Cestovní pojištění – srovnání cen

nabíjení autobaterie

Autobaterii prospívá pravidelný provoz a alespoň občasné jízdy na delší vzdálenosti. U aut delší dobu parkujících v garáži nebo na ulici hrozí riziko vybití baterie a jejího nevratného poškození. Je doporučeno baterii u takového auta kontrolovat častěji a občas ji doma nechat dobít.

Nedostatečně nabitá nebo vybitá baterie bývá jednou z nejčastějších příčin při potížích s nastartováním vozidla. Pokus o nastartování s vybitou baterií nejen, že většinou končí neúspěšně, ale navíc může způsobit její zničení v důsledku zatvrdnutí (tzv. sulfatace) sulfidu olovnatého na elektrodách.

porovnání povinného ručení

Kdy je důležité nabíjení autobaterie doma

K průběžnému dobíjení autobaterie dochází při provozu vozidla prostřednictvím alternátoru. U pravidelně provozovaného vozidla tak většinou potíže s autobaterií nastávají teprve tehdy, když končí její životnost

Častější problémy s autobateriemi nastávají u vozidel, která často a dlouho stojí, jezdí pouze na krátké vzdálenosti, dochází k častému startování nebo se v autě příliš intenzivně topí a baterie se prostě nestíhá dobít za jízdy. V těchto případech je doporučeno mít doma nabíječku a autobaterii jednou za čas zkontrolovat a v případě potřeby ji nechat dobít doma.

Pravidelná kontrola autobaterie je důležitá

U normálně provozovaných aut stačí autobaterii zkontrolovat jednou ročně. Pokud však s autem jezdíte minimálně, kontrolujte baterii mnohem častěji. Mezi varovné signály značící vybitou či poškozenou autobaterii patří potíže při startování a slábnoucí intenzita světel.

Ke kontrole stavu autobaterii poslouží voltmetr, který změří napětí, nebo hustoměr, který změří hustotu elektrolytu. Měření se provádí několik hodin po zaparkování vozidla. Je-li napětí nižší než 12,4 V nebo hustota elektrolytů nižší než 1,24 g/cm3, je nutné zajistit dobíjení baterie. Pravidelnou kontrolou prodloužíte životnost autobaterie a zabráníte mnoha problémům, které může vybitá baterie způsobit.

K domácímu použití se nejlépe hodí moderní nabíječky, které nastaví rychlost a dobu nabíjení automaticky. Pokud máte doma klasickou nabíječku, tak je třeba dát pozor, abyste ji po ukončení nabíjení baterie odpojili. V opačném případě by došlo k tzv. přebití autobaterie.

O průběžné dobíjení autobaterie se postará udržovací nabíječka

Výborným pomocníkem pro “sváteční řidiče” je udržovací nabíječka. Stojí pouze pár stovek, ale u méně provozovaných aut dokáže zajistit průběžné dobíjení autobaterie a udržet ji tak v dobré kondici. Udržovací nabíječka se připojí pomocí svorek na autobaterii či zástrčkou do 12V zásuvky ve vozidle a proces nabíjení probíhá dle aktuálního stavu autobaterie.

Udržovací nabíječka však není všespasitelná, slouží pouze k udržování stavu baterie. Je-li autobaterie vybitá, udržovací nabíječka ji nezachrání. K nabití vybité baterie je nutné mít klasickou manuální nebo automatickou nabíječku.

Jak na bezpečné dobíjení autobaterie

S autobaterií vždy manipulujte opatrně a dbejte na to, abyste ji zanechávali v dobře větrané místnosti. Autobaterie totiž obsahuje potenciálně výbušnou směs plynného vodíku, kyslíku a kyseliny sírové a mohlo by dojít k poleptání. Vždy chraňte své ruce, obličej a ruce. 

Nejprve připojte svorky ke kontaktům autobaterie a teprve poté nabíječku zapojte do elektrické sítě. Jakmile je baterie nabitá, udělejte to opačně. Nejprve nabíječku vypojte z elektrické sítě a poté odpojte svokry od baterie. Dodržení tohoto postupu je nezbytné, aby  nedošlo ke zkratu či v horším případě k úrazu elektrickým proudem.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 15