Cestovní pojištění – srovnání cen

Únik plynu

Plynové spotřebiče s sebou i při té nejlepší prevenci nesou riziko úniku plynu. Stejně jako je podstatné toto nebezpečí minimalizovat správným servisem a manipulací, je důležité únik plynu poznat a vědět, jak se při něm správně zachovat. V tomto článku zjistíte, jak poznat únik plynu a jak na něj reagovat.

porovnání cen plynu

Nejlepším řešením je detektor plynu

Zemní plyn nemá sám o sobě žádný zápach. Proto je předtím, než se dostane do vaší domácnosti, ve speciálních odorizačních stanicích doplňován o silně zapáchající látky, které vám pomohou odhalit únik plynu. Jak je cítit plyn určitě nejspíš dobře víte – a pokud nikoliv, tak by vám měl připomínat pach shnilých vajec. Ve chvíli, kdy v domácnosti ucítíte tento typ zápachu, rozhodně zbystřete.

Silný odér je ten nejvýraznější faktor, jak poznat únik plynu – běžně se uvádí, že váš nos by měl bezpečně rozpoznat už jednoprocentní koncentraci zemního plynu v okolním vzduchu. Nicméně jsou situace, kdy se na svůj čich spolehnout nemůžete. Časté jsou případy, kdy se plynové zařízení nachází v prostorách, kam příliš nechodíte – například plynový kotel ve sklepě nebo v kotelně. Nejen v takových momentech je ideální spolehnout se na pomoc techniky. Za pořizovací cenu okolo tisíce korun seženete kvalitní hlásič úniku plynu. Detektor v takovém případě spustí hlasitý varovný zvukový signál, který vás na únik upozorní.

Jak postupovat při úniku plynu?

Detektor nebo výrazný zápach vás upozornil na únik plynu. Jak v tuto chvíli reagovat? Vyhněte se zbytečné panice, pokud budete reagovat včas a správně, měli byste být schopni zabránit všem negativním následkům. V první řadě co nejrychleji vypněte přístroj či spotřebič, který únik plynu způsobuje. Poté uzavřete hlavní přívod plynu. Zemní plyn tvoří se vzduchem silně výbušnou směs, proto je důležité rychle snížit jeho koncentraci – otevřete všechna okna, dveře a zajistěte tak dostatečné větrání.

Mějte na paměti právě možné riziko exploze – nerozsvěcujte světlo, nepoužívejte elektrické přístroje, nezapalujte zápalky, svíčky, zapalovače a nekuřte. Otevřený plamen nebo jiskra mohou v daný moment představovat nebezpečí. Proto nevytahujte ani spotřebiče ze zásuvky, snad s výjimkou elektrického zvonku – pokud by vás šli sousedé upozornit, že mají podezření na únik plynu, použití zvonku by vás mohlo ohrozit. Stejně tak vy nepoužívejte zvonek ani výtah ve chvíli, kdy jdete varovat další obyvatele domu.

Poté vyhledejte bezpečné místo a mobilem, ne pevnou linkou, zavolejte číslo 1239. Jedná se o pohotovostní poruchovou linku všech dodavatelů plynu obsluhovanou 24 hodin denně. Je určena k nahlášení havárií, úniku plynu či jiných závad spojených s přerušením dodávek plynu. V případě, kdy k úniku plynu dochází v nepřístupných místech, kontaktujte rovněž hasiče, policii a do jejich příjezdu se řiďte pokyny jejich dispečinku.

Pozor na oxid uhelnatý

Další problémy nastávají s únikem oxidu uhelnatého. Ten vzniká nedokonalým spalováním zemního plynu. Bohužel zde si vlastními smysly nijak neporadíte. Jediný způsob, jak únik oxidu uhelnatého zjistit, je pomocí speciálního detektoru. Nijak závratná investice do podobného zařízení se vám určitě vyplatí. Otrava oxidem uhelnatým totiž může člověka stát život. Prvotní příznaky otravy, mezi které patří nevolnost, bolesti hlavy nebo závratě mohou v podstatě okamžitě přejít ke zvýšené teplotě, zarudnutí pokožky a upadnutí do bezvědomí.

Zejména malé místnosti se špatnou cirkulací vzduchu, ve kterých je zároveň plynový kotel či průtokový ohřívač, představují v tomto ohledu nebezpečí. K nešťastným událostem tak může dojít například v koupelně. Riziko dále roste se zpětným tahem v komíně, který může být způsoben jeho ucpáním nebo vysokými venkovními teplotami.

Jak předejít úniku plynu?

Zcela odstranit riziko úniku plynu bohužel nelze. Plynové spotřebiče nám v mnohých ohledech pomáhají a usnadňují život, ale vzhledem k jejich fungování zde toto nebezpečí vždy v malé míře bude, i u nejmodernějších přístrojů. Co však můžete udělat, je toto riziko co možná nejvíce minimalizovat. Dodržujte pravidelné revize a servis plynových zařízení. U některých je revize povinná ze zákona, ale i tam, kde není, je údržba velmi důležitá – ostatně v sázce je život váš a vašich blízkých. Stejně tak nepodceňujte péči o místa určená k odvodu spalin, tedy zejména kouřovod a komín. Revize plynových zařízení i spalinových cest by měla proběhnout alespoň jednou ročně.

  • Kromě toho se pokuste zajistit dobré odvětrávání, pořiďte si detektor úniku plynu i oxidu uhelnatého a mějte na paměti postup, jaký byste měli dodržet v případě úniku plynu. Při dodržení těchto zásad budete na případnou krizovou situaci dostatečně připraveni a bez problémů ji zvládnete.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2