Údaji zpracovávanými pro marketingové účely jsou:
1. Vaše identifikační údaje;
2. Vaše kontaktní údaje;
3. Údaje týkající se produktů, o kterých jsme spolu jednali a/nebo jejichž uzavření jsme Vám zprostředkovali a o jejich využívání;
4. Další údaje, které jste nám o sobě sdělil/a nebo které jsme získali od spolupracujících třetích stran;