Blog
Pojištění vozu
Jak uložit registrační značky do depozitu

Jak uložit registrační značky do depozitu

15. listopadu 2015|Jana Březinová|

Nemáte zájem momentálně provozovat vozidlo, ale zároveň ho nechcete likvidovat? Do podobné situace se můžete dostat, když se chystáte na opravu auta nebo když ho využíváte pouze sezónně. V takových případech by bylo zbytečné platit povinné ručení, a proto se vyplatí využít zajímavou možnost uložení registrační značky do depozitu.

Porovnat povinné ručení

Stačí sundat registrační značky a navštívit daný inspektorát. Od roku 2015 už ani nemusíte na svůj úřad podle místa trvalého bydliště, ale můžete značky uložit do depozitu na jakémkoliv úřadu s rozšířenou působností.

Uložení značek do depozitu –⁠ musíte uvést proč

Zákony v naší zemi se postupně mění a ty, které se týkají provozu vozidel na našich silnicích, nejsou výjimkou. Jelikož právě úschova značek do depozitu byla v minulosti spojena s celou řadou podvodů a problémů, došlo k této oblasti k řadě změn.

Uložení dopravních značek do depozitu je možné na maximálně 12 měsíců. Po uplynutí této doby si můžete zažádat o prodloužení, ale musíte doložit, kde se vozidlo nachází a za jakým účelem jste ho z registru vyřadili. Pokud tedy auto nepoužíváte, ale nechcete úřadu sdělovat proč, musíte se smířit s omezenou dobou, na kterou je vyřazení možné. Ostatně se jedná o dočasné, nikoliv trvalé vyřazení.

Jak uložit registrační značky do depozitu –⁠ co je potřeba

K vyřazení vozidla z registru budete potřebovat následující dokumenty:

  • vyplněnou žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel,

  • velký technický průkaz,

  • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz),

  • obě tabulky s registrační značkou vozidla,

  • čestné prohlášení, že dočasně vyřazené vozidlo nestojí na veřejné komunikaci a není nebezpečným odpadem,

  • doklad totožnosti.

S těmito doklady se dostavíte na jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností a zaplatíte správní poplatek 200 Kč. Na úřadě si ponechají malý technický průkaz a registrační značky. Do velkého technického průkazu vám označí, že je auto dočasně vyřazeno z evidence.

Další cesta pak může vést na pojišťovnu, kde můžete zrušit povinné ručení.

Jaké jiné možnosti než uložení značek do depozitu existují?

Pokud nechcete z jakéhokoliv důvodu žádat o dočasné vyřazení auta z registru, máte dvě možnosti. Tou první je, že automobil necháte stále přihlášený, ale jezdit s ním nebudete. V takovém případě sice není třeba navštěvovat stanici STK, ale je třeba na daný automobil platit povinné ručení. A to po dobu, kdy bude přihlášen. Druhá možnost znamená nechat ho ekologicky zlikvidovat –⁠ tu využijete, když v budoucnu auto již vůbec nebudete používat. O likvidaci vám bude vystavený protokol, který donesete na inspektorát, a váš automobil bude z evidence trvale vyřazen.

Jak ukončit vyřazení vozidla?

Pokud chcete zpět SPZ z depozitu registračních značek, musíte opět vyplnit žádost, kde zaškrtnete, že si přejete ukončení vyřazení vozidla z provozu. K žádosti musíte předložit zelenou kartu, která slouží jako důkaz o zaplaceném povinném ručení. Navíc musíte ukázat také platné osvědčení o technické prohlídce. Na platnost technické si dejte pozor, než se rozhodnete pro uložení registračních značek do depozitu, jinak byste museli nechat auto dopravit na STK odtahovou službou.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).