Cestovní pojištění – srovnání cen

Na začátku roku 2005 byla zahájena liberalizace trhu s plynem. První roky byly trochu rozpačité, protože český trh se dodavatelům plynu nezdál příliš nezajímavý. To však netrvalo dlouho a dnes si český zákazník může vybírat mezi nabídkami více než 70 menších i větších dodavatelů plynu.

Dodavatele plynu si můžeme vybrat od roku 2005

Český zákazník má svobodné právo vybrat si a měnit dodavatele plynu dle vlastního uvážení již od začátku roku 2005. Stačí, když si provede porovnání všech společností dodávající plynu do jeho bydliště, a může si zvolit nejvýhodnější nabídku. 

Změna dodavatele plynu je zdarma, a nejedná se o žádný komplikovaný úkon. Všechny zásadní administrativní činnosti spojené se změnou dodavatele energií totiž zajistí nový dodavatel plynu na základě podepsané smlouvy o dodávkách plynu a udělené plné moci. 

porovnání povinného ručení

Cena plynu a její složení

Vliv na cenu plynu má přitom celá řada faktorů (např. region, cena plynu na burze, spotřeba plynu, fixace ceny plynu, regulovaná složka atd.). Aktuálně se průměrná cena za kubík plynu pohybuje někde mezi 6,28 až 18,66 Kč/m3. 

cena za kubik plynu

Co je to “kubík”?

Kubík je hovorový výraz pro jednotku plynu m3 (metr krychlový), což je objemová jednotka. Z pohledu energetické náročnosti se však používá jednotka kWh (kilowatthodina), která se vypočítá pomocí následujícího vzorce.

Objemový koeficient x spalné teplo x odebrané kubíky = ? kWh

(průměrně 1 m3 = 10 kWh)

S hodnotami udádvanými v kWh (nebo MWh) se pracuje kvůli přesnosti výpočtu dodaného plynu. Plynoměr sice spotřebu plynu ukazuje v kubíkách, ale jelikož je zemní plyn přírodní surovina, jeho kvalita nemusí být vždy stejná. Plyn tudíž není fakturován podle kvantity, ale podle kvality.

Co tvoří cenu za 1 kubík plynu?

Cenu zemního plynu tvoří dvě složky - regulovaná a neregulovaná složka. Regulovaná složka přitom tvoří cca 25 procent z celkové ceny plynu. Regulovanou složku stanovuje stát, neregulovanou určují jednotliví dodavatelé plynu působící v Česku na základě vývoje trhu s plynem.

  • Výši regulované složky ovlivňuje stát, respektivě státem pověřený Energetický regulační úřad (ERÚ). Regulovaná složka zahrnuje distribuci, činnost OTE a platbu za přenos.

  • Výši neregulované složky určují dodavatelé plynu a obsahuje cenu plynu jako komodity a marži pro dodavatele jako obchodníka.

Jak zjistit cenu za kubík plynu

Cena za kubík plynu je to důležitá hodnota, na základě které si může odběratel snadno ověřit, jak je na tom stávající dodavatel plynu s cenami v porovnání s konkurencí. Cenu za kubík plynu si lze orientačně spočítat z ročního vyúčtování tak, že celkovou částku za spotřebu plynu vydělíte počtem spotřebovaných kubíků. Obě hodnoty musí být uvedené na faktuře ročního vyúčtování.

Pokud bychom však chtěli spočítat cenu plynu přesně, měly bychom do výpočtu zahrnout ještě objemový koeficient (vliv tlaku a teploty na spotřebu plynu) a spalnou teploty (chemické složení plynu). V takovém případě je vzorce pro výpočet ceny za kubík plynu následující: Počet kubíků x objemový koeficient x spalné teplo = cena plynu za m3.

Pozor na výši měsíčního paušálu

Pokud jste se rozhodli pro změnu dodavatele, nezapomeňte v porovnání zohlednit také další podmínky. Cena za kubík plynu totiž nemusí být to jediné, co dodavateli plynu zaplatíte. Dodavatelé plynu si účtují různě vysoký měsíční paušál za poskytnuté služby a servis a často nízkou cenu za kubík plynu vyvažuje vysoký měsíční paušál, který celkové náklady na plyn rapidně zvýší.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 4

Články související s těmito výrazy:

Energie, Elektřina a plyn