Cestovní pojištění – srovnání cen

Nabíjení autobaterie doma - žena s autobaterií

Autobaterii prospívá pravidelný provoz a alespoň občasné jízdy na delší vzdálenosti. Dlouhodobě nepoužívaným bateriím hrozí totální vybití a následné nevratné poškození. U stojících aut se proto doporučuje akumulátor pravidelně kontrolovat a občas ho nechat dobít.

porovnání povinného ručení

Nedostatečně nabitá nebo vybitá baterie bývá jednou z nejčastějších příčin při potížích s nastartováním vozidla. Pokus o nastartování s vybitou baterií může způsobit její zničení v důsledku zatvrdnutí sulfidu olovnatého na elektrodách (tzv. sulfatace). Takové baterii už není pomoci a je třeba ji předat k recyklaci.

Kdy je důležité nabíjení autobaterie doma

Při provozu vozidla dochází prostřednictvím alternátoru k průběžnému dobíjení autobaterie. U pravidelně provozovaného vozidla tak potíže s autobaterií většinou nastávají teprve tehdy, když končí její životnost. 

Častější problémy s autobateriemi se dají očekávat u vozidel, která často a dlouho stojí, jezdí pouze na krátké vzdálenosti, dochází u nich k častému startování nebo se v příliš intenzivně vytápí a baterie se prostě nestíhá dobít za jízdy. V těchto případech je doporučeno mít doma nabíječku, autobaterii jednou za čas zkontrolovat a v případě potřeby ji nechat dobít doma.

Pravidelná kontrola autobaterie je důležitá

U běžně provozovaných aut stačí autobaterii zkontrolovat jednou ročně. Zpravidla se kontroluje před začátkem zimy, během které dostává nejvíce zabrat a auto vyžaduje další přípravu (přečtěte si článek Jak připravit auto na zimu). Pokud s autem jezdíte minimálně, kontrolujte baterii mnohem častěji. Mezi varovné signály značící vybitou či poškozenou autobaterii patří potíže při startování a slábnoucí intenzita světel.

Ke kontrole stavu autobaterii slouží voltmetr, který měří napětí, nebo hustoměr, který změří hustotu elektrolytu. Měření se provádí několik hodin po zaparkování vozidla. Je-li napětí nižší než 12,4 V nebo hustota elektrolytů nižší než 1,24 g/cm3, je nutné zajistit dobíjení baterie. Kontrolní měření proveďte několik hodin po nabíjení. Pravidelnou kontrolou prodloužíte životnost autobaterie a předejdete mnoha problémům, které může vybitá baterie způsobit.

K domácímu použití se nejlépe hodí moderní nabíječky, které nastaví rychlost a dobu nabíjení automaticky. Pokud máte doma klasickou nabíječku, tak je třeba dát pozor, abyste ji po ukončení nabíjení baterie odpojili. V opačném případě by došlo k tzv. přebití autobaterie.

Nabíjení autobaterie doma - dobíjení autobaterie

O průběžné nabíjení autobaterie v autě se postará udržovací nabíječka

Výborným pomocníkem pro "sváteční řidiče" je udržovací nabíječka. Stojí pouze pár stovek, ale u méně provozovaných aut dokáže zajistit průběžné dobíjení autobaterie a udržet ji v dobré kondici. Udržovací nabíječka se připojí pomocí svorek na autobaterii či zástrčkou do 12V zásuvky ve vozidle a proces nabíjení probíhá dle aktuálního stavu autobaterie.

Udržovací nabíječka však není všespasitelná, slouží pouze k udržování stavu baterie. Je-li autobaterie vybitá, udržovací nabíječka ji nezachrání. K dobíjení autobaterie v autě je nutné použít klasickou manuální nebo automatickou nabíječku.

Jak správně nabít autobaterii?

S autobaterií vždy manipulujte opatrně a dbejte na to, abyste ji zanechávali v dobře větrané místnosti. Autobaterie totiž obsahuje potenciálně výbušnou směs plynného vodíku, kyslíku a kyseliny sírové a mohlo by dojít k poleptání. Vždy chraňte své ruce, oči a obličej. 

Nejprve připojte svorky ke kontaktům autobaterie a teprve poté nabíječku zapojte do elektrické sítě. Jakmile je baterie nabitá, udělejte to opačně. Nejprve nabíječku vypojte z elektrické sítě a poté odpojte svorky od baterie. Dodržení tohoto postupu je nezbytné, aby nedošlo ke zkratu či v horším případě k úrazu elektrickým proudem.

Jaká je optimální doba nabíjení autobaterie?

Jak už bylo zmíněno výše, autobateriím dělají dobře hlavně pravidelné a dostatečně dlouhé projížďky. Ty by měly trvat alespoň půl hodiny. Pokud s autem pravidelně nejezdíte, nejlepší službu vám udělá inteligentní automatická nabíječka, která sama pozná, jak dlouho je třeba nabíjet. Jestliže autobaterii nabíjíte běžnou nabíječkou, doba nabíjení se bude pohybovat mezi 4 až 10 hodinami.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 25

Články související s těmito výrazy:

Jak správně nabít autobaterii? 🔋⚡ Nejde o nic složitého. Vždy ale dodržujte několik základních pravidel, aby bylo nabíjení bezpečné pro vás i akumulátor. 🚙