Blog
Energie
Jeden plynoměr

Odečet plynu: Pohlídejte si, že jsou vaše faktury za plyn správné

27. dubna 2020|Jana Březinová|

Potřebujete nahlásit odečet plynu nebo jen zkontrolovat technika pověřeného vaším distributorem zemního plynu, zda do formulářů uvádí správné údaje? Podívejte se, jak na odečet plynu. Připravili jsme pro vás přehled základních informací, které se hodí vědět.

Jak fungují platby a kde najdete plynoměr?

V průběhu roku odvádíte dodavateli zemního plynu zálohové platby stanovené podle přibližné roční spotřeby vaší domácnosti. Na základě odečtu plynu dojde k určení přesné spotřeby, podle které je připravena konečná faktura k zaplacení. V případě, že jste zaplatili více, než spotřebovali, vrátí vám dodavatel přeplatek. Pokud byla reálná spotřeba vyšší než ta, jež jste si předplatili, jste povinni uhradit doplatek.

Spotřeba ve vaší domácnosti je měřena plynoměrem, tedy zařízením nainstalovaným do rozvodných prostor. Umístění plynoměru schvaluje plynárenský podnik. Plynoměr nesmí být nainstalovaný v únikových chodbách, ložnicích, obytných prostorech, koupelnách a podobně. Nejčastěji ho najdete ve výklencích a skříňkách na vnějších zdech budov, na oplocení, případně ve sklepě nebo na chodbách, pokud je uvnitř domu či bytu.

Porovnat ceny plynu

Jak dochází k nastavení záloh?

Výši záloh vám zpravidla určí sám dodavatel na základě vašich průměrných ročních plateb. Jestliže s výší záloh nesouhlasíte, můžete ji libovolně upravit. Změnu lze u většiny dodavatelů vyřídit online na webových stránkách, popřípadě písemným zasláním žádosti. Běžně je možné nastavit i frekvenci fakturace.

Jak správně odečíst spotřebu z vašeho plynoměru?

Na plynoměru najdete údaj s vaší spotřebou. Jedná se o číslo oddělené desetinnou čárkou, přičemž při odečtu se vždy uvádí celé číslo bez hodnot za desetinnou čárkou. Spotřeba se udává v m³, kWh, MWh, někdy můžete narazit také na GJ. Na fakturách najdete vyjádření v MWh.

Dříve se při vyúčtování spotřeba uváděla v m³, nicméně v roce 2001 došlo na našem území ke změně používání jednotek spotřeby zemní plynu a od té doby se uvádí ve zmiňovaných MWh. Právě nejednotnost uváděných jednotek vám při kontrole může způsobit zmatek. Na internetu najdete řadu webových kalkulaček, které vám s převodem jednotek pomohou. Pro lepší orientaci v jednotkách uvádíme přibližný přepočet:

  • 1 m³ = 10,55 kWh

  • 1 MWh = 3,6 GJ

  • 1 MWh = 94,79 m³

Kde najít číslo plynoměru a k čemu slouží?

Při komunikaci s distributorem zemního plynu budete muset uvést také číslo plynoměru. To je určeno vždy pro jedno konkrétní odběrné místo. Je však přenositelné na jinou osobu. Jestliže jste se přestěhovali, získali jste číslo plynoměru po předchozím nájemníkovi.

Číslo plynoměru je 9–12 místné číslo, které je uvedené za zkratkou N., No., nebo Nr. přímo na štítku zařízení. Jedná se o údaj, který slouží k identifikaci plynoměru. Číslo bývá uvedeno i na fakturách za plyn.

Plynová plotýnka

Co dalšího potřebujete pro komunikaci s distributorem při samoodečtu?

Kromě čísla plynoměru a údaji o přesné spotřebě potřebujete pro samostatný odečet plynu už jen vaše celé jméno, adresu a kontakt, na kterém jste k zastižení. Distributorské společnosti mívají na svých webových stránkách formulář právě pro účely samoodečtu. Formulář vyplněný vašimi údaji a spotřebou pak jednoduše podáte online nebo pošlete poštou. Konkrétní hodnoty lze distributorovi v některých případech oznámit rovněž telefonicky na příslušné zákaznické lince.

Co když při odečtu plynu zadáte chybné údaje?

Záměrně oznámit nižší hodnotu odečtu plynu, než jaká je ve skutečnosti, je považováno za podvodné jednání se všemi právními důsledky. Pokud omylem nahlásíte jinou hodnotu, mělo by v budoucnu stejně dojít k odhalení této chyby, například při řádném odečtu technikem – počet povolených samoodečtů za sebou je obvykle omezen. Distributor vám poté nezaplacenou spotřebu zpětně doúčtuje.

Uvedete-li chybně číslo plynoměru, může vám teoreticky přijít faktura za cizí spotřebu. Přestože na tuto chybu většinou přijde sám distributor nebo vy při obdržení faktury, buďte při vyplňování těchto údajů maximálně obezřetní a několikrát je zkontrolujte.

Jak probíhá odečet plynu technikem?

Odečet plynu je oprávněn provádět pouze technik pověřený vaším distributorem zemního plynu. Termín odečtu by vám měl být sdělen v dostatečném časovém předstihu oznámením ve vaší poštovní schránce, případně jeho vylepením na vstupních dveřích. Řada distributorů zemního plynu uvádí na svých webových stránkách harmonogram odečtu pro jednotlivé obce.

Jakožto odběratel jste povinni pracovníkovi distribuční společnosti v daný čas umožnit přístup k plynoměru pro vaši domácnost. Naopak technik by se měl prokázat služebním průkazem. Pokud tak neučiní, tak samozřejmě nejste povinni pustit ho k sobě domů.

Vaše náklady jsou příliš vysoké? Pomoci může změna dodavatele

Nepříjemně vás překvapila faktura za odečet plynu? Ještě předtím, než doma podniknete drastické kroky vedoucí k nižším výdajům, se ujistěte, zda problém není spíše v drahém dodavateli. Změnou dodavatele plynu můžete ročně ušetřit překvapivě vysokou částku. Srovnejte si pomocí online kalkulačky plynu všechny poskytovatele a zjistěte, o kolik byste mohli snížit svoje faktury za plyn.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).