Pondělí 19.8. 2013

 

Léto je obdobím, kdy mnoho lidí vyráží do ciziny na dovolenou. Bohužel, ani dovolené se nevyhýbají nepříjemné události. A tak i v zahraničí mnohdy potřebujeme lékařskou péči. Letní aktivity jdou navíc s úrazy ruku v ruce a tak je pravděpodobnost, že na dovolené budeme potřebovat lékařské ošetření ještě větší než v běžném životě. Lékařská péče, ať již návštěva lékaře, léky, hospitalizace, v horších případech i operace stojí nemalé peníze. Kdo je zaplatí?
Mnoho lidí spoléhá na modrou kartičku pojišťovny, která je potvrzením o zdravotním pojištění v některé zemi Evropské unie. Evropský průkaz zdravotního pojištění tak dokladuje národ každého na lékařské ošetření. Je však platný pouze v rámci Evropské unie.
Cestujete-li mimo EU, Evropský průkaz zdravotního pojištění vám nebude nic platný. Veškeré lékařské úkony, které jsou v zemích Asie nebo v Americe několikanásobně dražší než u nás, si tak musí platit návštěvník dané země ze svého. To platí v případě, že nemá sjednané cestovní pojištění .
Cestovní pojištění kryje právě lékařskou péči v zahraničí, a to až do výše pojistných limitů. Ty lze stanovit i neomezeně. V rámci cestovního pojištění navíc můžete získat i další připojištění, které vám pomohou v nepříjemných situacích v zahraničí. Může jít třeba o připojištění storna zájezdu (například při onemocnění ještě před odjezdem), připojištění zavazadel (zavazadla se ztratí při přepravě nebo jsou ukradena), připojištění rizikových sportů, připojištění domácích mazlíčků nebo pojištění odpovědnosti.
Vraťme se však k situaci, kdy vycestujete na dovolenou pouze v rámci Evropské unie. Řada lidí mylně spoléhá na to, že česká zdravotní pojišťovna plně pokryje potřebné lékařské ošetření. To bohužel nebývá pravda. Lékařská péče v mnoha zemích Evropské unie zahrnuje velkou míru spoluúčasti. Klasické zdravotní pojištění pak pokrývá pouze tu část lékařské péče, kterou kryje zdravotní pojištění dané země. Navíc se vztahuje převážně na veřejná zdravotnická zařízení. V turistických letoviscích je však většina dostupné lékařské péče soukromá.
Veškeré vynaložené náklady až do výše pojistných limitů, bez ohledu na to, zda byla péče poskytnuta ve státním nebo soukromém zařízení, pokrývá opět právě cestovní pojištění. Mnohdy může pojistná částka dosáhnout až milionových hodnot. Pojistné, které se denně pohybuje v řádech desítek korun se tak rozhodně vyplatí.
Cestovní pojištění do zahraničí přináší vedle jistoty a klidu, který je na dovolené tak zasloužený také asistenční služby. Bez ohledu na jazykové bariéry vám i v zahraničí poskytne podporu v mnoha nepříjemných situacích. Asistenční služby jsou dostupné telefonicky v českém jazyce a zpravidla nonstop.
Cestovní pojištění - praktický finanční produkt si můžete sjednat online přímo v den odjezdu. Některé pojišťovny dokonce umožňují sjednat pojištění i v případě, že už jste za hranicemi republiky. Pojištění je pak platné od následujícího dne.