Blog
Půjčky a úvěry
Export

Záruky COVID plus pomůžou tuzemským exportérům a firmám

28. dubna 2020|Monika Šaríková|

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) připravilo program na poskytnutí systému záruk za splácení úvěrů vývozců a výrobců. Návrh v pátek 24. 4. 2020 schválila vláda. Cílem programu (záruk), jehož název je COVID plus, bude pomoc exportním podnikům zasaženým krizí kvůli novému typu koronaviru.

Export jako tahoun ekonomiky

Dle slov ministryně financí Aleny Schillerové je export tahounem tuzemské ekonomiky. Proto je potřeba ho v této nelehké situaci podpořit. Z tohoto důvodu získala EGAP dalších několik miliard korun jako záruky k úvěrům poskytovaným velkým exportním firmám zasaženým v souvislosti s pandemií koronaviru. Exportní garanční a pojišťovací společnost díky svým kapacitám a know-how poskytne nově i záruky úvěrů na provoz, pracovní kapitál nebo investice. Cílem je posílení likvidity exportně orientovaných podniků.

Kdo má na COVID plus nárok?

Mezi parametry záruky programu COVID plus patří skutečnost, že podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží musí u vývozce dosahovat minimálně jedné pětiny za rok 2019. Garanci mohou exportéři využívat maximálně po dobu tří let (pro úvěry na pracovní kapitál) a maximálně pět let pro investiční úvěry. Omezena je i maximální hranice úvěru, která činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. EGAP zajistí úvěry v minimální hodnotě 5 milionů korun. Jistinu úvěru bude krýt až do výše 80 %. Minimální podíl banky proto bude 20 %. Záruky mohou čerpat společnosti s 250 a více zaměstnanci.

Program doplňující COVID I a COVID II

Program Záruka COVID plus doplňuje již zahájené úvěrové programy (COVID I - bezúročné úvěry a COVID II záruky) pro živnostníky a malé firmy, které připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Ve dvou vlnách bylo přijato přes 9000 žádostí. Nyní se chystá třetí pokračování, do kterého je vyčleněno 150 miliard korun. Bude k dispozici drobným podnikatelům i firmám s až 500 zaměstnanci. Kromě schválených záruk za úvěry poskytované přímo od EGAPu se nově rozšiřuje prostor i pro další pojišťovací činnost společnosti. Půjde například o pojištění přímých a nepřímých záruk.

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).