Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Elektroměr

Co je elektroměr?

Elektroměr je elektrický měřicí přístroj, který najdete v domech, bytech, nebo u dalších odběrných míst, kde je odebírána elektrická energie. Je instalován do míst, kde začínají elektrické rozvody pro konkrétní odběrné místo.

K čemu slouží elektroměr?

Elektroměr měří množství odebrané elektrické energie a na základě naměřených hodnot je vám vyúčtována spotřeba elektřiny. Pro jednoznačnou identifikaci je každý elektroměr opatřený výrobním číslem. Někdy se elektroměr označuje také jako elektrické hodiny, a to zvláště v souvislosti se staršími stavbami.

Kdo instaluje elektroměr?

Elektroměr instaluje váš distributor elektřiny, nikoliv dodavatel elektřiny. Pokud se chystáte vybudovat novou elektrickou přípojku, budete muset kontaktovat právě svého distributora elektřiny, pod jehož distribuční území spadáte.

Aby se zamezilo nedovolené manipulaci s elektroměrem, je opatřen plombou. Její porušení, stejně jako jiná manipulace s údaji, je trestná.

Jaké jsou druhy elektroměrů?

Existují dva základní druhy elektroměrů – fakturační a podružné. Fakturační elektroměr instaluje distributor a slouží jako certifikované měřicí zařízení, podle něhož je vám naúčtována spotřeba elektřiny. Podružné elektroměry se používají pro dodatečné měření tam, kde je několik odběrných míst připojeno k jednomu fakturačnímu elektroměru. To může nastat například u vícegeneračních domů, ve společných garážích nebo zahrádkách apod. Podružný elektroměr pak slouží pouze pro orientační rozpočítání spotřeby pro každou připojenou jednotku.

Z hlediska technologie se v současné době používají elektroměry elektromechanické (s mechanickým číselníkem) nebo digitální elektroměry (s displejem).

Jak na odečet elektroměru?

Spotřeba se na elektroměru zobrazuje v kilowatthodinách – při odečtu stačí, když uvedete číslo před desetinnou čárkou. Pro správné vyúčtování je důležité uvést také výrobní číslo elektroměru. Přečtěte si podrobný návod, jak udělat odečet elektroměru.