Blog
Energie
žena-čte-data-z-plynoměru

Jak číst data z plynoměru?

19. února 2022|Petr Woff|

Zemní plyn spalujete proto, abyste získali tepelnou energii, a tomu odpovídá následné vyúčtování. Dodavatel započítává spotřebované kubíky, ale taky spalné teplo a takzvaný objemový koeficient. Ukážeme vám, jak číst data z plynoměru.

Průměrná cena zemního plynu průběžně klesá a stoupá podle toho, jestli jsou plné, nebo poloprázdné, jeho podzemní zásobníky. Jde o obrovské objemy, ale základní jednotkou zůstává starý dobrý kubík (krychlový metr, m3).

Kupříkladu baltské podmořské plynovody (Nord Stream 1 a 2) jsou naprojektované tak, aby každoročně přepravily dohromady 110 miliard m3 ruského plynu. Palivo jde přes Německo do dalších států, také do České republiky. Tady spálíme přes 8 miliard m3/rok, přičemž domácnosti vyčerpají většinu svého přídělu od listopadu do února. Více zjistíte v článku Plynové topení: Komu se vyplatí?.

Chci výhodnější plyn

Distributor permanentně monitoruje vaši spotřebu

Celková individuální cena záleží na každém odebraném kubíku, a proto máte svoje odběrné místo osazené měřícím přístrojem. Plynoměr patří distribuční společnosti, která která provozuje místní plynovody. Na většině tuzemského území jde o GasNet s.r.o., v Praze působí Pražská plynárenská Distribuce a.s. a v jižních Čechách operuje EG.D a.s. (respektive její mateřská skupina E.ON).

Kde najdu výrobní číslo a stav svého plynoměru

Měřidlo bývá umístěno v plynoměrové skříni, například před rodinným domem nebo na společné chodbě v paneláku. Na plynoměru najdete jeho unikátní výrobní číslo a také aktuální naměřený stav.

  • Výrobní číslo má 9 až 12 znaků, které následují po zkratce N.No. či Nr., podle anglického slovíčka Number. 

  • Aktuální stav vyjadřuje celkovou dosavadní naměřenou spotřebu zemního plynu, v objemových jednotkách (m3). 

 

Výrobní číslo přiděleného plynoměru naleznete i na svojí poslední faktuře. Pokud bydlíte v bytovém domě, dejte pozor, abyste nezaměnili „svůj” a sousedův měřící přístroj!


Plynová-skříň-v-zahradě


Na fotografii vidíme, jak může vypadat plynoměrová skříň, zde před rodinným domem.


plynová-skříň-vnitřek


Nahlédněme dovnitř.


plynoměr-detail


Tento plynoměr má číslo 1118187 a zatím napočítal 16 519,852 m3. Hodnoty za desetinnou čárkou se ve vyúčtování neuvádějí.

Vzorová kalkulace, aneb jak odečíst plynoměr

Na faktuře najdete také stav, který byl naposledy zaznamenán technikem distribuční společnosti.


Příklad: Technik přišel 1. 1. 2021, kdy plynoměr ukazoval souhrnnou dosavadní spotřebu 14 000 m3. Následně dorazil 1. 1. 2022 a aktuální stav byl 15 500 m3. Proto přijde roční vyúčtování za 1 500 m3 (15 500 m3 - 14 000 m3).

Samoodečet a mimořádné vyúčtování

Uvedli jsme teoretický příklad, praxe je však složitější. Odpovědní technici objíždějí statisíce odběrných míst, takže nestíhají a každoročně některé adresy vynechají. Distribuční společnosti neznámou spotřebu odhadují, což není ideální. Někdy podcení, jindy přecení skutečný stav. 

Jestli chcete přesnou fakturu, potom 31. prosince požádejte svého distributora či preferovaného dodavatele o bezplatné mimořádné vyúčtování. Uveďte svoje jméno, adresu, nahlaste číslo a současný stav „svého” plynoměru, připojte aktuální fotografii měřícího přístroje. Tomuto postupu čeští zákonodárci říkají samoodečet.

Výsledná cena se počítá přes spalné teplo

Kubíky neviditelného paliva protékají trubkami, aby shořely na sporácích, v troubách, kamnech a kotlích. Plynoměr mezitím ukazuje objemovou spotřebu, avšak neměří proměnlivou hustotu ani energii zemního plynu. Neukáže vám, jestli dostáváte pouze hutný metan, etan, propan a butan, nebo i řídký dusík a oxid uhličitý. Chemické a fyzikální vlastnosti závisejí na zdrojovém ložisku (na látkovém složení) a na lokálních podmínkách (na nadmořské výšce a teplotě).

Všechny relevantní informace naleznete teprve na faktuře: objemovou spotřebu, takzvaný objemový koeficient a spalné teplo. Jakmile tato data vynásobíte, měla by vyjít vyúčtovaná energie zemního plynu.

Příklad: Spotřebováno bylo 1 500 m3, lokální objemový koeficient činí 1,01 a spalné teplo vychází na 10,68 kWh/m3. Dostáváme 16 180 kilowatthodin (1 500 m3 x 1,01 x 10,68 kWh/m3 =  16 180,2 kWh). Cena energetické jednotky záleží na vybraném dodavateli a ceníku.

© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).