Blog
Osobní finance
Peníze z peněženky

Kdy vám hrozí exekuce? - 1. díl

10. dubna 2020|Sára Nováková|

Někteří se do exekuce dostanou, aniž by o tom věděli, jiní doufají, že k takovému radikálnímu kroku nakonec nebude přistoupeno a situace se nějak vyřeší. Za co vám vlastně exekuce hrozí?

Exekuce - nucený výkon práva

Pokud ve vašem životě dojde k exekuci, dochází k tomu, že od vás exekutor bude vymáhat nějakou peněžitou částku, a to různou formou. Pokud máte peníze, zabaví vám je. Pokud je nemáte, dá vám exekuci na mzdu či plat a pravidelně z ní bude každý měsíc část odcházet na splátku vašeho dluhu. Není-li taková možnost, přikročí k zabavení majetku, obstavení stavebního spoření apod. Variant je více a je možné je i navzájem kombinovat.

Tomu, co vše vám může exekutor zabavit, jsme se podrobně věnovali ve článku Co vše vám může zabavit exekutor”.

Stručně řečeno vám pak exekuce hrozí za to, že jste v minulosti něco nezaplatili a celá situace došla do takové fáze, že už není jiná možnost, než k exekuci přistoupit. Často o tom ale lidé ani nemusí vědět.

Zapomenuté pokuty z knihovny či za parkování

Jedním z častých případů exekucí je vymáhání částek za zapomenuté dluhy. Těmi bývají například dluhy za nezaplacené výpůjčky v knihovně, za jízdu načerno nebo nezaplacené složenky.

Zapomenout může každý, to se stane. Některé společnosti navíc mohou dělat i to, že místo aby vás upozornili na dluh, nechají jej narůstat a vyrukují až po letech s tím, že dlužíte pěkně vysokou částku a celou věc si přebírá exekutor.

Dochází ale i k tomu, že se lidé přestěhují, změní adresu trvalého bydliště a oznámení o dlužných částkách se k nim jednoduše nedostane.

Nerozumné zadlužení

Dalšími případy, které někdy končívají exekucí, je enormně vysoké zadlužení, ze kterého už dlužník jen těžko hledá cestu ven.

Tomuto naštěstí udělala alespoň částečně přítrž Česká národní banka, která vydala 1. října 2018 doporučení, podle kterého:

  1. Celková výše vašich dluhů nesmí překročit devítinásobek vašeho ročního příjmu. (Tzv.
    Ukazatel DTI - debt-to-income - celková výše dluhů k čistému příjmu.)

  2. Podíl splátky na čistém měsíčním příjmu nesmí překročit 45 %.
    (Tzv. Ukazatel DSTI - debt-service-to-income - podíl splátky dluhu na čistém měsíčním příjmu.)

Ani to však neznamená že dlužník nepřecení své síly.

Neplacení dluhů

Zjednodušeně řečeno ano, pokud neplatíte své dluhy, hrozí vám exekuce. Životní příběhy jsou ale často nevyzpytatelné a ne každý neplatí dluhy úmyslně.

Stát se může i to, že splácíte půjčku na rekonstrukci bytu, ale přijdete o práci. Půjčka ještě není doplacená, ale vy máte naléhavější problém. Musíte si sehnat práci, z něčeho žít, dokud vám nebude opět chodit výplata a na splácení dluhu nezbývají peníze. Ti, co situaci neřeší a nechají věci plynout samospádem, pak většinou končí právě v exekuci.

Exekuce v nájemním bytě

Při výkonu exekuce na majetek navštíví exekutor nejprve místo vašeho trvalého bydliště. Pokud se ale na této adrese nezdržujete a nemáte na ní žádné věci, nebo máte dokonce trvalý pobyt hlášený na městském úřadě, neznamená to, že jste exekuci unikli.

V takovém případě se totiž exekutor začne pídit potom, kde se skutečně zdržujete. A exekuci půjde provést tam. I když tam nemáte hlášený trvalý pobyt.

Právě výše uvedený případ vede často ke sporům a debatám o tom, že exekutor může zabavit i věci, které se sice v bytě, kde se dlužník zdržuje, nachází, ale nejsou jeho. Jinými slovy, z pronajatého bytu odnese i vybavení, které patří majiteli, a nikoli dlužníkovi - nájemníkovi. Takto to ale není.

Exekutor smí věci zabavovat v bytě, na který lze hledět jako na byt dlužníkův (i v nájmu). Pokud ale byt patří někomu jinému, smí věci zabavit jen se souhlasem tohoto člověka. Pronajímatel tedy musí odsouhlasit, které věci patří dlužníkovi a které jemu.

Pomoci vám v tomto může i předávací protokol. Ten se sepisuje při uzavírání nájemní smlouvy a je v něm uvedeno, jaké vybavení je součástí pronajímaného bytu. Při exekuci pak tento papír poslouží jako důkaz toho, co dlužníkovi nepatří, a tudíž to není možné exekučně zabavit.

Pokud by vám jakožto vlastníkovi bytu přece jen zabavili nějaké věci, ačkoli je exekuce vedena na vašeho nájemníka, máte dvě možnosti. Podat vylučovací žalobu, v níž uvedete seznam věcí, které jsou vaše, nebo se domáhat vyškrtnutí věcí ze soupisu.

Dobré je řešit situaci včas

Vždy se totiž vyplatí situaci řešit, dokud je čas. Pokud tedy víte, že jste se coby dostali do složité finanční situace a momentálně na splácení dluhů nemáte peníze, vždy situaci řešte. Ideálně kontaktujte svou banku či finanční instituci, kde půjčku máte a pokuste se domluvit se na individuálních podmínkách. Některé banky umožňují odklad splátek, jinde vám splátky dočasně sníží.

Největší chybou je nedělat nic, s bankou nekomunikovat a přestat své závazky splácet.

Totéž platí v případě, že jste zjistili, že váš nájemník se dostal do exekuce a hrozí zabavení i vašeho majetku. Řešte situaci co nejdříve, komunikujte s exekutorem, doložte mu předávací protokol, kde je uvedeno, které věci patří vám, tudíž je zabavit nemůže. Případně doložte účtenky, které dokazují, že jste věci kupovali vy.

Sára Nováková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).