Blog
Energie
kontrola-elektromeru

Neoprávněný odběr elektřiny: Jaké vám za něj hrozí pokuty?

26. srpna 2020|Jana Březinová|

Pokuta za neoprávněný odběr elektřiny možná hrozí i vám. Nejedná se totiž pouze o úmysl, ale černého odběru elektřiny se dopouštíte také v situacích, kdy je poškozené vaše měřicí zařízení nebo chybně provedete převod k novému dodavateli. I v případě neúmyslného pochybení vám může dodavatel naúčtovat několikanásobně vyšší částku, než by odpovídala skutečně odebrané elektrické energii.

Kdy se jedná o neoprávněný odběr elektřiny?

Definice neoprávněného odběru elektřiny najdete v energetickém zákoně v § 51 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 458/2000 Sb.

Neoprávněným odběrem elektřiny se rozumí především:

  • odběr bez uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o dodávce elektřiny,

  • odběr při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby za odebranou elektřinu,

  • odběr při nehrazení plateb za odebrané množství elektřiny,

  • odběr bez měřicího zařízení,

  • připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina.

Tyto případy poukazují zejména na úmyslný černý odběr elektřiny. Pokud za elektřinu neplatíte nebo ji odebíráte, přestože nemáte instalovaný elektroměr, jedná se jednoznačně o neoprávněný odběr elektřiny.

Černý odběr elektřiny způsobíte i nevědomky

I když hradíte faktury pravidelně a nemáte v úmyslu se obohatit na úkor svého dodavatele elektřiny, přesto se můžete stát černým odběratelem. Neoprávněným odběrem se totiž rozumí rovněž odběr měřicím zařízením, které zaznamenává odběr chybně nebo vůbec, přičemž chybné měření je ve váš prospěch. Nezáleží na tom, zda jste zařízení poškodili úmyslně nebo o závadě dokonce ani nevíte. Na hodinách nesmí být poškozená plomba, která zabraňuje manipulaci se zařízením, ale problematické je i elektronické poškození elektroměru způsobující nepřesné měření.

Ať už zjistíte jakoukoliv závadu, nemusí to hned znamenat, že jste se dopustili černého odběru elektřiny. Měla by být splněna také podmínka toho, že chybné měření bylo ve váš prospěch – to znamená, že měřicí zařízení ukazovalo nižší hodnoty než ty skutečné. Odpovědnost za měřicí zařízení máte jako odběratel vždy vy a to i v případě, že se nachází na veřejném místě, kde ho může poškodit kdokoliv.

Pozor na přechod k novému dodavateli

Pochybení se můžete dopustit rovněž ve chvíli, kdy přecházíte k novému dodavateli elektřiny. Stává se to, když dáte plnou moc novému dodavateli a ten neprovede potřebné kroky včas. Jestliže ukončíte odběr elektřiny k určitému datu, ale odběr u nového dodavatele na něj ihned nenavazuje, může vzniknout prodleva až několik dnů, kdy se stáváte černým odběratelem. V těchto případech se však dodavatel energií snaží vyřešit situaci domluvou a pokud fakturu dodatečně uhradíte, nehrozí vám zpravidla žádné pokuty ani poplatky navíc.

Porovnat ceny elektřiny

Úmyslný černý odběr je trestný čin

Přestože se černým odběratelem můžete stát poměrně snadno, je dobré vědět, že úmyslný čin je kvalifikován mnohem přísněji. Jestliže se prokáže úmyslné poškození elektroměru nebo jiný způsob neoprávněného odběru, jedná se o přestupek, za který hrozí pokuty v řádech desítek tisíc korun. Maximálně je možné uložit pokutu ve výši 100 tisíc korun.

Ve výjimečných případech může být neoprávněný odběr elektřiny vyhodnocen jako krádež – to je pak trestný čin se sazbou trestu odnětí svobody až na dva roky.

Dle zákona musíte uhradit škodu za černý odběr

V energetickém zákoně je dále stanoveno, že při neoprávněném odběru je odběratel povinen uhradit skutečně vzniklou škodu. Do skutečné škody se započítává nejen množství odebrané energie načerno, ale ještě náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru. Do těchto nákladů se počítají například náklady na vyslání technika ke kontrole měřicího zařízení a podobně.

Velmi nepříjemně může ale překvapit právě situace, kdy není možné množství neoprávněně odebrané energie stanovit. V těchto případech se určuje výše škody dle zvláštních vyhlášek, což může vést k tomu, že dodavatel požaduje uhrazení maximálně technicky možného odběru. Ten představuje až jedenáctinásobek běžného odběru. V některých případech se snaží dodavatelé této možnosti využít místo toho, aby usilovali o zjištění reálné výše vzniklé škody. V tom případě se můžete obrátit na soud. Reálné rozsudky ukazují, že důležité je spravedlivé vyčíslení vzniklé škody, především s ohledem na okolnosti, kdy k odběru elektřiny načerno došlo bez předchozího úmyslu.

Vše pravidelně kontrolujte

V každém případě je nejlepší se neoprávněnému odběru elektřiny snažit vyhnout. Pravidelně kontrolujte, zda z vašeho účtu odchází včas zálohy, stejně jako nedoplatky z ročního vyúčtování. Ověřit byste měli čas od času také měřicí zařízení a pokud možno ho zabezpečit proti poškození. Jakmile zjistíte jakékoliv poškození nebo manipulaci s elektroměrem, okamžitě informujte svého dodavatele. Za odběr elektřiny načerno je v první řadě odpovědná osoba, která figuruje ve smlouvě o odběru. Právě z toho důvodu se vyplatí převést smlouvu na nájemníka, když byt nebo dům pronajímáte.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).