Blog
Pojištění vozu
Zelená karta

Kde všude platí zelená karta?

Podle zákona je zelená karta mezinárodní osvědčení, které prokazuje, že je vozidlo pojištěné. Dostanete ji po sjednání povinného ručení, chcete-li odpovědnosti z provozu vozidla, a prokázat se skrze ni můžete v Evropě i některých dalších státech. Kde všude zelená karta platí?

Co je zelená karta?

Jak už jsme výše zmínili, jde o jediný mezinárodně uznávaný doklad o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Pomocí zelené karty řidič v první řadě prokáže, že má v pořádku pojištění odpovědnosti, a také mu tento doklad umožní vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění.

Mohlo by vás zajímat: V roce 2020 změnila zelená karta svoji barvu. Nové „bílé“ karty samozřejmě budou i nadále platit v zemích, které využívají současný systém zelených karet (viz níže).

Zelenou kartu byste měli mít společně s dalšími dokumenty při cestě vozidlem vždy u sebe. Bez ní totiž nesmíte vyjet na veřejné komunikace v České republice ani v zahraničí. Pokud vyrážíte do země, kde zelená karta neplatí (uvedeno níže), je potřeba uhradit zmíněné hraniční pojištění, jehož cena se obvykle pohybuje v řádech desítek eur.

Zelená karta obsahuje následující informace:

  • informace o vozidle: registrační značka, druh vozidla, značka vozidla,

  • územní platnost: seznam zemí, kde zelená karta platí,

  • datum platnosti,

  • kód země, pojišťovny a číslo pojistné smlouvy,

  • kontakt na asistenční službu,

  • vaše identifikační údaje,

  • kdo doklad vydal.


Zelená karta v zahraničí

A jak zjistíte, jestli vaše zelená karta platí ve státě, kam se chystáte vycestovat? Nejrychlejším způsobem je prohlédnutí seznamu zemí, kde tento doklad platí, který najdete na zadní straně zelené karty. Pokud jsou v seznamu některé země přeškrtnuté, pojištění v nich platit nebude. Samotný seznam zemí se ale liší podle jednotlivých pojišťoven.

Zelená karta platí v následujících státech Evropského hospodářského prostoru (EHP):

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a pro účely zelenokaretního systému i Švýcarsko.

Platná je ale také ve státech, které jsou stanovené prováděcí vyhláškou MF. Sem potom patří Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Monako, San Marino, Srbská republika, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Specifickou kategorií jsou státy, se kterými Česká kancelář pojistitelů (dále jen ČKP) uzavřela prováděcí dohody a patří sem Ázerbájdžán, Bělorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko a Tunisko.

Měli byste vědět: Zelená karta platí v poslední kategorii zmíněných států za předpokladu, že jejich rozeznávací značka není přeškrtnuta. V seznamu států v prováděcí vyhlášce MF však tyto státy uvedeny nejsou, a proto je na rozhodnutí pojistitele – člena ČKP, zda pojištění odpovědnosti na území těchto států rozšíří nebo ne. Více informací o tomto specifiku se dočtete na oficiálních webových stránkách ČKP.

Kosovo je výjimka

Pokud cestujete do Kosova, pak mějte na paměti, že tady neplatí žádné zelené karty a ani jiné doklady podobného charakteru. Pro toto území, které je pod správou OSN, proto platí i nadále rozhodnutí o zavedení hraničního pojištění vozidel vstupujících na území Kosova.

Pokud proto do Kosova přijíždíte, musíte se prokázat dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, který můžete uzavřít na určených hraničních přechodech Kosova prostřednictvím pojistitelů pověřených UNMIK.

Skončila vám platnost zelené karty nebo čekáte na novou?

Pokud uzavíráte nové povinné ručení nebo vám platnost zelené karty skončila, bude vám pojišťovnou vystavena tzv. dočasná zelená karta, která je legitimním dokladem o povinném ručení, kterým se můžete prokázat při silniční kontrole. Proto ji doporučujeme vytisknout a uschovat. Její platnost se pohybuje mezi 1 – 3 měsíci. Trvalou zelenou kartu pak dostanete obratem po zaplacení pojistné smlouvy.

Vendula Flassig Vrablová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).