Cestovní pojištění – srovnání cen

Zpožděný let

Možná se vám to už také stalo. Těšili jste se na dovolenou nebo relaxační víkend v některé z evropských metropolí, ale kvůli zrušenému letu jste zůstali doma. Stávka pilotů, technické problémy s letadlem nebo přírodní pohroma… Kdy a jak máte nárok na odškodnění, pokud má vaše letadlo zpoždění nebo vůbec neodletíte?

Kompenzace za zpožděný nebo zrušený let předepisuje evropská legislativa, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 a také takzvaná Montrealská úmluva, která se týká i nečlenských zemí EU. Kromě finančního odškodnění má cestující při velkém zpoždění nebo zrušení letu nárok také na určitou péči ze strany dopravce. Ta zahrnuje hlavně občerstvení, umožnění komunikace (telefon, internet), případně i nocleh.

porovnání cestovního pojištění

Odškodnění ve stovkách EUR

Evropská legislativa týkající se odškodnění zpožděných nebo zrušených letů ošetřuje tyto případy:

 • Odlétáte z některého z letišť ležících v Evropské unii, na Islandu, v Norsku nebo ve Švýcarsku.

 • Přilétáte na některé z letišť v EU, na Islandu a ve Švýcarsku či Norsku, ale s evropskou aerolinkou.

V praxi tedy budete mít eventuální nárok na odškodnění při zrušení či zpoždění letu, pokud odlétáte kamkoli s kteroukoli aerolinkou třeba z Prahy, Vídně, Katovic či Mnichova – prostě z letiště ležícího v EU, na Islandu, ve Švýcarsku a Norsku. Nebo se naopak odkudkoli vracíte – třeba z Itálie, Španělska, ale i z Asie, USA nebo z Turecka – s evropskou aerolinkou. Pokud tedy poletíte třeba z Indonésie s Korean Air a budete mít velké zpoždění, evropský nárok na odškodnění vám nevznikne. Ale poletíte-li třeba s Lufthansou, tak ano.

Nárok na odškodnění vám vznikne, pokud bude vaše zpoždění delší než tři hodiny. Počítá se přitom konečné zpoždění při příletu do cílové destinace a jde o časový rozdíl mezi skutečným příletem a časem uvedeným na letence. Výše odškodného je následující:

Letová vzdálenost

Cíl letu

Kompenzace 

do 1 500 km

v EU i mimo EU

250 EUR

více než 1 500 km

v rámci EU

400 EUR

od 1 500 km do 3 500 km  

v EU i mimo EU  

400 EUR

všechny další lety

 

600 EUR

Pozor na mimořádné okolnosti

Kolik peněz dostanete jako kompenzaci za zpožděný nebo zrušený let, už víte. Pojďme se ale blíže podívat na podrobnosti, kdy vlastně máte na takové odškodnění nárok a co pro to musíte udělat. Tabulka se stovkami EUR je totiž jedna věc, ale splněny, či spíše nesplněny musejí být i další okolnosti.

Aby vám vzniklo právo na kompenzaci, musí se jednat o minimálně tříhodinové zpoždění. Pokud vás však aerolinka o tomto zpoždění informuje dostatečně dopředu, nárok na kompenzaci zaniká. Jde zejména o tyto případy:

 • Aerolinka vás o problémech informuje více než dva týdny před plánovaným letem.

 • Aerolinka vás informuje mezi čtrnácti a sedmi dny před plánovaným letem a nabídne alternativní spojení s odletem nejvýše o dvě hodiny dříve a příletem nejpozději o čtyři hodiny později.

 • Aerolinka vás informuje méně než týden před plánovaným letem, ale nabídne vám jiné spojení s odletem nanejvýše o hodinu dříve a příletem maximálně o dvě hodiny později.

V praxi tedy získáte nárok na odškodnění, pokud bude mít váš let zpoždění, případně bude zrušen, ale aerolinka vám to nedá v uvedených lhůtách vědět a nenabídne vám odpovídající náhradní spoj.

Nárok na kompenzaci vám také nevznikne, pokud letu zabrání nebo ho zpozdí mimořádné okolnosti. To jsou hlavně různé živelné pohromy. (Pamatujete tu islandskou sopku s nezapamatovatelným jménem, která uzemnila velkou část letecké dopravy v Evropě?) Může se ale jednat také o havárie a podobně. Mezi mimořádné okolnosti může patřit také velmi nepříznivé počasí.

Naopak podle výroku soudů mezi nepředvídatelné okolnosti nepatří stávky pilotů a dalšího personálu aerolinek a letišť. Evropský soudní dvůr před dvěma lety totiž řekl: „Když jsou zaměstnanci letecké společnosti ve stávce, nejedná se o mimořádnou okolnost, neboť je to událost vlastní provozování letecké společnosti a je také pod její kontrolou.“ Stávka zaměstnanců je tak interní provozní věcí a mezi nepředvídatelné okolnosti ji nelze počítat. Pokud tedy bude mít váš let zpoždění nebo neodletíte vůbec kvůli stávce pilotů, aerolinka vám musí kompenzaci uhradit. Pozor také na výmluvy aerolinek na „mimořádnou technickou závadu“. Technická závada není mimořádná okolnost a kompenzace vám v takovém případě při splnění všech dalších podmínek náleží.

Neodletěli jste? Jak získáte finanční kompenzaci?

Pokud se vám tato nemilá příhoda stane, zachovejte klid a buďte zdravě asertivní. Důležité je hlavně zajistit si všechny důkazy a pečlivě si uschovat veškeré dokumenty. Postup získání kompenzace je poměrně jednoduchý, ale určité administrativě se nevyhnete:

 1. Uschovejte si všechny palubní lístky, letenky, potvrzení o zpoždění/zrušení letu. Vyfoťte si několikrát také tabuli v odletové hale. Všechny tyto důkazy by se vám mohly později hodit.

 2. Vyplňte formulář EU pro stížnosti. Najdete ho v příslušné sekci na webu Europa.eu. Zašlete letecké společnosti doporučený dopis s vyplněným formulářem, informacemi o zpoždění nebo zrušení letu, kopiemi příslušných dokladů a žádostí o kompenzaci.

 3. Pokud letecká společnost z nějakého důvodu kompenzaci odmítne, je možné obrátit se na příslušné vnitrostátní orgány, které mají agendu kompenzací za zpožděné nebo zrušené lety na starosti. Jejich seznam najdete také v sekci Práva cestujících v letecké dopravě na webu Europa.eu.

 4. Pokud ani to nepomůže, nezbude vám než celý spor řešit soudní cestou podáním žaloby u místně příslušného soudu.

Tipy pro snazší získání kompenzace za zpožděný nebo zrušený let:

 • Pokud je to možné, létejte hlavně s prověřenými evropskými aerolinkami.

 • Při zpoždění si ihned vyfoťte odletovou tabuli tak, aby na ní byly čitelné všechny údaje.

 • Navštivte ihned pobočku aerolinky na letišti a vyžádejte si potvrzení o zpoždění.

 • Neváhejte vyhledat pomoc – S kompenzací za zpožděný či zrušený let vám mohou pomoci také prodejci letenek, různé spotřebitelské organizace nebo za malý poplatek i specializované firmy.

 • Některé letecké společnosti se místo kompenzace snaží nabízet vouchery a poukázky na další letenky či služby. S těmi se můžete spokojit, ale není to vaše povinnost. Při splnění všech podmínek máte právo na finanční odškodnění.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2