Každý má zákonné právo změnit kdykoliv bezplatně dodavatele plynu.

1) Online srovnání nabídek dodavatelů plynu

Nejprve si porovnejte nabídky dodavatelů plynu v naší online kalkulačce. Jednoduše a rychle tak získáte přehled o cenách a zda se vám změna vyplatí. Vyberte nejlevnější nabídku.

2) Jak vypovědět stávající smlouvu?

Součástí nové smlouvy již je i plná moc na jejímž základě za Vás nový dodavatel vypoví Vaši stávající smlouvu a Vy s tím nemáte žádnou práci ani starosti! Pokud chcete výpověď podat sami, většinou stačí vyplnit formulář o ukončení odběru (zdarma ke stažení na www stránkách jednotlivých dodavatelů). Vyplněnou výpověď pak stačí doporučeně zaslat na adresu sídla dodavatele, nebo osobně předat na jakékoliv pobočce Vašeho dodavatele. Změnit dodavatele můžete kdykoliv, ale musíte počítat s výpovědní lhůtou, během které platíte za dodávky ještě samozřejmě Vašemu původnímu dodavateli plynu.

3) Výpovědní lhůta

Změnu dodavatele plynu lze provést každých 6 měsíců, ale je nutné si přečíst ustanovení Vaší stávající smlouvy, která mají přednost. U smluv na dobu neurčitou je obvyklá výpovědní lhůta 3 měsíce. Někteří dodavatelé si ji však ve svých Všeobecných obchodních podmínkách stanovují zpravidla mnohem delší. U smluv na dobu určitou (obvykle na 24 měsíců) je nutné dát výpověď 3–6 měsíců před jejím vypršením (opět v závislosti na Všeobecných obchodních podmínkách jednotlivých firem), v opačném případě se Vaše smlouva automaticky prodlouží na stejné období (u starších typů smluv se převede na smlouvu s neurčitou dobou trvání).

NOVINKA!

Novela energetického zákona, která posiluje práva odběratelů, jim přináší možnost jednostranně odstoupit od smlouvy se stávajícím dodavatelem. A to v situaci, kdy Váš stávající dodavatel zvýší ceny plynu nebo dojde ke změně jeho Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě je doba trvání výpovědi pouze 1 měsíc. Pokud dodavatel chce zvýšit ceny nebo změnit Všeobecné obchodní podmínky, pak je tuto změnu povinen ohlásit svým odběratelům nejpozději 30 dnů přede dnem účinnosti těchto kroků.Odběratel má tak právo odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před zvýšením cen nebo před změnou Všeobecných obchodních podmínek. Jestliže dodavatel neupozorní zákazníka písemně o chystajících změnách, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data účinnosti zvýšení cen či změny Všeobecných obchodních podmínek.

4) Uzavření nové smlouvy
Zvolte si toho pro Vás nejlevnějšího dodavatele plynu z našeho srovnání. Poté si vyberete ze dvou možností, buď můžete uzavřít smlouvu ihned online nebo nám zaslat Vaši poptávku. Pokud si zvolíte online možnost, vyplníte formulář s informacemi potřebnými k vytvoření smlouvy a po odeslání objednávky Vám na email ihned přijde kompletně vyplněná smlouva, kterou již stačí jen podepsat a zaslat na uvedenou adresu. Celá změna je samozřejmě zdarma.

5) Konečné ověření dokumentů a předání novému dodavateli
Vaše podepsané smlouvy, které jsme obdrželi, znovu překontrolujeme. Pokud jsou v pořádku, ihned je předáme Vašemu novému dodavateli plynu. Pokud bude objeven nějaký nedostatek, náš pracovník Vás bude kontaktovat a spolu danou situaci operativně vyřešíte.

6) Převod
Jakmile od nás nový dodavatel obdrží všechny dokumenty, vypoví za Vás smlouvu u stávajícího dodavatele. Výpověď nabývá účinnosti okamžitě po doručení Vašemu stávajícímu dodavateli. Celý proces změny by pak měl podle vyhlášky trvat maximálně 10 dní. Ale do doby vyřízení je potřeba zahrnout také výpovědní lhůtu, která je objasněna v bodě 3. Po samotném převodu se může stát, že budete kontaktováni ze strany Vašeho stávajícího (původního) dodavatele, který se Vás může snažit přesvědčit, abyste dodavatele neměnili. Je nutné vědět, že na změnu máte právo a je to jen Vaše rozhodnutí, které musí přijmout!

7) Poslední vyúčtování od původního dodavatele
Součástí změny dodavatele je vždy řádné ukončení závazků vůči stávajícímu dodavateli. Po výpovědi je proto potřeba provést odečet plynoměru a na jeho základě uhradit poslední vyúčtování od stávajícího dodavatele. Všechny další platby Vám pak budou účtovány od nového dodavatele.

8) Dokončení změny dodavatele
Od nového dodavatele obdržíte nový rozpis záloh plateb za plyn a další informace. Pak budou zahájeny dodávky plynu od nového dodavatele. Vaše změna dodavatele byla tímto úspěšně dokončena. Po obdržení prvního vyúčtování od nového dodavatele Vám doporučujeme si ještě zkontrolovat, zda všechny údaje odpovídají sjednaným podmínkám.

1

Online srovnání nabídek dodavatelů plynu

Nejprve si porovnejte nabídky dodavatelů plynu v naší online kalkulačce. Jednoduše a rychle tak získáte přehled o cenách a zda se vám změna vyplatí. Vyberte nejlevnější nabídku.

2

Jak vypovědět stávající smlouvu?

Součástí nové smlouvy již je i plná moc na jejímž základě za Vás nový dodavatel vypoví Vaši stávající smlouvu a Vy s tím nemáte žádnou práci ani starosti! Pokud chcete výpověď podat sami, většinou stačí vyplnit formulář o ukončení odběru (zdarma ke stažení na www stránkách jednotlivých dodavatelů). Vyplněnou výpověď pak stačí doporučeně zaslat na adresu sídla dodavatele, nebo osobně předat na jakékoliv pobočce Vašeho dodavatele. Změnit dodavatele můžete kdykoliv, ale musíte počítat s výpovědní lhůtou, během které platíte za dodávky ještě samozřejmě Vašemu původnímu dodavateli plynu.

3

Výpovědní lhůta

Změnu dodavatele plynu lze provést každých 6 měsíců, ale je nutné si přečíst ustanovení Vaší stávající smlouvy, která mají přednost. U smluv na dobu neurčitou je obvyklá výpovědní lhůta 3 měsíce. Někteří dodavatelé si ji však ve svých Všeobecných obchodních podmínkách stanovují zpravidla mnohem delší. U smluv na dobu určitou (obvykle na 24 měsíců) je nutné dát výpověď 3–6 měsíců před jejím vypršením (opět v závislosti na Všeobecných obchodních podmínkách jednotlivých firem), v opačném případě se Vaše smlouva automaticky prodlouží na stejné období (u starších typů smluv se převede na smlouvu s neurčitou dobou trvání).

Novinka

Novela energetického zákona, která posiluje práva odběratelů, jim přináší možnost jednostranně odstoupit od smlouvy se stávajícím dodavatelem. A to v situaci, kdy Váš stávající dodavatel zvýší ceny plynu nebo dojde ke změně jeho Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě je doba trvání výpovědi pouze 1 měsíc. Pokud dodavatel chce zvýšit ceny nebo změnit Všeobecné obchodní podmínky, pak je tuto změnu povinen ohlásit svým odběratelům nejpozději 30 dnů přede dnem účinnosti těchto kroků. Odběratel má tak právo odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před zvýšením cen nebo před změnou Všeobecných obchodních podmínek. Jestliže dodavatel neupozorní zákazníka písemně o chystajících změnách, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data účinnosti zvýšení cen či změny Všeobecných obchodních podmínek.

4

Uzavření nové smlouvy

Zvolte si toho pro Vás nejlevnějšího dodavatele plynu z našeho srovnání. Poté si vyberete ze dvou možností, buď můžete uzavřít smlouvu ihned online nebo nám zaslat Vaši poptávku. Pokud si zvolíte online možnost, vyplníte formulář s informacemi potřebnými k vytvoření smlouvy a po odeslání objednávky Vám na email ihned přijde kompletně vyplněná smlouva, kterou již stačí jen podepsat a zaslat na uvedenou adresu. Celá změna je samozřejmě zdarma.

5

Konečné ověření dokumentů a předání novému dodavateli

Vaše podepsané smlouvy, které jsme obdrželi, znovu překontrolujeme. Pokud jsou v pořádku, ihned je předáme Vašemu novému dodavateli plynu. Pokud bude objeven nějaký nedostatek, náš pracovník Vás bude kontaktovat a spolu danou situaci operativně vyřešíte.

© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.