Cestovní pojištění – srovnání cen

pov

Hlavním smyslem dovolené je odpočinek, nabrání sil i nové zážitky. Bohužel ne vždy jde vše podle původního plánu, a proto je vhodné mít na cesty do zahraničí sjednané odpovídající cestovní pojištění.

Češi jsou v tomto směru velmi zodpovědní cestovatelé a převážná část si cestovní pojištění sjednává automaticky před každou cestou za hranice. Když však dojde na pověstné “lámání chleba”, většina lidí netuší, jak v případě pojistné události s pojišťovnou správně jednat a jak o pojistné plnění žádat. Proto jsme si pro vás připravili podrobný postup, jak na to.

Základem je odpovídající cestovní pojištění

První krokem úspěchu je sjednat si cestovní pojištění s odpovídajícím rozsahem pojištění i dostatečně vysokými pojistnými limity. Při vybírání pojistné proto sledujte vedle ceny také tato dvě kritéria. Rozsah pojištění je důležitý zejména tehdy, pokud na dovolené plánujete provozovat rizikové a adrenalinové sporty.

Uvažujte také, zda se nevyplatí připlatit za připojištění. Doporučováno je zejména pojištění odpovědnosti, ale smysl má rovněž úrazové připojištění nebo připojištění zavazadel a osobních věcí pro případ jejich ztráty, poškození či zničení.

Jako první volejte asistenční službu

Dojde-li k pojistné události, lidé často ve strachu o blízkého zbytečně zmatkují a netuší, co mají dělat a koho kontaktovat. Ještě před cestou by si proto všichni cestující měli do svého telefonu uložit číslo na asistenční službu. Na toto telefonní číslo by měly volat vždy, když se něco stane. Vždy znamená 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Asistenční služba bude samozřejmě potřebovat informace od pojištěného, které se budou týkat nejen sjednaného pojištění, ale i samotné události. Situace je třeba popsat, aby vám mohl proškolený operátor nabídnout nejlepší pomoc. Navíc, pokud od začátku vše řešíte přes asistenční službu, není nutné dodatečně pojistnou událost nahlašovat.

Asistenční služba nejen poradí správný postup, ale nabídne další související služby. Standardně se jedná o vyhledání vhodného zdravotnického zařízení i v oblastech, kde není zdravotnická péče na nejlepší úrovni, zajištění překladatelských služeb, lékaře na telefonu apod.

Schovejte si veškeré účtenky

Budete-li v zahraničí cokoliv platit v souvislosti s léčbou nemoci či úrazu (za ošetření, léky, zdravotní pomůcky apod.), pečlivě si uschovejte všechny účtenky. Po návratu do České republiky účtenky zašlete na pojišťovnu, aby došlo k jejich proplacení. Bez účtenek vám pojišťovna nic neproplatí.

Samozřejmě je vhodné vědět, na co vše se vybrané cestovní pojištění. Před podpisem (potvrzením) pojistné smlouvy si proto zjistěte, na co se pojištění vztahuje a na co nikoliv (tzv. výluky z pojištění). Standardně bývají z pojištění vyloučeny události v důsledku požití alkoholu či jiných omamných látek, sluneční alergie či vybrané nebezpečné sporty, které však lze připojistit.

Připojištění k cestovnímu pojištění

Základní cestovní pojištění kryje léčebné náklady. Připojistit si však můžete celou řadu dalších rizik.

_

Připojištění zavazadel a osobních věcí

Ztracená či poškozená zavazadla nejsou neobvyklým jevem, a proto je toto připojištění praktické. V případě poškozeného, zničeného nebo ztraceného zavazadla je nutné problém hlásit ještě na letišti na reklamačním oddělení (Baggage Claim, Baggage Service Office či Baggage Handling Desk), kde s poškozeným vyplní protokol. Právě tento protokol po vás bude vyžadovat vaše pojišťovna.

Pojištění odpovědnosti

Škodu však může způsobit i sám pojištěný. Rozverné dítě něco převrhne a rozbije, popruhem od kabelky zavadíte o regál s drahým zbožím apod. Pro tyto případě je určeno pojištění odpovědnosti. Také v tomto případě je ideální ihned volat na asistenční službu a nechat si poradit správný postup. Základem bývá důkladná fotodokumentace události a vzniklé škody.

Pojištění storna

Problém může vzniknout ještě před odjezdem na dovolenou. Nečekaný zdravotní problém, majetek zničený živelnou událostí nebo problémy v zaměstnání mohou přerušit odjezd. Pro tyto případy je určeno pojištění storna, z něhož může být uhrazeno 80 až 100 % již uhrazených nákladů na dovolenou (letenky, ubytování atd.).

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 3