Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Zelená karta

Co je zelená karta?

Zelená karta je dokument, který potvrzuje platnost povinného ručení, tedy zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Všichni motoristé řídící auto či motocykl jsou povinni mít zelenou kartu vždy ve vozidle, aby mohli na vyzvání prokázat, že vůz je skutečně pojištěný. Zelená karta platí nejen v České republice, ale také ve vybraných státech v zahraničí.

Zelená karta a povinné ručení – doklad vydává pojišťovna

Zelenou kartu vám vydá pojišťovna, u níž si sjednáte povinné ručení. Pokud se tak děje na pobočce, bude vám ihned vystavena. Při sjednání povinného ručení online vám přijde zelená karta e-mailem a můžete si ji ihned vytisknout, originál vám přijde poštou.

Zelenou kartu musí mít každý řidič u sebe a na vyzvání ji předložit při silniční kontrole nebo dopravní nehodě. Jestliže máte zaplacené povinné ručení, ale nemáte u sebe zelenou kartu, je to považováno za přestupek, za nějž můžete dostat pokutu ve výši 1500–3000 Kč.

Jak vypadá zelená karta?

Název dokumentu napovídá, že zelená karta by měla mít zelenou barvu. To už však není pravidlem. Od 1. července 2020 platí, že nově vydané zelené karty mají bílou barvu. Na této změně se dohodly všechny státy Evropského hospodářského prostoru. Zelenou kartu k povinnému ručení si tak bez obav můžete vytisknout na černobílé tiskárně.

Na zelené kartě jsou uvedeny údaje o vozidle, registrační značka vozu, kód země, číslo pojistné smlouvy, název a kontaktní údaje pojišťovny a datum platnosti. Důležité je vědět, že zelená karta je platná pouze ve chvíli, kdy je pojistka skutečně zaplacená. Zejména ve chvílích, kdy povinné ručení prodlužujete o další rok, vám pojišťovna zašle zelenou kartu s předstihem. Ta však není platná, pokud jste pojistné neuhradili.

Kde platí zelená karta k povinnému ručení?

Zelená karta platí v zemích Evropského hospodářského prostoru:
(Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko) a na území dalších států uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí (Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Monako, San Marino, Srbská republika, Turecko, Ukrajina, Vatikán).

Zelená karta k povinnému ručení může být platná rovněž v dalších státech, které mají dohodu s Českou kanceláří pojistitelů (Ázerbájdžán, Bělorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko a Tunisko). O rozšíření platnosti pojištění v těchto státech si rozhoduje každá pojišťovna individuálně, proto si musíte platnost zelené karty ověřit. Pokud je značka státu na zelené kartě přeškrtnutá, povinné ručení v této zemi není platné.

Zelená karta platí jeden rok

Platnost zelené karty je jasně daná, a je to jeden rok. Začíná běžet dnem, kdy si pojištění sjednáte, nebo od vámi vybraného data. Za rok od tohoto dne platnost končí. Spolu s výročním dopisem vám pojišťovna zašle novou zelenou kartou, opět s roční platností. Většinou vám pojišťovna zašle zelenou kartu povinného ručení poštou nebo e-mailem.