Cestovní pojištění – srovnání cen

Dotace na elektromobil

Podnikatelé dostávají minimálně 250 000 Kč. Peníze jsou rozdělovány také mezi majitele bytových domů nebo samosprávy. Existuje řada programů a výzev, ale principiálně máte dvě možnosti, jak získat dotaci na elektromobil v České republice.

Jaderné, solární nebo větrné elektrárny vyrobí energii, která bude pohánět naše automobily. Přitom snížíme svoji závislost na ropě, radikálně omezíme svoji produkci oxidu uhličitého a budeme odměněni čistým vzduchem… Takhle vypadá budoucnost, načrtnutá v oficiálních státních dokumentech.

Elektromobily však ještě dlouho budou spíše výjimkami, než masovým trendem. Na tuzemském automobilovém trhu v současnosti zaujímají 0,5% podíl. V roce 2025 mají podle Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) představovat 4,1% menšinu, pokud započítáme pouze nově zaregistrované vozy.

porovnání povinného ručení

Podpora pro firmy či bytové domy

Česká ministerstva průběžně dotují elektromobilitu – buďto přímo, nebo přes podřízené orgány. Například Agentura pro podnikání a inovace, která spadá pod MPO, nyní rozděluje 150 milionů Kč. Dotace pokrývají 20 až 40 % „způsobilých výdajů” na nové elektromobily nebo neveřejné nabíjecí stanice, vždycky podle konkrétní investice. Na jeden projekt lze získat minimálně 250 000 Kč, příjemce tedy musí doplatit aspoň 375 000 až 1 000 000 Kč. Žádosti však byly přijímány pouze do loňského roku, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který právě skončil.

Zaklepejme tedy na jiné dveře. Státní fond životního prostředí (SFŽP), spravovaný Ministerstvem životního prostředí (MŽP), stále přijímá žádosti od majitelů bytových domů. V rámci programu Nová zelená úsporám (NZP) úspěšným zájemcům dotuje:

  • fotovoltaické systémy (15 500 Kč na kWp, tedy na kilowattpeak, na jednotku výkonu)
  • dobíjecí stanici bez fotovoltaického systému (45 000 Kč)
  • dobíjecí stanici s fotovoltaickým systémem (55 000 Kč)
 

Na SFŽP dlouhodobě probíhá také Národní program Životní prostředí (NPŽP). Dotaci na elektromobil zde dostávají obce, kraje a jejich příspěvkové organizace, ale také veřejné vysoké školy nebo výzkumné instituce. Financovány jsou elektromobily a dobíjecí stanice. „V posledních letech dosahují dotace 100 milionů korun ročně a podpora bude pokračovat i v budoucnu (konkrétní harmonogram se připravuje),” řekla nám Dominika Pospíšilová z MŽP.

Jak získat dotaci na elektromobil

Vidíme, že existují různé podpůrné programy, spravované rozličnými státními institucemi. Členité jsou taky dokumenty a procesy, kterými musí projít (úspěšný) žadatel. Výsledná finanční podpora přitom nebývá 100%, příjemce obvykle musí sám pokrýt přes 50 % celkových nákladů. Máte tedy dvě možnosti, jak získat dotaci na elektromobil v roce 2021. 

  1. Budete naprosto samostatní. V tom případě sledujte weby jednotlivých programů:

 

Hledejte vhodné výzvy a žádejte o podporu. Následně doufejte, že dostanete zpátky aspoň část nákladů, které investujete do elektromobilu či dobíjecí stanice. Buďto uspějete, nebo ne, každopádně však ztratíte nějaký čas, duševní energii a možná taky nervy.

  1. Využijte prostředníka. Formality necháte na profesionálovi, který vám vyhledá, představí a zařídí nejvhodnější dotaci. Neplaťte mu žádnou „hodinovou sazbu”. Svoji odměnu zaslouží, teprve pokud bude úspěšný – potom může dostat minoritní podíl na získané dotaci. Tento servis svým odběratelům zajišťují například někteří dodavatelé elektrické energie a zemního plynu.

V roce 2021 přijdou ještě další výzvy

Evropská unie má plán, jak rychleji překonat ekonomickou krizi. Součástí bude takzvaná Facilita na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF). Česká republika chce odsud čerpat dotace (nejenom) na elektromobily. „Výzvy by se mohly vyhlašovat koncem roku 2021, případně začátkem roku 2022,” napsal nám David Hluštík, tiskový mluvčí MPO.

Jakmile bude vyčerpána zmíněná „facilita”, elektromobily budou dotovány prostřednictvím takzvaného Modernizačního fondu. Zde půjde o programy Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru a Modernizace veřejné dopravy. Start očekávejme „od roku 2023, příp. 2024,” odhaduje Ondřej Charvát z MŽP.

Některé staré penězovody sice formálně zanikly, prakticky však pokračují pod novými názvy. Na OP PIK má v letech 2021 až 2027 navazovat Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), kde budou nabízeny také dotace na elektromobil. „Pokud bude OP TAK schválen ve stávajícím rozsahu, první výzvy lze očekávat v roce 2022,” upřesnil David Hluštík (MPO).

Pokračujme na další vládní adresu. „Ministerstvem dopravy budou opětovně poskytovány dotace na dobíjecí stanice,” napsal nám František Jemelka, tiskový mluvčí citovaného resortu (MD). Zmínil také přibližný termín: „až od roku 2022”.

Dotace na elektromobil v ČR a EU

V České republice jsou podporovány spíše firmy, než domácnosti. Dotace na elektromobil přitom často přicházejí ze společného rozpočtu Evropské unie. Porovnejme tedy ještě ČR a ostatní členské státy EU. 

Na elektromobilech šetří především Litva, Lotyšsko a Bulharsko, kde jsou tyto vozy podobně vzácné jako v České republice (zhruba 0,5% podíl na trhu), a navíc tam neběží žádné dotační programy. Subvence nenabízí ani Belgie a Dánsko, kde však elektrické automobily mají 3,2%, respektive 4,2% zastoupení na všech nových autech.

Většina členských států dotuje firmy i domácnosti. V celé Unii představují elektromobily 3,5% podíl na trhu. Například Portugalsko, které dosahuje podobného ekonomického výkonu jako Česká republika, dává žadateli až 3 000 eur (asi 80 000 Kč), elektrické vozy tam zaujímají 5,7 %.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 12