Blog
Pojištění vozu
Řidič v autě

Silniční pokuty v zahraničí: Za porušení pravidel se platí

21. listopadu 2019|Monika Šaríková|

Vzpomínky na příjemný víkend nebo dovolenou strávenou v zahraničí může po několika týdnech překazit dopis obsahující výzvu k uhrazení pokuty ve výši několika desítek i set EUR. Příčinou bývá zpravidla dopravní přestupek, kterého jste si ani nemuseli všimnout. Ignorovat výzvu se však nemusí vyplatit.

Silniční pokuty na místě aneb přistiženi při činu

Pokud vás při dopravním přestupku v zahraničí odchytne policie přímo na místě a zastaví vás, pokutě se s největší pravděpodobností nevyhnete. Výše pokuty se odvíjí od závažnosti přestupku i benevolenci policejní hlídky. Ta si v případě menších přestupků často vystačí s pouhým pokáráním.

Velmi opatrní buďte při jednání s policejní hlídkou v zahraničí. Smlouvat o výši pokuty nemusí být bráno pouze jako nejapný pokus o vtip, ale i jako důvod k navýšení pokuty. Vyplatí se “sklopit uši”, uznat svou chybu a respektovat výši pokuty. Policejní hlídka spíše zaujme shovívavý postoj u pokorného řidiče a zmírní mu trest než u řidiče s povýšeným a arogantním chováním.

Spočítat ceny povinného ručení

Jakých přestupků se čeští řidiči v zahraničí dopouští nejčastěji

Obvyklé dopravní přestupky se nijak neliší od těch, kterých se čeští řidiči dopouští doma v Česku. Rozdíl spočívá především ve výši pokuty, které bývají několinásobně vyšší zejména v západních zemích. Tyto země mají navíc velmi slušnou síť automatizovaných radarových systémů a málokterý přestupek ujde jejich pozornosti.

Nejčastější přestupky v zahraničí:

  • překročení maximální povolené rychlosti

  • jízda na červenou

  • jízda bez použití bezpečnostních pásů

  • telefonování za jízdy

  • řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek

Při řešení přestupků každá země postupuje jinak. Nad některými přestupky úředníci mávnou rukou, jiné se rozhodnou vymáhat. Zjistit totožnost majitele vozidla, který je za vozidlo zodpovědný, dnes nepředstavuje žádný problém. Stačí fotografie s dobře viditelnou SPZ a místní úřad si díky směrnici EU o přeshraničním předávání informací zjistí vše potřebné, a řidiči domů přijde obálka s nepříjemným obsahem.

Za překročení rychlosti silniční pokuta v řádu desítek EUR

Počet výzev k uhrazení pokut za přestupky spáchané v zahraničí narůstá. Například takové Německo přistoupilo i k tomu, že řidičům v případě neuhrazení pokuty uloží zákaz řízení na území Německa například po dobu jednoho měsíce. Výše pokut je různá, ale vždy se jedná o částky ve výši desítek EUR.

Nejpřísnější dopravní přestupky postihuje Francie, která má minimální toleranci vůči překročení maximální povolené rychlosti. Za mírné překročení rychlosti do 20 km/h přistižený řidič zaplatí cca 60 EUR, u překročení rychlosti od 20 km/h až do 50 km/h už může silniční pokuta činit až 135 EUR.

Výzva k uhrazení pokuty musí být v českém jazyce

Pokud z poštovní schránky vylovíte dopis obsahují výzvu s uhrazení silniční pokuty za přestupek spáchaný v zahraničí, musí splňovat několik podmínek. V první řadě by výzva měla být v jazyce pokutované osoby, v tomto případě tedy českém jazyce.

Jaké informace musí výzva obsahovat:

  • popis dopravního přestupku

  • místo, datum a čas přestupku

  • výši silniční pokuty

  • číslo bankovního účtu, na který má být pokuta uhrazena

Ať už je ale výzva napsaná v jakémkoliv jazyce, je doporučeno na ni reagovat v každém případě. A to i tehdy, je-li výzva neoprávněná. Může se stát, že se zahraniční úředník zmýlí, a výzvu zašle řidiči, který se v době spáchání dopravního přestupku v dané zemi vůbec nevyskytoval. Musí tedy dokázat, že daný dopravní přestupek nespáchal, protože ani nemohl. Pokutu je doporučeno uhradit v uvedené lhůtě.

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).