Cestovní pojištění – srovnání cen

Každý má zákonné právo kdykoliv bezplatně změnit dodavatele elektřiny


1) Online srovnání nabídek dodavatelů elektřiny

Nejprve si porovnejte ceny dodavatelů elektřiny v naší online kalkulačce. Jednoduše a rychle tak získáte přehled o cenách a podmínkách. Vyberte si nejvýhodnější nabídku.

2) Jak vypovědět stávající smlouvu?

Součástí nové smlouvy již je i plná moc, na jejímž základě za Vás nový dodavatel vypoví Vaši stávající smlouvu a Vy s tím nemáte žádnou práci ani starosti! Pokud chcete výpověď podat sami, většinou stačí vyplnit formulář o ukončení odběru (zdarma ke stažení na www stránkách jednotlivých dodavatelů). Vyplněnou výpověď pak stačí doporučeně zaslat na adresu sídla dodavatele, nebo osobně předat na jakékoliv pobočce Vašeho dodavatele.

Změnit dodavatele můžete kdykoliv, ale musíte počítat s výpovědní lhůtou, během které platíte za dodávky ještě samozřejmě Vašemu původnímu dodavateli elektřiny.

3) Výpovědní lhůta

Změnu dodavatele elektrické energie lze provést každých 6 měsíců, ale je nutné si přečíst ustanovení Vaší stávající smlouvy, která mají přednost. U smluv na dobu neurčitou je obvyklá výpovědní lhůta 3 měsíce. Někteří dodavatelé si ji však ve svých Všeobecných obchodních podmínkách stanovují zpravidla mnohem delší. Nemějte ale starosti, naši specialisté Vám se zjištěním délky Vaší smlouvy rádi pomůžou.

U smluv na dobu určitou (obvykle na 24 měsíců) je nutné dát výpověď 3–6 měsíců před jejím vypršením (opět v závislosti na Všeobecných obchodních podmínkách jednotlivých firem), v opačném případě se Vaše smlouva automaticky prodlouží na stejné období.

NOVINKA!
Novela energetického zákona, která posiluje práva odběratelů, jim přináší možnost jednostranně odstoupit od smlouvy se stávajícím dodavatelem. A to v situaci, kdy Váš stávající dodavatel zvýší ceny elektřiny nebo dojde ke změně jeho Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě je doba trvání výpovědi pouze 1 měsíc. Pokud dodavatel chce zvýšit ceny nebo změnit Všeobecné obchodní podmínky, pak je povinen tuto změnu ohlásit  svým odběratelům nejpozději 30 dnů přede dnem účinnosti těchto kroků.Odběratel má tak právo odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před zvýšením cen nebo před změnou Všeobecných obchodních podmínek. Jestliže dodavatel neupozorní zákazníka písemně o chystajících změnách, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data účinnosti zvýšení cen či změny Všeobecných obchodních podmínek. 

4) Uzavření nové smlouvy
Zvolte si toho pro Vás nejvýhodnějšího dodavatele elektřiny z našeho srovnání. Náš specialista Vás kontaktuje, a pomůže Vám se zjištěním závazku u stávajícího dodavatele a nastavení nové služby. Projdeme s Vámi informace potřebné k vytvoření smlouvy a po vyplnění objednávky Vám vyplněné smlouvy pošleme po kurýrovi, ty stačí jen podepsat a předat kurýrovi vyúčtování a smlouvu od stávajícího dodavatele.
Celá změna je samozřejmě zdarma a bez větší námahy.

5) Konečné ověření dokumentů a předání novému dodavateli

Vaše podepsané smlouvy, které jsme obdrželi, znovu překontrolujeme. Pokud jsou  v pořádku, ihned je předáme Vašemu novému dodavateli elektřiny. Pokud bude objeven nějaký nedostatek, náš pracovník Vás bude kontaktovat a spolu danou situaci operativně vyřešíme.

6) Převod

Jakmile od nás nový dodavatel obdrží všechny dokumenty, vypoví za Vás smlouvu u stávajícího dodavatele. Výpověď nabývá účinnosti okamžitě po doručení Vašemu stávajícímu dodavateli. Celý proces změny by pak měl podle vyhlášky trvat maximálně 10 dní. Ale do doby vyřízení je potřeba zahrnout také výpovědní lhůtu, která je objasněna v bodě 3. Po samotném převodu se může stát, že budete kontaktováni ze strany Vašeho stávajícího (původního) dodavatele, který se Vás může snažit přesvědčit, abyste dodavatele neměnili. Je nutné vědět, že na změnu máte právo a je to jen Vaše rozhodnutí, které musí přijmout!

7) Poslední vyúčtování od původního dodavatele

Součástí změny dodavatele je vždy řádné ukončení závazků vůči stávajícímu dodavateli. Po výpovědi je proto potřeba provést odečet elektroměru a na jeho základě uhradit poslední vyúčtování od stávajícího dodavatele. Všechny další platby Vám pak budou účtovány od nového dodavatele.

8) Dokončení změny dodavatele

Od nového dodavatele obdržíte nový rozpis záloh plateb za elektřinu a další informace. Pak budou zahájeny dodávky elektřiny od nového dodavatele. Vaše změna dodavatele byla tímto úspěšně dokončena. Po roce odběru u nového dodavatele Vám doporučujeme ozvat se nám, a my Vám opět zdarma zkontrolujeme výhodnost Vašeho řešení, stejně jako to děláme pro několik tisíc klientů ročně.

Každému garantujeme to nejvýhodnéjší řešení na trhu.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 140