Cestovní pojištění – srovnání cen

exekuce

V minulém článku jsme vás informovali o tom, co vám exekutor smí zabavit a co vám naopak musí nechat v případě, že je exekuce prováděna na váš plat či z vašeho účtu. Nyní si přiblížíme další situace.

Neplatíte alimenty? Zabaví vám řidičák

Tuto možnost může exekutor využívat od roku 2013. Pokud řádně a včas neplatíte výživné na své děti, může vám soud pozastavit řidičský průkaz. Řeč je o nezletilých či zletilých dětech do 26 let věku, které se soustavně připravují na budoucí povolání, tedy studují.

Při pozastavení řidičského oprávnění vám exekutor může pozastavit i pouze určité skupiny oprávnění. Až dlužné alimenty doplatíte, exekutor příkaz k pozastavení řidičského oprávnění zase zruší.

Zabavit vám mohou i spoření 

Zabavit vám exekutor může i nejrůznější druhy připojištění, dále také doplňkové penzijní spoření a jiné finanční produkty. Jednoduše dojde ke zrušení zmíněného produktu a peníze se vyplatí exekutorovi, který z nich uhradí vaše dluhy.

Pořadí určuje zákon

Exekuční řád také stanovuje, v jakém pořadí se smí jaký druh exekuce uplatnit. Nejprve se zkouší, zda máte peníze na svém účtu. Pokud nemáte, přikročí se k účtu vašeho manžela či manželky.

Jestliže nemáte peníze na účtu ani jeden, dochází na variantu srážek ze mzdy či z jiných příjmů. Případně je možné, aby exekutor převzal správu vašich nemovitých věcí nebo vám pozastavil řidičský průkaz, týká-li se dluh výživného.

jak se vyhnout exekuci

Pokud ani tady neuspěje, začne se zajímat o vaše nemovitosti za účelem jejich prodeje. Prodat může ty nemovitosti, které nevyužíváte k bydlení vy ani vaše rodina. Jestliže nemovitosti nemáte, zabaví vám penzijní připojištění.

Na posledním místě je prodej nemovitosti, kterou využíváte k bydlení, ať už vy sami nebo vaše rodina. Exekuce může proběhnout i kombinací.
Například na účtu máte jen něco málo, a zároveň není možné vám provádět srážky ze mzdy. Tak vám exekutor zabaví, co máte na účtu, a následně například prodá jednu z nemovitostí, kterou nevyužíváte.

Adresa trvalého pobytu není stěžejní

To, že se nezdržujete na adrese trvalého bydliště není pro exekutora relevantní. Při exekuci samozřejmě nejdříve navštíví adresu vašeho trvalého bydliště, ale pokud se na této adrese nezdržujete a nemáte na ní žádné věci, nebo máte dokonce trvalý pobyt hlášený na městském úřadě, neznamená to, že jste exekuci unikli.

V takovém případě se totiž exekutor začne pídit potom, kde se skutečně zdržujete. A exekuci půjde provést tam. I když tam nemáte hlášený trvalý pobyt. 

Zabavení věcí někoho jiného?

Právě výše uvedený případ vede často ke sporům a debatám o tom, že exekutor může zabavit i věci, které se sice v bytě, kde se dlužník zdržuje, nachází, ale nejsou jeho. Jinými slovy, z pronajatého bytu odnese i vybavení, které patří majiteli, a nikoli dlužníkovi - nájemníkovi. Takto to ale není.

Exekutor smí věci zabavovat v bytě, na který lze hledět jako na byt dlužníkův (i v nájmu). Pokud ale byt patří někomu jinému, smí věci zabavit jen se souhlasem tohoto člověka. Pronajímatel tedy musí odsouhlasit, které věci patří dlužníkovi a které jemu.

Pomoci vám v tomto může i předávací protokol. Ten se sepisuje při uzavírání nájemní smlouvy a je v něm uvedeno, jaké vybavení je součástí pronajímaného bytu. Při exekuci pak tento papír poslouží jako důkaz toho, co dlužníkovi nepatří, a tudíž to není možné exekučně zabavit.

Pokud by vám jakožto vlastníkovi bytu přece jen zabavili nějaké věci, ačkoli je exekuce vedena na vašeho nájemníka, máte dvě možnosti. Podat vylučovací žalobu, v níž uvedete seznam věcí, které jsou vaše, nebo se domáhat vyškrtnutí věcí ze soupisu.

Rada na závěr

I když jste například spadli do dluhové pasti a čeká vás exekuce, není na škodu znát svá práva. Exekutor vám smí zabavit pouze určité věci a i ze zabavených peněz vám musí nezbytnou část nechat. Zákon navíc určuje, v jakém pořadí smí exekutor jednotlivé druhy exekuce provádět. Nesmí vám například obstavit majetek bez toho, aby se nejdříve přesvědčil, že můžete uhradit dluh pomocí srážek ze mzdy.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 4