Cestovní pojištění – srovnání cen

Kubík plynu

Zemní plyn na velkoobchodních burzách zdražil, a proto všichni dodavatelé navyšují své ceníky. Průměrná cena za kubík plynu je aktuálně kolem 15 až 20 korun. Záleží na tom, od koho energii kupujete a na co ji používáte – jestli jen na vaření, anebo i na vytápění. Jak si aktuální cenu plynu za m3 spočítat?

porovnání cen plynu

Velkoobchodní burzy se zemním plynem a s elektřinou zažily bouřlivé měsíce, když ceny energií trhaly rekordy. Už v létě bylo jasné, že ceníky půjdou nahoru. Hlavním důvodem zdražení zemního plynu je, že Rusko utáhlo kohoutky a pohrozilo Evropě utlumením dodávek. Energetické trhy jsou na jakékoli výkyvy velmi citlivé, a tak reagovaly okamžitě skokovým navýšením cen.

Příprava na sezónu a cena plynu 2022

Do České republiky proudí ruský plyn přes Baltské moře a Německo. Jeho cena je utvářena trhem a jako u jakékoli jiné komodity záleží na aktuální nabídce a poptávce. Zemní plyn skladují energetické firmy v zásobnících – a pokud jsou před zimní sezónou plné, spotřebitelé zaplatí víceméně stejně jako v předchozím období.

Jenže letos to bylo jinak – kvůli utaženým kohoutkům jsou plynové zásobníky naplněné jen ze zhruba 77 procent. A nikdo neví, jaká bude zima a jak rychle bude plyn mizet. I proto v energetice panuje jistá nervozita, a i proto se zdražuje.

S plynem se stejně jako s elektřinou obchoduje na energetických burzách – například na pražské PXE nebo lipské EEX. Když je větší poptávka, tak cena plynu roste. A to se dělo i letos. Potom, co Rusko pohrozilo, vylétly ceny zemního plynu, který bude dodávaný v roce 2022, na 66 euro za megawatthodinu, aby za pár týdnů poklesly na cenu kolem 51 euro. I tak jsou několikanásobně vyšší, protože dříve se plyn obchodoval v průměru za cenu kolem 15 euro.

Závdavek pro zdražování plynu pro koncové spotřebitele tady je a podstatný růst velkoobchodních cen se už začal projevovat v ceníkách dodavatelů na rok 2022. Větší hráči už tradičně zdražují pozvolna, na etapy, protože se jim podařilo nakoupit levnější plyn s předstihem. Výraznější zdražení ale přichystali menší dodavatelé zemního plynu – nezdráhají se zvyšovat o 100, 150 nebo 200 procent.

Kolik stojí kubík plynu a jak se tvoří cena?

S nárůstem ceny zemního plynu musí počítat všichni. A nepůjde o jednotky procent, jako tomu bylo v předchozích letech. Některým domácnostem se mohou platby zvýšit o 50 až 70 procent. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že obchodní cena zemního plynu je z větší části (až 75 procent) tvořena obchodní složkou, a právě ta letí nahoru. Zbytek tvoří takzvané regulované ceny, které každoročně stanovuje Energetický regulační úřad, jenž dohlíží na energetický trh v České republice.

Regulovaná část ceny zemního plynu

Tato část ceny zemního plynu se skládá ze tří položek: ceny za přepravu plynu, ceny za distribuci plynu a ceny za služby operátora trhu.

Přeprava plynu zahrnuje dopravu komodity z hranic České republiky do vstupních bodů jednotlivých distribučních soustav, dopravu plynu do zásobníků a ze zásobníků. Distribuce pak zahrnuje dopravu plynu plynovody do odběrných míst zákazníků,“ vysvětluje na svých stránkách Energetický regulační úřad.

Operátor trhu poskytuje služby, které se týkají organizování trhu mezi obchodníky s plynem, dále pak zpracovává data potřebná pro fungování přepravní soustavy a napomáhá tak tomu, aby byl energetický trh v rovnováze.

cena za kubik plynu - pánev a plynová plotýnka

Obchodní složka ceny plynu

Podstatnější položkou v ceně elektřiny je neregulovaná neboli obchodní část. Tedy ta, která nyní zdražuje. Jedná se o platbu za komoditu, která se většinou účtuje v megawatthodinách (MWh), dříve v kubíkách (m3).

Kolik za obchodní složku zaplatíte, záleží mimo jiné na vašem dodavateli a jeho cenové politice i obchodní strategii (nyní budou například levnější ti, kdo si udělali dostatečné zásoby zemního plynu). O výši obchodní složky rozhoduje i to, jakou spotřebu máte. Platí, že více za megawatthodinu zaplatí lidé s nižší spotřebou (například domácnosti, které na plynu jen vaří), zatímco levněji vyjde kubík plynu domácnostem, které plynem vytápí.

Důležitou položkou v neregulované části je i stálý měsíční poplatek za službu dodavateli. A v něm mohou být podstatné rozdíly. Někteří dodavatelé si měsíčně účtují 30 nebo 50 korun, jiní i 100 nebo dokonce 200 korun. Proto je při změně dodavatele vždy důležité porovnávat všechny položky ceny zemního plynu.

Kubík versus megawatthodina plynu

Vyznat se v ceně plynu může být pro začátečníka poměrně matoucí, ale stačí si prohlédnout prvních několik ceníků dodavatelů a hned je vše jasnější.

Další zmatky mohou nastat ohledně jednotky, v níž je plyn počítán. Na plynoměru totiž většinou bývá údaj v kubíkách – metrech krychlových, ale ceníky a faktury dodavatelů počítají s megawatthodinami, respektive kilowatthodinami.

Dříve se cena zemního plynu skutečně počítala v kubíkách. Ale protože jeho užitná hodnota – výhřevnost – není konstantní, byly zavedeny energetické jednotky, které vyjadřují množství dodané energie, tedy kilowatthodiny (kWh), respektive jejich tisícinásobky megawatthodiny (MWh). Pro jistotu ještě dodáme, že 1 000 kWh je 1 MWh. 

Pro převod kubíků na kilowatthodiny, a naopak poslouží zjednodušený výpočet. Spotřebu v MWh získáte tak, že objem v kubíkách (m3) vynásobíte koeficientem 0,0105.

1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh

Spočítejte si, kolik stojí kubík plynu

Vypočítat si cenu zemního plynu v kubíkách nebo v megawatthodinách není nic těžkého. Potřebujete k tomu znát jen několik údajů:

  • spotřebu své domácnosti,
  • dodavatele (kdo vám plyn dodává),
  • ceník (a produkt, který máte).
 

Dodavatelů jsou nyní na trhu desítky (i přes nedávný krach některých z nich), a tak je pořád z čeho vybírat. Každý z dodavatelů má přitom hned několik produktů a k nim se vážou různé ceníky, tedy i ceny zemního plynu. Ověřte si proto ve smlouvě, jaký produkt máte. Potom si můžete stáhnout ceník zemního plynu a cenu za m3 plynu si vypočítat.

Pro náš modelový příklad jsme vybrali ceník společnosti innogy a produkt Standard. Domácnost, pro kterou výpočet děláme, plynem vytápí a ročně spotřebuje 24 MWh energie, tedy 24 000 kWh. V tomto spotřebním pásmu zaplatí za kWh 1,70493 korun včetně DPH.

cena za kubik plynu - termostat

Prvním krokem je vynásobit 24 000 x 1,70493. To dělá 40 918,32 korun.

K tomu je nutné připočítat měsíční poplatky, které jsou celkem 294,27 korun. Platí se každý měsíc, proto je vynásobíme 12. Vyjde 3 531,24 korun.

Oba výsledky sečteme, což dá dohromady 44 449,56 korun. Takovou cenu zaplatí domácnost za roční spotřebu 24 000 kWh. Jedna kWh tak vyjde na 1,852 korun.

Teď už zbývá jen vypočítat cenu za kubík. Nejdříve si převedeme 24 000 kWh na kubíky – je to 2 275 metrů krychlových. A potom tímto číslem vydělíme výslednou roční sumu 44 449,56 korun. Za kubík zemního plynu tak domácnost zaplatí 19,5 korun.

Cena kubíku zemního plynu se bude lišit podle zvoleného produktu a dodavatele. Proto berte příklad pouze jako návod, jak si vypočítat svoji vlastní aktuální cenu za m3 plynu.

Dejte pozor na smlouvu s dodavatelem

S ohledem na zdražování zemního plynu lze předpokládat, že se domácnosti budou rozhlížet po levnějších nabídkách. Nejnižší cena plynu ale neznamená vše. Důležitý je i servis, který dodavatel poskytuje, a samozřejmě i smlouva a obchodní podmínky.

Smlouvy, které upravují vztah mezi odběratelem, například domácností, a dodavatelem, se opírají o energetický zákon. „Důležité však je, aby smlouva nebo její dodatek obsahovaly jednoznačné a srozumitelné ujednání o ceně dodávky plynu a době, po kterou sjednaná cena platí,“ uvádí na svém webu Energetický regulační úřad.

Ujednání ve smlouvě tak musí být jasné a srozumitelné. „V případě fixace ceny na určité sjednané období je proto nezbytné, aby ve smlouvě byla jasným a srozumitelným způsobem uvedena cena plynu, a to vyjádřením v korunách za dodávanou jednotku energie. Pouze takové ujednání o ceně je pro spotřebitele jasné a srozumitelné, současně poskytuje možnost srovnání s cenou stávajícího nebo jiného dodavatele,“ dodává Michal Kebort, tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu.

Před podpisem smlouvy by si ji lidé proto vždy měli detailně pročíst a vědět, kolik budou za zemní plyn platit. Pomocnou ruku mohou podat i online kalkulačky zemního plynu, na nichž si lze vše snadno spočítat a ověřit.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 6