Cestovní pojištění – srovnání cen

Elektřina

Vybrat si nového dodavatele elektřiny, který vám nabízí lepší podmínky, než ten stávající, je na trhu s energiemi běžná věc. Samotná změna dodavatele pak nemusí být tak složitá, jak se na první pohled může zdát. Je ale potřeba pamatovat na několik komplikací, které vás mohou potkat, ať už kvůli nevýhodné původní smlouvě, nebo i kvůli nepozornosti.

Měnit můžete kolikrát chcete

U některých institucí je počet změn omezený. Například zdravotní pojišťovnu můžete změnit jen dvakrát do roka. V případě dodavatele elektřiny to neplatí, změn můžete za rok provést kolik chcete a vystřídat libovolný počet dodavatelů.

I tak je ale dobré si před samotným převodem udělat malý průzkum a dobře si to rozmyslet.

Můžete vůbec přejít jinam?

Vaším prvním krokem bude ověření, že vůbec můžete smlouvu o dodávkách elektřiny u stávajícího dodavatele ihned ukončit. Zpravidla bývají smlouvy dvou typů.

První typ smlouvy je na dobu neurčitou. To znamená, že výpověď z této smlouvy můžete dát kdykoli chcete. Pak vám začne běžet výpovědní lhůta, zpravidla dvouměsíční, a po jejím uplynutí jste volní. Můžete přejít jinam.

Druhý typ smlouvy je na dobu určitou. To znamená, že jste kdysi smlouvu uzavřeli na určité časové období. Například na 3 roky. Existují ale i smlouvy podepsané na 10 let. Přičemž tyto smlouvy obsahují často automatickou prolongaci. Což znamená, že pokud ji nevypovíte, automaticky se sama prodlouží o stejně dlouhou dobu. Tedy znovu na 3 roky, 10 let, či na jak dlouho byla uzavřená.

Vypovědět smlouvu na dobu neurčitou je jednoduché. U smlouvy na dobu určitou to může být oříšek. Ve smlouvě totiž budete mít uvedeny podmínky, kdy a jak ji smíte vypovědět. Můžete se tam tak například dočíst, že takovou smlouvu můžete vypovědět nejdříve 3 měsíce a nejpozději 6 týdnů před jejím ukončením. Na podání výpovědi tak máte jen přesně stanovené 6týdenní okno. Pokud pošlete výpověď dřív, nepřihlíží se k ní. Pokud později, nestihli jste lhůtu a smlouva se prodlouží.

Smlouvu na dobu určitou pochopitelně můžete vypovědět i mimo výpovědní okno. Je to ale spojeno s často vysokými smluvními pokutami, v důsledku nichž se vám samotný přechod k jinému dodavateli už moc nevyplatí.

Pokud nemůžete ve smlouvě na dobu určitou najít, kdy vám končí, obraťte se na svého dodavatele. Ten vám ze zákona musí poskytnout informaci o tom, do kdy je smlouva uzavřená.

porovnání cen elektřiny

Jak vybrat správně dodavatele?

Pokud jste si vyjasnili, jak to máte s přechodem k jinému operátorovi a vše je bez problémů, začnete se rozhlížet na trhu s elektřinou po vhodném dodavateli. Nesledujte však jen ukazatel ceny. Nejlevnější dodavatele elektřiny nemusí být ten nejlepší. Cena bývá mnohdy lákavá, ale skryté nástrahy vám mohou následně celý přechod prodražit.

Projděte si recenze na internetu a sledujte, jak jsou spokojení klienti daného dodavatele. Jak se společnost staví k řešení jejich potíží. Pokud máte v okolí někoho, kdo daného dodavatele má, zeptejte se na zkušenost i jeho.

Určitým vodítkem pro vás může být i to, jestli vámi vybraný dodavatel je přihlášen k tzv. Etickému kodexu obchodníka. Ten vydal v roce 2017 Energetický regulační úřad a obsahuje zjednodušeně řečeno pravidla slušného chování, která má obchodník k zákazníkovi zaujímat.

Etický kodex obchodníka naleznete na webové stránce Energetického regulačního úřadu. 

Přihlášení k němu není povinné. Je na každém dodavateli, jestli si zvolí, že se ke kodexu zaváže či nikoli.

Seznam dodavatelů elektřiny a plynu, kteří se dobrovolně přihlásili k dodržování kodexu, naleznete rovněž na webové stránce Energetického regulačního úřadu.

Sledujte i obchodní podmínky

Obchodní podmínky zpravidla nikoho nezajímají a nikdo je nečte. A je to škoda. Před změnou dodavatele do nich alespoň nahlédněte. Dozvíte se, jaká je u nového dodavatele výpovědní lhůta, jaký je ceník, jaké si dodavatel účtuje další poplatky, jak můžete dodavatele kontaktovat atd.

 

V následujícím článku se podíváme na to, co ještě je součástí změny dodavatele elektřiny.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 10