Blog
Cestování
Koronavirus

Koronavirus: Informace k cestování do zahraničí a rady pro cestovatele

28. února 2020|Monika Šaríková|

Kvůli šíření čínského koronaviru označovaného nově jako SARS CoV-2, způsobující nemoc COVID-19 v Asii a zejména v posledních dnech i v zemích Evropské unie, vydala česká vláda prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí doporučení ohledně cest do zahraničí.

Případy nového koronaviru byly hlášeny ve více než 30 zemích světa. MZV ČR v této souvislosti doporučuje občanům vyhýbat se zasaženým oblastem, a to nyní zejména Itálii, která je oblíbenou destinací v období jarních prázdnin. V Itálii se doporučení týká hlavně regionů Lombardie a Benátsko. Ministerstvo ale doporučuje zvážit v současné době jakékoliv cestování do zahraničí.

Informace týkající se cestovního pojištění v souvislosti s šířením nového koronaviru naleznete v článku: Koronavirus: cestovní pojištění.Připravili jsme pro také sekci Často kladené dotazy - Koronavirus.

V řadě států jsou zavedena preventivní opatření v podobě zdravotních kontrol, zejména plošné měření teploty, přičemž na cestující s příznaky může být uvalena karanténa.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR také doporučuje všem občanům, kteří se chystají do zahraničí, registraci v aplikaci DROZD a v případě nouzové situace kontaktovat nejbližší zastupitelský úřad ČR.

Následující země jsou považovány za velmi rizikové:

 • Čína

 • Jižní Korea

 • Japonsko

 • Itálie

 • Írán

 • Hongkong

Rady pro cestovatele

Proti novému typu koronaviru neexistuje vakcína. Měli byste však učinit preventivní opatření, abyste minimalizovali riziko přenosu, včetně:

 • Před manipulací a konzumací jídla si pravidelně umyjte ruce mýdlem a vodou nebo dezinfekčním prostředkem, zejména po kašli a kýchání.

 • Při kašlání nebo kýchání používejte jednorázové kapesníky a použité pokud možno co nejdříve odhoďte do odpadků. Popřípadě si při kýchání zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

 • Vyhněte se úzkému kontaktu s lidmi, kteří se zdají být nemocní, a vyhněte se sdílení osobních věcí.

 • Vyvarujte se návštěvě oblastem s větším množstvím ptáků a zvířat. Nedotýkejte se volně žijících nebo domácích ptáků (živých nebo mrtvých).

 • Vyvarujte se kontaktu s povrchy, které mohou být kontaminovány trusem zvířat nebo ptáků.

 • Nejezte ani nemanipulujte s nevařeným nebo syrovým masem, včetně drůbeže, vajec nebo kachen.

 • Pokud se rozhodnete používat masku či respirátor, měli byste zajistit, že budete i nadále používat všechna doporučená opatření, aby se minimalizovalo riziko přenosu.

 • Řada zemí oznámila omezení vstupu pro cestující ze zemí postižených COVID-19. Cestovatelé by si měli zkontrolovat nejnovější informace na stránkách ministerstev zahraničí cílových destinací.

Pokud se již vyskytujete ve státech a oblastech zasažených virem měli byste:

 • Pravidelně sledovat stránky příslušného zastupitelského úřadu ČR.

 • Sledovat místní sdělovací prostředky.

 • Dbát pokynů a doporučení místních úřadů.

 • Registrovat se v aplikaci DROZD pokud jste tak ještě neučinili.


Tabulka - koronavirus

V otázce storno poplatků za služby cestovních kanceláří je možné postupovat dle informací Ministerstva pro místní rozvoj.


Odkazy na důležité weby:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus


Další informace o vývoji situace šíření koronaviru naleznete na webových stránkách:

Světové zdravotnické organizace (WHO) https://www.who.int a https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus

Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC): www.ecdc.europa.eu a https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).