Cestovní pojištění – srovnání cen

jak číst data z plynoměru

Náklady za každou domácnost zahrnují dvě velké položky. Jedná se o nájem nebo splátku hypotéky a výdaje za energie. Výši nájmu či hypoteční splátky příliš ovlivnit nelze, spotřeba energie však určité možnosti nabízí. Stačí si umět přečíst data z plynoměru a vyznat se v ročním vyúčtování. 

Orientace v ročním vyúčtování za plyn vám řekne, kolik za vámi spotřebovaný plyn zaplatíte celkem. Porovnáte-li si své ceny s nabídkami od konkurenčních dodavatelů plynu, můžete narazit na levnější nabídku a dodavatele co nejdříve změnit. Umět si přečíst data z plynoměru zase umožňuje průběžnou kontrolu spotřeby plynu či bezproblémový samoodečet.

porovnání cen plynu

Co je plynoměr a k čemu slouží

Plynoměr je speciální měřící přístroj sloužící k měření množství odebraného zemního plynu maloodběratelem či velkodoběratelem. Plynoměr přiděluje a instaluje distributor plynu přímo na konkrétním odběrném místě. Na základě získaných údajů pak dodavatel každoročně vyhotovuje závěrečné vyúčtování. 

Jaké údaje ukazuje plynoměr

Plynoměr je daleko jednodušší přístroj než elektroměr, protože pro odběratele jsou zásadní pouze dva údaje - číslo plynoměru a stav plynoměru.

  • Číslo plynoměru - jedná se o unikátní výrobní číslo měřícího přístroje, které tvoří 9 až 12 čísel. Číslo plynoměru se nachází hned vedle označení No. nebo Nr. (z angl. výrazu Number). Je to také jeden z povinných údajů na ročním vyúčtování spotřeby plynu.

  • Stav plynoměru - na mechanickém číselníku plynoměru se zobrazuje pouze jeden číselný údaj, který znázorňuje množství spotřebovaného plynu. 

Jak probíhá každoroční odečet plynu

Odečet plynoměru zpravidla zajišťuje sám dodavatel zemního plynu. V některých případech, kdy pověřenému pracovníkovi dodavatele plynu nelze k plynoměru umožnit přístup, musí odběratel provést tzv. samoodečet a požadované údaje zjistit sám.

Jak se provádí samoodečet plynoměru

K provedení samoodečtu je tedy nutné znát číslo plynoměru a stav plynoměru. Respektivě číslo plynoměru je důležité, pokud bydlíte v bytovém domě, kde se nachází více bytových jednotek a tudíž i více plynoměrů. Na základě čísla plynoměru uvedeného v posledním ročním vyúčtování najdete, který náleží vám, a všimnete si hodnoty uvedené na mechanickém číselníku.

Tuto hodnotu zaznamenáte a předáte svému dodavateli. Ideální je hodnotu zaznamenat i pomocí fotoaparátu, kdy fotografie zároveň zaujímá i důkazní materiál v případě možných problémů s vyúčtováním za plynu. Při samoodečtu se uvádí pouze celé číslo před desetinnou čárkou. Údaj za desetinnou čárkou se neuvádí, protože není pro potřeby vyúčtování podstatné.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 3

Články související s těmito výrazy:

Energie, Elektřina a plyn