Cestovní pojištění – srovnání cen

Pojištění na hory - snowboard

U povinného ručení je to snadné. Stačí se podívat na zadní stranu zelené karty a ihned se dočtete, ve kterých zemích je v Česku sjednané zákonné pojištění vozidel platné. Jak ale zjistit, ve kterých zemích platí havarijní pojištění, u kterého něco podobného jako zelená karta neexistuje?

Kde všude platí povinné ručení?

Povinné ručení je nařízeno zákonem, a tudíž musí splňovat podmínky, které příslušný zákon nařizuje (např. základní rozsah pojištění, minimální výše pojistných limitů). O územní platnosti pak rozhoduje dohoda mezi státy nebo politické situaci panující v některých zemích. Jistotu mají čeští řidiči u zemí patřících do Evropského hospodářského prostoru (EHP), ať už jsou součástí EU či nikoliv. 

Některé země (např. Švýcarsko) sice do EHP nepatří, ale povinné ručení sjednané v některé z členských zemí EU zde bez problémů platí (tedy i české POV). Problém nejčastěji představují země mimo EU se složitou politickou situací vyžadující pojištění sjednané na hranicích s daným státem. Existují dokonce i státy, které vás do země s vlastním vozidlem ani nepustí.

Ve kterých zemích platí havarijní pojištění

U dobrovolného havarijního pojištění je situace trochu odlišná a záleží na jednotlivých pojišťovnách, jaké nabízí smluvní podmínky včetně seznamu zemí (tzv. územní platnost pojištění). Většina pojišťoven nabízí více variant územní platnosti a záleží na řidiči, jakou konkrétní variantu územní platnosti si vybere. 

  • Základní variantu územní platnosti představuje území České republiky. Takové havarijní pojištění platí pouze na území ČR. V zahraničí neplatí a na cesty je doporučeno (nejedná se však o povinnost jako u POV) sjednat si havarijní pojištění vozidla do zahraničí.

  • Rozšířenou variantou je území Evropy. Tuto “zlatoou střední cestu” si vybírá většina řidičů, protože takové havarijní pojištění se vztahuje na podstatnou většinu zemí v Evropě až na pár výjimek. Seznam všech zemí, kde havarijní pojištění platí, najdete ve smluvních podmínkách své smlouvy.

  • Pro ty, kteří se svým vozidlem cestují i mimo Evropu, je určeno cestovní pojištění s územní platností Celý svět. I zde ale existují výjimky, a proto je dobré před každou cestou nahlédnout do smluvních podmínek a ujistit se, že vaše havarijní pojištění opravdu platí ve všech zemích, kam míříte, nebo kterými projíždíte. Pokud ne, je doporučeno si zjistit, jak možnosti pojištění v takové zemí existují, jestli vůbec.

Havarijní pojištění do zahraničí jako součást cestovního pojištění

Řidiči, kteří nemají sjednané standardní celoroční havarijní pojištění, mohou využít nabídky na krátkodobé pojištění. Některé pojišťovny nabízí připojištění havarijních rizik (autonehoda, krádež, živel apod.) k povinnému ručení nebo v rámci cestovního pojištění a kromě pojištění těchto rizik obsahuje i asistenční služby (oprava vozidla na místě, odtah, náhradní ubytování apod.) či pojištění odpovědnosti. 

Podobně si lze sjednat i pojištění půjčeného vozidla, pokud se nechcete spoléhat na sliby a služby autopůjčovny v cizině. Toto pojištění za vás primárně zaplatí spoluúčast, kterou by po vás mohla v případě pojistné události požadovat pojišťovna autopůjčovny. Také v tomto případě sledujte informace o územní platnosti a vyberte si pouze takové havarijní pojištění, které bude platné i na cestách v zahraničí.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2