Blog
Pojištění vozu
Nehoda povinné ručení

Na auto i motorku. Kdo všechno potřebuje povinné ručení?

15. června 2020|Monika Šaríková|

Zákonné pojištění vozidel povinné ručení definuje zákon č. 168/1999, v němž se mimo jiné uvádí, že na veřejně přístupné komunikaci lze provozovat pouze řádně pojištěné vozidlo. Musí mít tedy povinné ručení sjednané opravdu všichni motoristé nebo zákon vymezuje nějaké výjimky?

Odpovědnostní pojištění vozidel všeobecně známé pod názvem povinné ručení se správně nazývá pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla. Slouží především k tomu, aby všichni poškození účastníci silničního provozu získali odpovídající odškodné v co nejkratší lhůtě.

Porovnat povinné ručení

Každé registrované vozidlo musí být řádně pojištěno

Podle výše uvedeného zákona musí mít povinné ručení sjednané každé vozidlo, které je vedeno v registru vozidel a má přidělené registrační značky (státní poznávací značky). Rozhodující v žádném případě není fakt, zda je auto skutečně provozováno nebo je nepojízdné a stojí trvala zaparkované na zahradě či v garáži.

Řidič, kteří jezdí s nepojištěným vozidlem se vystavuje riziku nemalého finančního postihu. V případě, že na něj Česká kancelář pojistitelů “přijde”, mu zašle výzvu k uhrazení sankčního poplatku do garančního fondu za každý den, po který nebylo registrované vozidlo pojištěné. Dále po něm bude vymáhat mimosoudní náklady spojené s vymáháním garančního poplatku. Pokud by navíc motorista zavinil dopravní nehodu, ČKP po něm bude chtít úhradu škody, kterou za něj poškozenému zaplatila.

Povinné ručení je povinné (skoro) pro každého

Nešlo by o zákon, kdyby neobsahoval žádné výjimky. A tak i v zákoně o povinném ručení najdeme pár výjimek, které odpovědnostní pojištění vozidel mít nemusí. O koho se jedná?

Povinné ručení nemusí mít dle zákona č. 168/1999 Sb.

  • Řidič cizozemského vozidla, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu

  • Složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje (hasiči, sanitky, …)

  • Bezpečnostní informační služba pro jí provozovaná vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky útvarů služby kriminální policie a vyšetřování a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce.

Dopravní nehodu však mohou způsobit i tato vozidla. Kdo je v tomto případě povinen uhradit způsobenou škodu? V případě cizinců vzniklou škodu uhradí jejich zahraniční pojišťovna, u které je vůz pojištěn, a která vydala doklad o zákonném pojištění Zelenou kartu. V druhém a třetím případě pak škody zaplatí státní správa.

Za motorové vozidlo není považováno cyklistické kolo, koloběžka ani invalidní vozík. Jinak je to s koly a koloběžkami s elektrickým motorem o výkonu větším než 250 W. V tomto případě je povinné ručení už opět povinné.

Jak a kde ověřit, zda je povinné ručení platné

Pokud si nejste jisti, jak to s vaším povinným ručením ve skutečnosti vypadá, ověřte si jeho platnost online. Stačí si otevřít stránky České kanceláře pojistitelů a do do příslušné kolonky doplnit registrační značku. Obratem se dozvíte, zda je vůz pojištěný či nikoliv. Stejným způsobem si ověříte pojištění u jakéhokoliv motorového vozidla. Stačí znát SPZ.

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).