Blog
Energie
Manželé u vyúčtování energie

Jak se vyznat ve vyúčtování za energie?

11. října 2020|Jana Březinová|

Každoroční vyúčtování bývá příjemným překvapením v případě přeplatku, ale může se změnit také ve zděšení, když se na faktuře vyjímá nedoplatek v řádech tisíců korun. Vyznáte se ve vyúčtování energií, abyste mohli ověřit, že dodavatel vše spočítal správně?

Jak se vyznat ve vyúčtování elektřiny

Nejprve se podívám na vyúčtování elektřiny, protože to se týká úplně všech domácností.

Na první straně vyúčtování najdete souhrnné informace – jakého období se vyúčtování týká, jaká je vaše distribuční sazba a produkt, který od dodavatele odebíráte. Dále zde zjistíte, jaký je konečný stav vyúčtování, tedy zda máte přeplatek, nebo naopak nedoplatek.

Chci výhodnější energie

Dodavatel by měl také uvést, jakým způsobem přeplatek nebo nedoplatek vznikl. To znamená, že porovná výši vámi zaplacených záloh se skutečnými náklady na elektřinu podle spotřeby. Dále můžete ve vyúčtování najít přehledný graf, ze kterého vyčtete podíl plateb za spotřebovanou elektřinu, její distribuci a ostatní poplatky.

V hlavičce se kromě adresy odběrného místa dozvíte své zákaznické číslo – to používejte pro komunikaci s dodavatelem, pokud budete mít nějaký problém.

Na dalších stranách najdete podrobnosti k vyúčtování

Na druhé straně začíná podrobné vyúčtování vašeho odběrného místa. V první řadě se zde dozvíte, jakou máte velikost jističe. Ta bude určující pro výši poplatku za jistič.

Porovnat ceny energií

Podrobné vyúčtování se dělí na obchodní a distribuční část. Obchodní část se odvíjí od toho, jaký produkt máte u svého dodavatele sjednaný – záleží tedy na vaší volbě dodavatele. Naopak distribuční část závisí na vašem distribučním území a regulovaných poplatcích, které určuje Energetický regulační úřad a jsou pro všechny domácnosti stejné. Distribuční území jsou v ČR tři:

 • E.ON Distribuce (jižní Čechy a jižní Morava),

 • PREdistribuce (Praha),

 • ČEZ Distribuce (zbytek ČR).

Dodavatel vám účtuje spotřebu a stálou platbu

V obchodní části vyúčtování dozvíte, kolik vás stála spotřeba elektřiny podle spotřebovaných megawatthodin. Jestliže máte dvoutarifní sazbu, bude tato položka rozdělena na spotřebu v nízkém tarifu a vysokém tarifu. Dvoutarifní sazbu využívají domácnosti, které elektřinou vytápí, ohřívají vodu nebo nabíjí elektromobil.

Dále je zde stálá platba, což je fixní měsíční poplatek dodavateli, a daň z elektřiny. Daň z elektřiny se vypočítává podle spotřeby.

Distribuce elektřiny závisí na velikosti jističe a distribučním území

V distribuční (regulované) části vyúčtování elektrické energie najdete:

 • platbu za jistič (fixní měsíční poplatek),

 • cena za distribuci ve vysokém a nízkém tarifu (podle spotřeby v MWh),

 • systémové služby (podle spotřeby v MWh),

 • platba POZE (podle spotřeby v MWh),

 • činnost OTE (fixní měsíční poplatek).

Platba za jistič je závislá na velikosti vašeho jističe – v podstatě se jedná o poplatek za rezervovaný příkon. Poplatek za distribuci tvoří největší část z regulovaných plateb a u každého distributora se liší, určuje ho Energetický regulační úřad.

Systémové služby pokrývají náklady na přenos velmi vysokého napětí. Podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (POZE) je určena energetickým zákonem. Platba za činnost Operátora trhu (OTE) se platí instituci, která organizuje denní trh s elektřinou.

Historie spotřeby a zálohy

V každém vyúčtování energií najdete také historii spotřeby za vaše minulá období, abyste si mohli porovnat své platby. Součástí je rovněž přehled záloh, které jste během roku uhradili.

Na poslední straně vyúčtování byste měli najít výši záloh na další rok stejně jako bankovní účet, na který platby poukážete.

Jak se vyznat ve vyúčtování plynu

Stejně jako u elektřiny najdete na první straně vyúčtování zemního plynu souhrnné informace, především konečný výsledek vyúčtování – zda vám vznikl přeplatek či nedoplatek. Uvidíte zde také porovnání zaplacených záloh a skutečných nákladů.

Detailní vyúčtování plynu

Na dalších stranách váš dodavatel uvádí detailní vyúčtování. Porovnává se vždy počáteční a konečný stav měřidla – tím získáte svoji spotřebu v metrech krychlových. Ta se však dále převádí na spotřebu v kilowatthodinách, protože vyúčtování dodávek se dělá v energetických jednotkách. Přibližně platí, že 1 m3 odpovídá 10,55 kWh, ale nejedná se o stálý koeficient.

To je z toho důvodu, že energie obsažená v 1 m3 plynu se může lišit. Proto ve vyúčtování najdete ještě položku spalné teplo objemové. Pokud tuto hodnotu vynásobíte spotřebou v metrech krychlových, dostanete spotřebu v kilowatthodinách.

Platba za distribuci plynu

Ve vyúčtování energií je rozepsána také částka, kterou platíte za distribuci plynu. Distributoři plynu jsou v České republice tři a každý z nich má na starost vyhrazené území:

 • Pražská plynárenská (Praha)

 • E.ON (Jihočeský kraj)

 • GasNet (zbytek ČR).

Distributoři se starají o plynárenskou soustavu a zajišťují přepravu plynu.

Poplatky za distribuci se platí fixní za rezervovanou kapacitu a dále za každou přepravenou kilowatthodinu. V přepočtu na spotřebu ještě hradíte malý poplatek za činnost operátora trhu.

Nová výše záloh se odvíjí od minulé spotřeby

Podle toho, zda vám v minulém období vznikl přeplatek nebo nedoplatek, vám dodavatel stanoví výši záloh na další období. Jejich rozpis najdete na konci vyúčtování. Plyn se při malé spotřebě často hradí jen čtvrtletně, proto si pečlivě nastudujte, které měsíce musíte zálohu odeslat. Nejjednodušším řešením je nastavení inkasa na pravidelné platby.

Chci výhodnější energie
Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).