Blog
Osobní finance
Výpočet čisté mzdy

Velký návod na výpočet čisté mzdy v roce 2021

05. června 2021|Petr Woff|

Zaměstnanci, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu, musejí platit sociální a zdravotní pojištění. Zároveň ovšem existuje mnoho slev a dalších výhod, díky nimž může nakonec vyjít nulová, nebo dokonce záporná daň z příjmu! Někteří šťastlivci pak dostanou od státu více peněz, než kolik předtím odvedli. Využijme letošní daňové reformy a zrekapitulujme, podle jaké rovnice probíhá výpočet čisté mzdy v roce 2021.

Porovnat půjčky

Jakmile podepíšete pracovní smlouvu, získáváte právo na řadu zaměstnaneckých jistot. Například máte nárok na pravidelnou mzdu (ve veřejném sektoru na pravidelný plat), zaměstnavatel vám také hradí občasnou dovolenou, většinu sociálního a zdravotního pojištění. Povinné pojistné odvody jsou obratem vypláceny současným důchodcům, nezaměstnaným, ale také lékařům nebo zdravotním sestrám.

Ovšem kolik peněz dostane v nejbližším výplatním termínu samotný zaměstnanec, tedy jaká bude jeho čistá měsíční mzda?

Od letoška začínáme hrubým výdělkem

Ještě vloni byl výpočet čisté mzdy složitější. Do daňového základu jsme museli započítávat sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance, nad rámec hrubé výplaty:

 • 9 % hrubé mzdy jako zdravotní pojištění

 • 24,8 % hrubé mzdy jako sociální pojištění

Daňovému základu se říkalo „superhrubá mzda”, protože dohromady představoval 133,8 % (100 % + 24,8 % + 9 %) hrubé mzdy. Od Nového roku 2021 však platí zjednodušující reforma. Místo dřívějšího „superhrubého” daňového základu začínáme hrubou mzdou, kterou máte napsanou v pracovní smlouvě, eventuálně ve mzdovém (v soukromém sektoru) nebo platovém (ve veřejném sektoru) výměru.

 • 4,5 % jde na zdravotní pojištění (zaměstnanec a zaměstnavatel musejí dohromady odvést aspoň 2 052 Kč)

 • 6,5 % jde na sociální pojištění

 • 15 % (pro výdělek do 141 764 Kč/měsíc) anebo 23 % (pro část vysokého výdělku nad 141 764 Kč/měsíc) je záloha na daň z příjmu, od které však ještě můžeme leccos odečíst

Daňoví poplatníci dostávají slevy a výhody

Čeští námezdní pracovníci se těžko vyhnou povinnému zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Ale existuje několik slev, o které můžeme snížit daň z příjmu fyzických osob, zvláště pokud jsou těžce zdravotně postižené (prokážou se průkazem ZTP/P). Úlevu dostávají také daňoví poplatníci, jejichž manželé nebo manželky mají individuální příjem do 68 000 Kč/rok.

 • 2 320 Kč na každého daňového poplatníka

 • 2 070 Kč na zdravého, nebo 4 140 Kč na postiženého nízkopříjmového manžela

 • 1 345 Kč na zdravotní postižení

 • 420 Kč na invaliditu třetího stupně

 • 335 Kč pro studenta

 • 210 Kč na invaliditu prvního nebo druhého stupně

Ženy a muži, kteří vyživují dítě (staré maximálně 26 let, pokud například ještě studuje), mají nárok i na takzvané zvýhodnění. Od zbývající daně opět odečítáme následující částky, ale tentokrát můžeme jít do mínusu! Nicméně na každé dítě smí uplatnit daňové zvýhodnění jenom jeden poplatník (například otec, nebo matka, ne oba).

 • 1 267 Kč na první zdravé, nebo 2 534 Kč na první postižené dítě

 • 1 617 Kč na druhé zdravé, nebo 3 234 Kč na druhé postižené dítě

 • 2 017 Kč na třetí a každé další zdravé, nebo 4 034 Kč na třetí a každé další postižené dítě

Ukázkový výpočet čisté mzdy v roce 2021

Nyní vyčíslíme, kolik v tomto měsíci dostane konkrétní zaměstnanec, který dosahuje běžného hrubého výdělku. Předpokládejme, že uplatňuje základní slevu na poplatníka a také zvýhodnění na čtyři vyživované děti, abychom názorným příkladem vysvětlili takzvaný daňový bonus.

 1. Hrubá mzda = 33 000 Kč

 2. Strhneme zdravotní pojištění 1 485 Kč (4,5 % z 33 000 Kč)

 3. Strhneme sociální pojištění 2 145 Kč (6,5 % z 33 000 Kč)

 4. Díky vyživovaným dětem vyjde negativní daň - 4 288 Kč (15 % z 33 000 Kč, mínus sleva na poplatníka 2 320 Kč a otcovské zvýhodnění 6 918 Kč). Takže nyní z hrubé mzdy nic nestrháváme, ale naopak přičítáme. Tomuto jevu říkáme „daňový bonus”, jde vlastně o odměnu pro pracující a zodpovědné rodiče.

 5. Čistá mzda = 33 658 Kč (33 000 Kč - 1 485 Kč - 2 145 Kč + 4 288 Kč)

Uvedený čtyřnásobný otec obdrží od státu více peněz, než kolik odvede na dani z příjmu, sociálním a zdravotním pojištění. Proto jeho čistá mzda, kterou dostane vyplacenou od zaměstnavatele, převyšuje jeho smluvní hrubou mzdu. Málokdo však pečuje o tolik potomků. Kdyby uvedený zaměstnanec nikoho nevyživoval, z 33 000 Kč hrubého mu zbude 26 740 Kč čistého.

Svoji individuální výplatu eventuálně překontrolujte prostřednictvím internetové kalkulačky. A ať už vám vyjde, nebo nevyjde daňový bonus, ušetřit můžete na povinném ručení a havarijním pojištění, na elektřině nebo zemním plynu.

© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).