Blog
Cestování
mereni-radiace

Jak vybrat dozimetr?

Dozimetr je zařízení sloužící k měření radiace. Využívají ho především odborníci, ale pořídit si ho může i laik. Jak měřič radiace vybrat?

Vyrážíte do Černobylu? Pořiďte si dozimetr

Dozimetr je přístroj k měření radiace. Jedná se o ionizující záření. Tento typ elektromagnetického záření má ve vyšší koncentraci negativní vliv na lidský organismus. Proto je potřeba hladinu radiace sledovat v místech, kde by mohlo dojít ke zvýšenému výskytu. Dozimetry používají většinou lékaři nebo vojáci, samozřejmě jsou součástí vybavení jaderných elektráren a dalších míst, kde hrozí únik nebezpečného záření.

Měřič radiace si ale můžete pořídit i pro své vlastní potřeby. Populární je především u turistů, kteří cestují do Černobylu, kde došlo k jaderné havárii. Není to samozřejmě nutnost, protože k blízkosti vybuchlé jaderné elektrárny se dostanete pouze s průvodcem, který je dozimetrem vybavený. Lokálně můžete naměřit vysoké hodnoty radiace i v České republice.

Jak na měření radiace?

Dozimetry většinou měří záření v milisievertech za hodinu. Sievert (Sv) je veličina, která udává ekvivalentní dávku ionizující záření a popisuje jeho biologické účinky. Vyjadřuje se tak podíl množství absorbované energie v určité hmotnosti a v závislosti na daném druhu ionizujícího záření, které se přepočítává pomocí tzv. radiačního váhového faktoru. Záleží také na časovém úseku, po jak dlouhou dobu tkáň nebezpečné záření absorbuje.

Lepší představu o tom, jak vysoká dávka radiace je nebezpečná, získáte spíše z konkrétních příkladů. Například při rentgenu ruky absorbujete asi 1 mikrosievert (mikroSv), ale při CT vyšetření hrudníku je to již 7000 mikroSv. Uvádí se, že roční dávka radiace, která prokazatelně zvyšuje riziko rakoviny, je 100 milisievertů (mSv) ročně. Běžně je člověk v České republice vystaven asi 3,5 mSv ročně. Jednorázově může způsobit smrtelnou otravu radiací dávka přibližně 10 000 mSv. Hned po jaderné havárii v Černobylu by lidské tělo pohltilo v místě reaktoru dávku radiace asi 50 Sv za pouhých 10 minut.

Porovnat ceny elektřiny

Jak vybrat dozimetr? Postačí vám model pro domácí použití

Dozimetry pro profesionální použití musí splňovat přísná kritéria, která jsou upravena zákonem. Dokáží odhalit únik radiace s vysokou přesností a větší množství záření rozpoznají i na dálku. Pro domácí použití se hodí dozimetry malé velikosti, které schováte do kapsy kalhot. Zajímavou vychytávkou jsou hodinky s dozimetrem, které zobrazují úroveň radiace ve vašem okolí.

Měřiče radiace pro laické použití fungují obvykle na principu Geigerova-Müllerova trubicového čítače. Jejich přesnost není dostatečná pro profesionální využití, ale pro výlet do oblastí se zvýšenou radiací vám určitě postačí. Pro měření radiace můžete využít také univerzální přístroje, které zvládnou rozpoznat více druhů ionizujícího záření – tzv. radiometry. Dozimetr je podkategorií radiometru zobrazující radiaci v Sievertech, tedy v jednotkách zohledňujících účinky záření na lidskou tkáň.

V čem se dozimetry liší?

Ať už se rozhodnete pro koupi dozimetru nebo univerzálnějšího radiometru, měli byste si pohlídat několik parametrů. Modely se liší nejen velikostí a váhou, ale také způsobem napájení. Některé přístroje zobrazují pouze aktuální naměřené hodnoty, zatímco jiné poskytují archivaci dat a možnost zobrazit si vybraná období. Dražší modely nabízí propojení s mobilní aplikací nebo počítačem, abyste mohli sledovat data v čase.

Dozimetry nejen zobrazují úroveň radiace, ale také upozorňují signálem na její zvýšené hodnoty. Signál může být zvukový, světelný nebo pomocí vibrace. Při koupi radiometru se rozhodujte rovněž podle druhů záření, která přístroj odhalí a v jakých jednotkách je zobrazuje.

Kde se v ČR vyřádíte s dozimetrem?

  • Abyste dozimetrem naměřili slušné hodnoty radiace, nemusíte jezdit až do Černobylu. Jaderná havárie se projevila i v České republice a její pozůstatky zůstávají v půdě dodnes. Nejzasaženější oblastí byly Novohradské hory, Králický Sněžník, Orlické hory a Jeseníky. Zajímavou inspirací pro hledání oblastí se zvýšenou radiací jsou stránky organizace Safescan. Ta provozuje mapu, kde dobrovolníci zaznamenávají úroveň záření.

Vendula Flassig Vrablová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).