Připravili jsme si pro Vás další skvělou akci - zaplaťte povinné ručení nebo havarijní pojištění včas a získejte od nás plnou nádrž pohonných hmot. Až do konce letošního roku - od 1.4.2019 do 31.12.2019 můžete soutěžit o 90 plných nádrží paliva pro Vaše vozidlo.

Soutěž navazuje na předchozí úspěšnou soutěž, která běžela první 3 měsíce roku 2019 a její podmínky a výherce naleznete ZDE.

Podmínkou účasti v soutěži je sjednání povinného ručení, nebo havarijního pojištění prostřednictvím webových stránek:
www.epojisteni.cz
www.srovnejto.cz
www.superpoistenie.sk
www.rychlepoistenie.sk
a současně uhrazení tohoto pojištění ve lhůtě splatnosti platební kartou.


Provozovatel navíc zařadí do soutěže i pojistné smlouvy sjednané prostřednictvím webových stránek www.epojisteni.cz a www.srovnejto.cz, které budou uhrazené bankovním převodem, u nichž obdrží potvrzení o úhradě ze strany pojišťovny do 10 dnů od sjednání.

Losování výherců proběhne vždy 7 den po uplynulém soutěžním měsíci (např. výherci za duben 2019 budou vylosování 7. Května 2019). Každý účastník bude zařazen právě do jednoho slosování. V každém slosování bude vylosováno 10 výherců. Do konce roku tedy celkem 90 výherců.

A nyní k upřesnění pravidel. Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěžní akce “Soutěž o 90 plných nádrží paliva pro Vaše vozidlo“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce na komunikačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.


1. POŘADATEL

Pořadatelem této akce je ePojisteni.cz s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, IČ 28480406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144679. (dále jen „pořadatel“).

2. DOBA TRVÁNÍ AKCE

Akce začíná 1.4.2019 v 0.00 hodin a končí 31.12.2019 ve 23.59 hodin. (dále jen „doba konání akce“).

3. PODMÍNKY ÚČASTI

Akce se účastní každá fyzická osoba starší 18 let, která si v době konání akce sjedná u pořadatele akce pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení) nebo havarijní pojištění prostřednictvím webů www.epojisteni.cz, www.srovnejto.cz, www.superpoistenie.sk, nebo www.rychlepoistenie.sk a současně toto pojištění uhradí ve lhůtě splatnosti platební kartou.

Dále také osoba, která si v době konání akce sjedná
u pořadatele akce pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení) nebo havarijní pojištění prostřednictvím webů www.epojisteni.cz, nebowww.srovnejto.cz a která provede úhradu bankovním převodem a pojišťovna, které úhradu provedl, bude ePojisteni.cz do 10 dnů informovat o provedení úhrady (dále jen „účastník“).

Sjednaným pojištěním se rozumí pouze pojištění uzavřené a zcela zaplacené v době trvání akce. Z účasti na akci jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké.

4. VÝHERCI

Deset výherců bude náhodně vylosováno ze všech platných účastníků vždy 7 den následujícího měsíce po soutěžním. Každý účastník bude zařazen právě do jednoho slosování. Výhercům bude výhra oznámena emailem do 5 pracovních dnů od vylosování. Výherci bude muset pro získání výhry zaslat emailem na email podpora@epojisteni.cz scan nebo foto účtenky prokazující platbu pohonných hmot a číslo bankovního účtu, na který bude výhra do 30 dnů zaslána. Účtenky starší než je datum vylosování nebudou akceptovány. Pokud výherce nezašle uvedené doklady do 2 týdnů od oznámení výhry, nárok na jeho výhru bez náhrady zaniká. Výherce souhlasí s tím, že jeho křestní jméno, první písmeno příjmení a město, ve kterém bydlí bude zveřejněno na webu www.epojisteni.cz a ve zprávách na sociálních sítí propagujících provozovatele soutěže. Maximální výše jednotlivé výhry činí 2 500 Kč (resp. 100 €).

Seznam výherců

Dne 9.5.2019, 10.6.2019, 8.7.2019, 26.8.2019, 10.9.2019 proběhlo řádné losování výherců, kteří splnili podmínky pro účast v soutěži.

Seznam výherců - duben 2019
Seznam výherců - květen 2019
Seznam výherců - červen 2019
Gabriela V., Zruč nad Sázavou
Ivan V., Praha - Žižkov
Jan K., Praha - Strašnice
Jana Š., Hošťálková
Jiří T., Jedomělice
Karel M., Stvětlá nad Sázavou
Martin Č., Mikulov
Martin H., Beroun - Závodí
Petr B., Dolní Domaslavice
Robert K., Praha - Bohnice
Bořivoj H., Vítkov
František V., Zbožíčko
Ilona P., Brno
Jana Ř., Nalžovské Hory
Michal K., Ostrava
Ondřej K., Brodek u Přerova
Patrik K., Kelč
Patrik P., Přezletice
Richard K., Veľké Kostoľany
Viktor H., Sloup v Čechách
Daniel S., Nový Bor
Filip M., Cirkvice
Jiří B., Perná
Jitka Š., Turnov
Josef Ch., Plzeň
Klára B., Praha - Prosek
Mária R., Brno - Lišeň
Martin L., Mikulášovice
Martin S., Podlesí
Zdeněk G., Břeclav
Seznam výherců - červenec 2019
Seznam výherců - srpen 2019
Seznam výherců - září 2019
Aneta Š., Lichnov
Dana M., Želešice
David N., Praha - Krč
Gerhard S., Břeclav
Janina B., Těchonín
Leandros T., Hradec Králové
Lenka H., Volary
Pavel D., Liberec
Petr V., Hrušovany nad Jevišovkou
Radek N., Ústí nad Laben
Adam K., Rýmařov
Bohumil V., Bílina
Dominik H., Švábenice
Jan J., Vikýřovice
Jana D., Havlíčkův Brod
Jarmila B., Liberec
Klára Č., Řestoky
Martin J., Louny
Miroslav S., Borovniceu
Václav J., Nučice
Losování proběhne na začátku měsíce října 2019.

Příklad výhry:
Pan Novák si uzavřel a online zaplatil 7.1.2019 povinné ručení na www.epojisteni.cz. Roční splátka pojištění je 4 990 Kč. Pan Novák byl 7.2.2019 vylosován jako výherce této soutěže, bylo mu to oznámeno emailem 8.2.2019. Pan Novák dne 18.2.2019 zaslal email se scanem účtenky na sumu 1 988 Kč, která mu byla dne 28.2.2019 uhrazena.

5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci konání této soutěže dochází ke zpracování osobních údajů soutěžících ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastí v soutěži účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromaždováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuji společnosti ePojisteni.cz s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, IČ: 284 80 406 (příp. jejím zaměstnancům). Tato data jsou potřebná k sjednání pojištění, přípravě nové nabídky nebo ke zkvalitnění stávající nabídky pro klienta nebo potenciálního klienta.

Některé údaje uvedené zájemcem při žádosti o pojištění mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zájemce souhlasí se šířením obchodního sdělení elektronickou formou (§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Souhlas zájemce je poskytován na dobu neurčitou. Zájemce bere na vědomí, že společnost ePojisteni.cz s.r.o kdykoli v průběhu zpracování osobních údajů poskytne zájemci informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů či vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů.

Společnost ePojisteni.cz s.r.o. si vyhrazuje právo použít osobní data a údaje klientů společnosti ePojisteni.cz s.r.o. s cílem zasílání informací o novinkách a nových produktech a službách společnosti ePojisteni.cz s.r.o.

Každý klient společnosti ePojisteni.cz s.r.o. může kdykoliv písemně požádat společnost ePojisteni.cz s.r.o. o částečné nebo úplné odstranění jeho osobních údajů z databáze společnosti ePojisteni.cz s.r.o. kromě těch údajů, které jsou nezbytné ke správě stávajících pojistných smluv anebo jiných produktů a služeb daného klienta sjednaných prostřednictvím společnosti ePojisteni.cz s.r.o.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jakýchkoliv otázkách spojených s touto akcí a sporech či pochybnostech ohledně pravidel akce. Výhru nelze vymáhat soudně ani jinou právní cestou. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit pravidla této akce, či ji zrušit. O všech případných změnách bude pořadatel účastníky přiměřeně informovat. Svou účastí v této akci účastník akce potvrzuje, že se s těmito pravidly seznámil a že s nimi souhlasí.

Spočítat
ceny