Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Výše zálohy za elektřinu

Co je výše záloh na elektřinu?

Výše záloh za elektřinu je stanovena smlouvou, či vzájemnou domluvou odběratelů s dodavatelem. Jedná se o pravidelné platby, kterými průběžně hradíte dodavateli předpokládanou spotřebu elektřiny. Nejčastěji se zálohy za elektřinu platí měsíčně nebo čtvrtletně. Na konci roku obdržíte od dodavatele vyúčtování, kde je spočítána skutečná spotřeba elektřiny a vyčíslena celková částka, kterou za ni musíte uhradit. Od této částky vám dodavatel odečte výši záloh za elektřinu, jež jste zaplatili během celého roku, a vám tak vznikne nedoplatek (zálohy byly nižší než skutečná spotřebu) nebo přeplatek (zálohy byly vyšší než skutečná spotřeba).

Jak se počítá výše záloh za elektřinu?

Výše záloh za elektřinu se počítá z vaší minulé spotřeby, ale zohlednit by se měla také spotřeba plánovaná. Pro nové odběrné místo odhaduje výši záloh za elektřinu dodavatel na základě parametrů odběrného místa, tedy velikosti jističe, počtu osob v domácnosti, na co je elektřina využívána apod.

Jak si nastavit výši záloh za elektřinu?

Výše záloh za elektřinu by neměla být ani příliš nízká, ale ani příliš vysoká. Pokud máte zálohy nastaveny nízko, hrozí vám na konci období nedoplatek. K tomu může dojít třeba v případě, že si do domácnosti pořídíte nový, energeticky náročný spotřebič (například vyhřívání bazénu). Vždy je lepší mít zálohy za elektřinu nastavené o něco výše, než je vaše plánovaná spotřeba. Na druhou stranu nechcete dodavateli na zálohách ani příliš přeplácet – často totiž přeplatek nedostanete vyplacený zpět, ale dodavatel ho použije na uhrazení záloh za elektřinu na další rok.

Kde zjistit výši záloh za elektřinu?

Aktuální výši svých záloh za elektřinu zjistíte u svého dodavatele. Ten by vám měl v každém vyúčtování poslat rozpis výše záloh na další rok a frekvenci jejich úhrady.