Blog
Osobní finance
Podpora pro OSVČ

Po vzoru Pětadvacítky vláda schválila podporu pro společníky malých s. r. o.

05. května 2020|Vendula Flassig Vrablová|

O kompenzační bonus „Pětadvacítka“ pro OSVČ zasažené pandemií nového typu koronaviru požádalo do dnešního dne několik stovek tisíc žadatelů. Finanční správa prověřila a zpracovala více než 444 000 žádostí a k dnešnímu dni (5. 5. 2020 – pozn. redakce) vyplatila 10,7 miliardy korun. Podpora státu se ale netýkala všech. Například společníci malých s. r. o. měli ještě donedávna smůlu. Naštěstí vláda schválila návrh novely zákona o kompenzačním bonusu připravený Ministerstvem financí, díky kterému mají i tito nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně.

Až 44 500 Kč pro oprávněné žadatele

Program bude stejně jako Pětadvacítka pro OSVČ (Vláda schválila také jeho pokračování) spravován a vyplácen Finanční správou, která začne přijímat žádosti po nabytí účinnosti zákona. Ve zkráceném jednání v rámci legislativní nouze návrh projedná Poslanecká sněmovna a poté Senát. Schválený by tak měl být v průběhu týdne. Žadatelé mohou získat kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za celkové období od 12. března do 8. června. Celkově jim tedy může být vyplaceno až 44 500 Kč.

Podobná situace jako u OSVČ

Státní pomoc je v tomto případě dobře zacílena pro malé podnikatele poškozené koronavirem, kteří ke své činnosti zvolili formu společnosti s ručením omezeným. Jak řekla ministryně financí Alena Schillerová: „Jejich podnikání se totiž často materiálně příliš neodlišuje od osob samostatně výdělečných činných, kteří již na státní podporu dosáhnou.“ V ČR je evidováno zhruba 300 000 s.r.o. Ministerstvo financí tak odhaduje, že o kompenzační bonus v plné výši 44 500 Kč požádá cca 200 000 žadatelů, což představuje fiskální dopad v podobě 9 miliard korun.

Pomoc pro konkrétní osoby, ne „mrtvé schránky“

Jak ministryně financí dále uvedla, pomoc je zacílená pro aktivní společníky v čele malých s.r.o., nikoliv pro firmy jako takové, ani pro pasivní investory. Zároveň platí, že pokud je žadatel společníkem ve více společnostech, ve kterých naplní podmínky programu, vznikne mu nárok na podporu pouze jednou. Ministryně dále zmínila, že pro eliminace žádostí od tzv. „mrtvých schránek“ bylo nutné zavést časový, příjmový a rezidenční test zajišťující, že jde o ekonomicky aktivní společnost schopnou prokázat minimální výši obratu.

3 podmínky eliminující tzv. „mrtvé schránky“

 1. Minimální prokazatelný obrat společnosti 180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021.

 2. Společnost musí být daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

 3. Žadatel pak musí být ke dni 12. března aktivním společníkem dané firmy.

Další podmínky pro čerpání kompenzačního bonusu:

 • s. r. o. s nejvýše dvěma společníky (o podporu mohou požádat oba),

 • nebo s. r. o. s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (tzn. v přímém příbuzenském vztahu),

 • žadatel nesmí být současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. jako jednatel) ,

 • žadatel na sebe nesmí v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit,

 • nesmí jít ani o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ.

Měli byste vědět: Nárok na kompenzační bonus nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.

Podpis smlouvy

Jednoduchý formulář a ještě snazší proces

Žadatelé o kompenzační bonus vyplní stejně jako OSVČ jednoduchý formulář, uvedou bankovní účet v české měně, identifikaci společnosti a žádost odešlou na příslušný finanční úřad. Nárok na vyplacení bonusu vzniká podepsáním čestného prohlášení, ve kterém žadatel uvede, že v každém kalendářním měsíci, za které je bonus požadován, nastal den, kdy jeho činnost nemohla být z důvodu šíření koronaviru či krizových opatření vykonávána nad míru obvyklou.

Příklady omezení:

 • nutnost uzavření či omezení provozovny,

 • karanténa či péče o dítě žadatele nebo jeho zaměstnance,

 • omezení poptávky po výrobcích a službách,

 • omezení dodávek potřebných pro výkon činnosti.

Žádost na finanční úřad lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Naskenovaný a vlastnoručně podepsaný formulář můžete jednoduše odeslat e-mailem na příslušný finanční úřad.

Vendula Flassig Vrablová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).