Blog
Energie
Biomasa

Alternativní zdroje energie: jaké to jsou? - 2. díl

18. května 2020|Sára Nováková|

V minulém článku jsme si přiblížili některé alternativní zdroje energie, a to fotovoltaické panely a vodní a větrné elektrárny. Nejsou to ale jediné možnosti. Energie se dá získávat i ze země a třeba i z mořských vln.

Energie z nitra Země

Mezi méně známou variantu alternativních zdrojů energie patří tzv. geotermální energie. Tuto energii tvoří teplo, které je obsaženo v povrchové vrstvě země. Tedy v horninách,v podzemí či povrchové vodě. Samo o sobě má ale nízkou teplotu, a tak se teplo z nich získává pomocí tepelného čerpadla.

Zajímavostí je, že při dodání vnější energie do tepelného čerpadla dochází k získání několikanásobně většího množství použitelného tepla, a to navíc o vyšší teplotě.

Obecně se geotermální energie rozlišuje na 3 typy podle toho, jaký zdroj energie má a jak se získává.

Prvním je tzv. suché zemské teplo, to se získává svislými geotermálními kolektory, vrty nebo plošnými zemními kolektory. Druhou variantou jsou teplé mělké podzemní vody. Tam se teplo získává z jímacích studní nebo vrtů. Třetím typem jsou tepla termální vody, jež je možné získat pomocí hlubinných vrtů.

Takto získaná energie se dá využít například na vytápění domů.

Biomasa

Další poměrně známou alternativou je tzv. biomasa. Obecně jde o hmotu organického původu, přičemž pro účely výroby energie se používá dřevo a dřevní odpad, dále pak i sláma, zemědělské zbytky, exkrementy užitkových zvířat, kal z čistíren odpadních vod atd.

Spalováním biomasy pak vzniká elektrická energie. Často se ale biomasa používá ke kombinované výrobě elektřiny a tepla. Tam má poměrně vysokou výtěžnost, a to až 90 %. Při pouhé výrobě elektřiny je efektivita jen okolo 50 %.

Energie vyrobená z mořských vln?

Takovou variantu v České republice nevyužijeme, ale energii je možné získat i z moří a oceánů, a to z vln nebo přílivu.

Vlny narážející na strmý břeh totiž uvolňují energii v rozmezí 15 - 30 kW na metr pobřeží. Což znamená, že mezi zdroji obnovitelné energie mají jednu z největších hodnost hustoty energie.

Jedním ze způsobů využití této kinetické energie se zabývá projekt WaveSSG, který podporuje i Evropská unie.

Systém pro využití energie se skládá ze tří nádrží, jež jsou uspořádány nad sebou. Vlny je při oplachování naplňují mořskou vodou, čímž v nich ukládají potenciální energii. Voda, která z nádrží vytéká, pak pohání vícestupňovou turbínu, která je spojena s elektrickým generátorem. Ten pak vyrábí elektřinu obvyklým způsobem.

Tato metoda se využívá například ve Velké Británii, v Portugalsku, Španělsku, Norsku atd. Tento způsob je ale poměrně náročný. Některá zařízení mají potíže se udržet na hladině, jindy jsou špatně umístěna a moře v dané oblasti neprodukuje tolik pohybu, kolik je potřeba.

Ptejte se na možnost dotací

Pokud plánujete alespoň částečně přejít na alternativní zdroje energie, možná nemusíte všechny pořizovací náklady platit z vlastní kapsy. Česká republika má i dotační program, v rámci kterého můžete část pořizovacích nákladů ušetřit a využít peníze z dotací. Jde například o projekt Nová zelená úsporám.

Sára Nováková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).