průkazu.

Co dalšího s sebou musíte vézt?

Dále s sebou musíte vézt tzv. malý technický průkaz, tedy osvědčení o registraci vozidla. A dále pak zelenou kartu. 

Zelená karta představuje mezinárodně uznávaný dokument, jež potvrzuje, že máte sjednané povinné ručení. 

Díky zelené kartě vám povinné ručení platí v rámci Evropy, což je uvedeno právě na zelené kartě.

Není auto vaše? Potřebujete další papír

Další papír si pak musíte obstarat v případě, že cestujete vozem, který vám půjčil například kamarád. Bohužel neplatí, že stačí, když vám od vozu předá klíčky a vy pojedete. Pokud překročíte hranici České republiky, je nutné mít písemné potvrzení vlastníka vozidla o tom, že vám auto půjčil.

Samotné potvrzení by mělo být ideálně v cizím jazyce, nejlépe v angličtině. Jinak totiž nedokážete, že necestujete například kradeným vozem.

Přestávky by měly být po 2 hodinách

Smysl pravidelných pauz nepodceňujte. Řada cestovatelů využívá toho, že si může přestávky sama korigovat tím, že jedou na jeden zátah co nejdelší úsek. Pro zmírnění rizika mikrospánku je ale ideální udělat krátkou pauzu alespoň jednou za dvě hodiny. Opravdu postačí krátká pauza na čerpací stanici či odpočívadle, kdy si protáhnete nohy, projdete se a okysličíte organismus.

Pokud se naopak přetížíte a zapomenete třeba i na pravidelné občerstvení nebo zanedbáte příjem tekutin, zvyšujete tím riziko, že budete hůře vnímat situaci na silnicích a snáze se vám stane nehoda.

Berete s sebou zvíře?

Pokud s vámi na dovolenou cestuje vaše domácí zvíře, budete si pro něj muset obstarat tzv. zvířecí pas, zvíře musí být čipováno či tetováno a řádně očkováno podle toho, do jaké země cestujete

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2