Cestovní pojištění – srovnání cen

exoticka-dovolena

Elektroměr je speciální měřící přístroj, s jehož pomocí se měří množství spotřebované elektřiny. Používají se od začátku 20. století, kdy se elektřina stala běžnou součástí domácností. První elektroměry svým vzhledem připomínaly hodiny a první elektroměr vynalezl T. A. Edison.

K měření elektřiny slouží elektroměry, které odběratel obdrží od svého dodavatele elektřiny. Ten rovněž zajišťuje instalaci - zapojení elektroměru. Elektroměr slouží k měření celkové spotřeby elektřiny. Získané hodnoty za určité období zpracovává dodavatel nebo jím pověřená osoba, která na jejich základě vyhotoví vyúčtování. Každý elektroměr má vlastní jedinečné číslo elektroměru.

porovnání povinného ručení

První elektroměry se začaly používat už na začátku 20. století a od té doby se jejich podoba, konstrukce i princip značně změnily.

Elektroměr v dějinách

Z počátku užívání elektroměru pochází také označení elektrické hodiny. Dnes už to není správné, ale první elektroměry měly ručičky a číselník a vypadaly jako hodiny. Navíc se v domácnostech umisťovaly na viditelné místo podobně jako velké hodiny. Menší vliv měl i rovněž název měřící jednotky kWh (kilowatthodiny).

Vynálezcem prvního elektroměru nebyl nikdo jiný než slavný vědec Thomas Alva Edison. Jeho elektroměr byl galvanického typu a fungoval na principu průchodu elektřiny mezi dvěma deskami. Manipulace a odčítání bylo poněkud složité, a tak byl Edisonův elektroměr brzy nahrazen jednodušším a přesnějšími elektrolytickými elektroměry na stejnosměrný proud.

Indukční elektroměry na střídavý proud se používaly pro měření spotřeby elektřiny ve střídavých a třífázových sítích a v lehce odlišné podobě se používají stále. Postupně jsou nahrazovány moderními elektronickými elektroměry.

Mezi zajímavé typy patřily mincovní elektroměry, které se v některých zemích používají stále v podobě předplacených elektroměrů. Tento elektroměr fungoval tak, že se do otvoru vhodily mince, a elektroměr umožnil odběr elektřiny až do vyčerpání vhozené sumy. Jednoduše tento elektroměr fungoval jako veřejná telefonní budka.

Elektroměr v současnosti

Rozvoj elektroniky na konci 20. století přinesl změny i v oblasti měřících přístrojů elektřiny. Původní mechanické indukční elektroměry, které už nebylo možno dál vyvíjet, jsou tak od začátku nového 21. tisíciletí nahrazovány moderními elektronickými statickými elektroměry. Statickými proto, že už neobsahují žádné pohyblivé součástky.

Elektronické elektroměry se nejprve začaly používat tam, kde byla vyžadována velká přesnost měření u velkoodběratelů (vysoké a velmi vysoké napětí). S klesajícími cenami se pak statických elektroměrů dočkali i maloodběratelé (nízké napětí)

Nejmodernější elektroměr představuje elektronický impulsní elektroměr vycházející z počtu impulzů na 1 kWh. Impulsní elektroměry mají vedle měření spotřeby elektřiny celou řadu dalších funkcích (např. měření maximální spotřeby, vícesazbové měření, komunikaci s počítačem atd.). K dalším výhodám patří nízká spotřeba energie, větší přesnost měření, automatický odečet, softwarové nastavení parametrů, dálkový odečet, LCD displej, atd.).

Moderní elektroměr a dva druhy měření

V současné době se používají dva druhy měření elektřiny - fakturační a podružné. Toto dělení se využívá u objektů, kde je více odběratelů připojenou pouze na jeden elektroměr (např. společné garáže, vícegenerační rodinné domy, zahrádkářské kolonie apod.).

Aby nedocházelo ke sporům o to, kdo spotřeboval více elektřiny, je pro všechny společné uživatele jednodušší instalace podružných elektroměrů, které slouží pro informační měření spotřebované elektřiny. Na rozdíl od fakturačních elektroměrů nemají certifikát o provedené zkoušce kusového měření přesnosti, a jsou tudíž levnější.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 3

Články související s těmito výrazy:

Energie, Elektřina a plyn