Blog
Energie
Recyklace baterií

Jak správně recyklovat baterie?

29. května 2020|Jana Březinová|

Baterie obsahují řadu škodlivin, které se mohou začít uvolňovat a ničit přírodu nebo lidský organismus. Jejich vyhazování do běžného komunálního odpadu je proto krajně nevhodné – baterie bychom měli třídit tak, aby bylo možné je odborně zpracovat a dále recyklovat.

Proč recyklovat baterie?

Baterie obsahují množství látek a chemikálií, které mohou při nesprávné manipulaci způsobit velké škody. Hydroxid draselný je žíravina, která ze starých baterií vytéká. Kadmium zamořuje půdu a jeho používání bylo v nově produkovaných bateriích již zakázáno. Dále například nikl, olovo, rtuť nebo lithium – tedy všechno látky, které v kombinaci se špatnou manipulací mohou způsobit problémy lidskému tělu a přírodě.

Řada z těchto látek se však při správné recyklaci dá opět užitečně využít. Například nikl může posloužit při výrobě turbín, olovo lze použít při tvorbě autobaterií a lithium najde uplatnění jako součást slitin potřebných v letecké technice. Z recyklace baterií je možné získat také:

  • zinek (využívaný pro výrobu okapů, svodů nebo jako ochranná vrstva proti korozi),

  • kobalt (sklářský průmysl, baterie do elektromobilů),

  • mangan (legující přísada oceli, barvení skla),

  • měď (výroba elektrických vodičů, složka významných slitin).

Kromě ochrany životního prostředí a lidského zdraví tak recyklací baterií dochází rovněž k materiálovým úsporám surovin.

Kam se starými bateriemi?

Použité a nepotřebné baterie vyhazujte do označených sběrných nádob k tomu určených. Na území České republiky jich najdete aktuálně přes 22 tisíc. Tyto nádoby provozuje nezisková společnost ECOBAT, která spravuje drtivou většinu zdejšího trhu s použitými bateriemi. Organizace připravila webovou stránku s interaktivní mapou sběrných míst. Každý si tak může jednoduše najít sběrné místo ve svém blízkém okolí.

Baterie můžete vkládat také do kontejnerů na elektroodpad, jež k tomu mají určený oddělený box. Zároveň musí být podle zákona sběrné boxy na použité baterie ve všech prodejnách, ve kterých jsou baterie či akumulátory součástí běžného sortimentu. Najdete je prakticky ve všech prodejnách elektrotechniky, ve větších supermarketech, hobbymarketech i v některých drogeriích. V rámci tzv. systému zpětného odběru je každý prodejce povinen zdarma vybírat baterie zpět a to bez ohledu na množství, velikost, značku a místo zakoupení.

Samozřejmě není nutné okamžitě běžet ke sběrnému boxu se dvěma vybitými monočlánky z ovladače na televizi. Zřiďte si doma menší skladovací nádobu z tvrdého plastu, skla nebo kovu a vybité baterie odkládejte tam. Při výběru materiálu a místa uložení počítejte s tím, že z baterií může vytéct hydroxid draselný. Až se vám baterií nahromadí více, jednoduše je vezmete s sebou do sběrného boxu. Vybité baterie se však nedoporučuje mít doma déle než půl roku.

Recyklování baterií žena

Co když baterie nejde ze zařízení vyjmout?

Mnoho spotřebičů a zařízení má zabudované baterie tak, že se k nim běžnými způsoby nedá dostat. Baterie jsou často součástí samotné konstrukce elektrospotřebiče. Typicky můžete na nevyjímatelné baterie narazit u tabletů, notebooků, ale také u AKU nářadí. V takových případech nechte baterii v zařízení a celé ho vyhoďte do kontejnerů na elektrošrot. Vyjmutí baterie si vezme na starost zpracovatel, který ji pak předá k další úpravě.

Recyklace baterií v České republice

Podíl recyklace baterií v České republice každoročně roste, nicméně situaci stále nelze označit za uspokojivou. K recyklaci nebo dalšímu zpracování se dostane zhruba třetina baterií uvedených do oběhu. Navíc řada z nich se k recyklaci dostane v rámci zpětného odběru elektrospotřebičů. Termín recyklace je v případě baterií trochu nepřesný. Jde spíše o zpětné a opětovné využití některých materiálových složek, které baterie obsahují. Ze 100 kilogramů baterií je možné získat až 65 kilogramů druhotných surovin.

Za rok 2019 bylo v systému ECOBAT nashromážděno více než 1700 tun baterií a akumulátorů. Větší částí, zhruba z 58 %, se na tom podílely firmy. Zbytek byl vytříděn v rámci českých domácností. Význam korporátní sféry je markantní zejména v Praze, kde firmy stály za 85 % celkové recyklace baterií. Nezanedbatelnou roli ve sběru použitých baterií hrají také mateřské a základní školy. Do sběrového programu se pravidelně zapojuje velké množství škol, které dohromady zajistí i více než desetinu celkového sběru.

Co se děje s bateriemi po sběru?

Odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemického typu a složení. Následně jsou předávány do recyklačních zařízení. Tam jsou z nich pomocí rozličných postupů získávány druhotné suroviny. Aby byla recyklace baterií efektivní, je jich potřeba velké množství. V České republice se jich mnohdy dostatek nenasbírá, a tak je část posbíraných baterií vyvážena k materiálovému využití do jiných evropských států. Například Li-ion baterie se zpracovávají ve Španělsku, NiMH akumulátory v Německu. V ČR se zpracovávají zejména olověné baterie, autobaterie nebo průmyslové a knoflíkové baterie.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).