• Online rychlé srovnání

  • Vše vyřídíte z pohodlí vašeho domova

  • Úspora až 40 %

Sen o bydlení ve vlastním rodinném domku má pravděpodobně každý z nás. Protože je ale osud nevyzpytatelný, často nám do cesty staví překážky, které můžou náš sen proměnit v hromádku třísek a harampádí. Nebo se najdou nenechavci, kteří zatouží po našem majetku, případně vandalové s úmyslem dům poškodit. Pro všechny tyto případy (a spoustu dalších) se hodí uzavřít kvalitní pojištění domu. Co všechno si můžete pojistit a jak na to? Poradíme!

Co všechno zahrnuje pojištění rodinného domu?

Při výběru vhodné pojistné ochrany je dobré seznámit se s tím, na co všechno se vlastně vybraná pojistka vztahuje. U tuzemských pojišťoven si můžete nechat pojistit nejen trvale obývaný rodinný dům i rodinný dům ve výstavbě nebo v rekonstrukci, ale též vedlejší objekty, do kterých spadá například garáž, bazén, ploty, chodník, zahradní domek apod., které jsou umístěné na pozemku u domu. Pojištění se ale může vztahovat též na movité předměty, kam patří třeba stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě pojištěného domu.

Jaká rizika pojištění domu kryje?

Kvalitní pojistka kryje škody způsobené požárem, povodní, záplavami, vichřicí, kroupami apod. Pojistná ochrana se ale též vztahuje na případný výbuch, přímý úder blesku, sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy, sesuv nebo zřícení lavin, zemětřesení, tíhu sněhu nebo námrazy, zřícení letadla jeho části nebo nákladu, pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, působení kouře, náraz dopravního prostředku i vodovodní nebezpečí. Vždy samozřejmě záleží na konkrétní pojišťovně a nastavení pojistné smlouvy.

Pozor na pojištění domu v záplavové oblasti

Pokud jste zatím ve fázi plánování výstavby rodinného domu, vyplatí se předem ověřit, zda se vámi vybraná lokalita nenachází v záplavové oblasti. Pokud ano, pak je nutno ověřit, do jakého stupně tato lokalita spadá. Zónu, ve které se vybraná lokalita určená k výstavbě nemovitosti nachází, naleznete na stránkách České asociace pojišťoven v aplikaci Povodňové mapy. Pamatujte, že v nejrizikovější čtvrté zóně jsou většinou objekty nepojistitelné. U nejnižší zóny je riziko zanedbatelné. U zón 2 a 3 lze předpokládat navýšení pojistného o rizikový příplatek.

Sjednejte si rovnou pojištění domu i domácnosti

Na první pohled se může zdát, že pojištění domu a domácnosti je jeden a ten samý pojistný produkt. Ve skutečnosti jde ale o dvě rozdílné pojistky, z nichž první kryje nemovitost jako takovou, druhá pak její vybavení. Velmi zjednodušeně řečeno můžeme říct, že pojištění domácnosti kryje všechno, co se z domu vysype v případě, že ho teoreticky obrátíte naruby.

Výjimkou je v tomhle případě akorát kuchyňská linka, vestavěný nábytek a vestavěné spotřebiče, které opět patří do pojištění domácnosti, nikoli do pojištění domu (nemovitosti). Pokud si navíc sjednáte oba pojistné produkty zároveň u jedné pojišťovny, můžete získat zajímavou slevu nebo alespoň výhodnější cenu.

Jaká je situace u bytových domů?

Pokud sami rodinný dům nevlastníte, ale jste součástí společenství vlastníků, majitelé bytového domu nebo družstvo, je pro vás určený produkt s názvem pojištění bytových domů. Pojištění bytového domu se vztahuje i na kotelny, výtahy, čerpadla, rekuperace, přístupové a kamerové systémy a další použité technologie. Pojištěny jsou automaticky i vedlejší stavby domu, jako jsou garáže, oplocení nebo dětská hřiště. Pojištěné jsou také všechny movité věci ve vlastnictví SV.

Málokterý vlastník bytového domu též ví, že povinnost péče řádného hospodáře, kterou mají ze zákona členové výboru (předsedové) SVJ, v sobě zahrnuje i povinnost předvídat nejrůznější nebezpečí, která s sebou přináší neočekávané události, a učinit v tomto směru dostatečná opatření, kterým bude zajištěna náhrada újmy vzniklé SVJ. Pokud do výše uvedené skupiny spadáte, je dobré o pojištění domu společenství vlastníků jednotek (jinak též SVJ pojištění domu) intenzivně přemýšlet.

Při výběru vhodné pojistky je dobré mezi sebou jednotlivé nabídky porovnat a vybírat vhodný produkt dle pojistných podmínek, rozsahu pojistného plnění i výluk. Pokud se v této oblasti bezpečně neorientujete, je dobré obrátit se s prosbou o pomoc na zkušeného pojišťovacího specialistu, který celou situaci namodeluje a navrhne vám nejvýhodnější a nejlepší řešení.