Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Odečet elektřiny

Co je odečet elektřiny?

Odečet elektřiny se provádí pro zjištění aktuálního stavu elektroměru. Odečet elektřiny slouží pro správnou fakturaci, protože díky němu se zjistí skutečná spotřeba elektrické energie.

Na základě odečtu elektroměru vám dodavatel elektřiny vystaví vyúčtování, které se porovná se zaplacenými zálohami. Pokud jste na zálohách zaplatili méně, než byla vaše skutečná spotřeba, vznikne vám nedoplatek. Jestliže jste na zálohách zaplatili více, než byla spotřeba zjištěná při odečtu, vznikne vám přeplatek.

Termíny odečtu elektřiny

Běžný odečet elektřiny se stejně jako vyúčtování provádí jednou ročně. O termínu odečtu elektřiny vás informuje váš distributor, který odečet provádí. Někdy je možné vybrat si z více termínů. Pro zajištění odečtu musíte elektroměr zpřístupnit pracovníkovi distribuce, i když se nachází přímo v bytě nebo za plotem. Často se nabízí možnost provést samoodečet elektřiny – v tom případě nahlásíte aktuální stav elektroměru svému dodavateli sami.

V některých případech je nutné provést ještě mimořádný odečet elektřiny, například když měníte svého dodavatele.

Jak na odečet elektřiny?

Samoodečet elektroměru není nic složitého. Dodavateli nahlásíte číslo elektroměru, které začíná zkratkou No., N. nebo Nr. Obvykle se jedná o 5místné nebo 9místné číslo. Dále provedete samotný odečet elektřiny – tzn. že zaznamenáte aktuální stav elektroměru. Pokud vlastníte starší typ elektroměru s mechanickým počítadlem, budete zapisovat spotřebu v celých kilowatthodinách bez číslic za desetinnou čárkou. U digitálního elektroměru zapíšete číslo, které se vám zobrazí na displeji.

Odečet elektřiny u dvoutarifní sazby

Máte-li dvoutarifní sazbu elektřiny, musíte při odečtu elektřiny uvést spotřebu ve vysokém tarifu (VT) i nízkém tarifu (NT). Na mechanickém elektroměru byste měli mít dvě počítadla, z nichž jedno je označeno VT (příp. I) a druhé NT (příp. II). Na elektronických elektroměrech se spotřeba ve vysokém a nízkém tarifu na displeji pravidelně střídá. Vysoký tarif je zpravidla označen jako T1 a nízký tarif jako T2.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová