Odstoupení od kupní smlouvy

 • Koupili jste si ojeté auto se skrytou vadou?

 • Máme pro vás praktický návod, jak problém vyřešit

 • Nezapomeňte se chránit i před nástrahami na silnici

odstoupeni

Kdy uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy

Kupovat ojeté auto je vždy tak trochu sázkou do loterie. Celý proces prodeje, resp. koupě, může proběhnout bez sebemenších problémů a auto vám může sloužit několik dlouhých let. Během užívání se však mohou vyskytnout komplikace, které se neslučují s vašimi představami o tom, jak by mělo ojeté auto fungovat. Tady je ovšem potřeba zmínit, že právo na odstoupení od kupní smlouvy auta můžete uplatnit pouze ve chvíli, kdy:

 1. Objevíte u automobilu takovou vadu, která znemožňuje používat vůz k účelu, pro který byl zakoupen.

 2. Nebo se do šesti měsíců od koupě auta projeví skrytá vada, kterou prodávající nestihne do 30 dnů opravit (případně vám za ni poskytnout slevu z kupující ceny, s níž budete souhlasit). V takovém případě se závada považuje za neodstranitelnou a vy můžete uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy automobilu.

V některých případech od smlouvy odstoupit nelze

Bohužel občanský zákoník a tuzemské právo pracuje i se situacemi, kdy není zrušení kupní smlouvy na auto možné. V praxi jsou známé opět jen dvě situace, kdy toto právo nelze uplatnit ani vymáhat. Patří mezi ně:

 1. Vady, na které jste při koupi auta dostali slevu, nebo na které vás pracovník bazaru nebo přímo prodávající upozornil. V takovém případě je potřeba překontrolovat předávací protokol nebo smlouvu, kde by měly být vady řádně specifikovány.

 2. Vady, které odpovídají míře používání nebo opotřebení auta. Co to znamená v praxi? Vezměme si například tlumič, u kterého výrobce uvádí, že má životní cyklus 180 000 km. Pokud s autem najezdíte okolo 175 000 km a tlumič, který nebyl nikdy měněn, začne zlobit, reklamaci (resp. odstoupení od smlouvy) v tomto případě nelze uplatnit.Nezapomeňte si sjednat kvalitní pojištění vašeho vozu.

V jakém případě můžete odstoupit od smlouvy

 • Příklad č. 1

  Majitel ojetého vozidla tvrdí, že vůz najel méně kilometrů, než kolik má skutečně najeto. V tomto případě jde o typické stáčení tachometru. Pokud tuto skutečnost odhalíte, můžete od smlouvy odstoupit. Problémem ovšem bývá situace, kdy majitel vozu do kupní smlouvy uvede, že za rozdíl mezi skutečností a tím, co máte na tachometru, neodpovídá. V tuto chvíli byste měli zvážit jeho důvěryhodnost.

 • Příklad č. 2

  Koupili jste si automobil v autobazaru a ten přestal po pár měsících fungovat. Pokud nešlo o vadu zjevnou nebo vzniklou opotřebením, a kupující vás o ní předem neinformoval (vada není popsána v kupní smlouvě), pak se porucha považuje za skrytou vadu. Pokud se tato vada projevila do šesti měsíců od převzetí automobilu, má se za to, že auto bylo vadné již v moment podepsání kupní smlouvy. V takovém případě za vadu odpovídá prodávající a vy máte nárok na reklamaci.

Občanský zákoník a odstoupení od kupní smlouvy auta

Občanský zákoník číslo 89/2012 Sb. rozděluje vady předmětu kupní smlouvy (tj. ojetého automobilu) na vady podstatné (§ 2106) a nepodstatné (§ 2107). V případě první zmíněné vady má kupující právo od smlouvy odstoupit ihned, a to bez nutnosti požadování opravy či poskytnutí slevy.

Pokud jde o vadu nepodstatnou, pak může kupující požadovat po prodávajícím její bezplatné odstranění či poskytnutí přiměřené slevy. Pokud prodávající vadu neodstraní v přiměřené lhůtě (zpravidla do 30 dnů) nebo ji dokonce odstranit odmítne, má kupující nárok na odstoupení od smlouvy.

O odpovědnosti za vadu vždy rozhoduje čas uplynulý od samotného prodeje vozu. Jestliže se vada objeví do půl roku od převzetí auta, občanský zákoník říká, že vůz byl s vadou prodán. Pokud tak prodávající neprokáže opak, za vadu odpovídá on.

Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy

 • Pokud vadu objevíte, neprodleně zavezte auto do seriózního autoservisu, kde ho necháte zkontrolovat automechanikem. Od toho si vyžádejte odborný posudek.

 • Písemně kontaktujte kupujícího a informujte ho o skryté vadě, o níž jste v momentě prodeje nebyli informováni.

 • Do dopisu přiložte posudek z autoservisu, datum koupě, popis koupeného vozu a skryté vady, která se vyskytla a návrh řešení situace.

 • Pokud jde o vadu podstatnou, kvůli které nemůžete (případně nechcete) vůz nadále používat, přiložte k dopisu i písemné odstoupení od smlouvy (vzor viz níže).

 • Okamžikem uplatnění reklamace počíná běžet třicetidenní lhůta. Pokud tato lhůta uplyne a prodejce reklamaci nevyřídí, pak se dopouští podstatného porušení smlouvy a v takovém případě můžete od smlouvy odstoupit a požadovat zpátky zaplacené peníze.

 • V případě, že původní majitel reklamaci neuzná, bude ve věci rozhodovat soudní znalec. V takovém případě je proto důležité schovávat si maximum podkladů pro dokazování předchozího stavu.

Odstoupení od kupní smlouvy na auto vzor (.doc/PDF)

Pokud je pro vás téma odstoupení od kupní smlouvy na auto momentálně aktuální, pravděpodobně řešíte, zda existuje vzor tohoto dokumentu. Pokud vám ho neposkytne přímo prodejce, na internetu jsou k dispozici vzory ke stažení, na jejichž základě lze odstoupení od smlouvy vykonat. V případě, že si chcete dokument sami sepsat, nezapomeňte, že by měl obsahovat minimálně následující náležitosti:

plnamoc
 • Identifikace obou smluvních stran: Zde uveďte celé jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, popřípadě název a adresu sídla firmy + IČ a DIČ.

 • Technické specifikace vozidla: Uveďte o jakou značku a model automobilu jde, jeho rok výroby, číslo velkého technického průkazu, VIN kód, počet najetých kilometrů, počet předaných klíčů, příslušenství a seznam dokumentů k vozu. Samozřejmostí je i zmínka o datu první registrace, barvě nebo poznávací značce.

 • Celková cena, kterou jste za vůz zaplatili a kterou nyní nárokujete vrátit + způsob vrácení zaplacené částky.

 • Detailní popis technického stavu vozidla a jeho vad

 • Datum sepsání odstoupení od kupní smlouvy a podpis

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Toto právo se týká takzvaných obchodů uzavřených na „dálku”, přičemž typickým příkladem jsou nákupy přes internet v e-shopech. Kupující má v tomto případě právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodující je v tomto případě nikoliv datum uzavření kupní smlouvy, ale okamžik převzetí zboží.Nezapomeňte si sjednat kvalitní pojištění vašeho vozu.

Srovnaný magazín

Potřebujete poradit?


Využijte naše bezplatné poradenství. Naši specialisté jsou vám k dispozici.